+1

Đặc điểm của một "Bad Tester"

Đặc điểm nào khiến bạn trở thành 1 "Bad tester" ?

Chúng tôi đã từng viết một vài bài tập trung vào các yếu tố tích cực, phẩm chất tốt và những đặc điểm tích cực. Tất cả mọi người đều muốn những đặc điểm và yếu tố tích cực đó được thực hiện trong sự nghiệp hoặc cuộc sống của họ, nhưng không ai tập trung vào những điều mà họ cần tránh.

Về cơ bản, bạn nhận thức được những yếu tố tiêu cực dù có hủy hoại cuộc sống hay sự nghiệp nhưng sẽ giúp bạn trở thành 1 con người hoàn hảo hơn. Trong bài viết này , chúng ta cùng nhau xem xét sâu các đặc điểm tạo nên 1 kiểm thử viên được coi là "dở". Mỗi người nên tránh xa những đặc điểm này để có một sự nghiệp kiểm thử tốt hơn.

Tổng quan

Trong SDLC, thử nghiệm được coi là một giai đoạn quan trọng trước khi đưa phần mềm ra thị trường, mọi dự án đều trải qua giai đoạn thử nghiệm trước khi bàn giao cho người dùng cuối. Thử tưởng tượng nếu phần mềm bỏ qua giai đoạn kiểm thử mà bàn giao ngay cho khách hàng, phần mềm này sẽ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng như thế nào ? Để kiểm thử phần mềm, nhất định tôi cần một kiểm thử viên "giỏi".

Vậy, chúng ta định nghĩa kiểm thử viên "giỏi" là như thế nào ?

Đối với tôi, kiểm thử viên giỏi là những người có kiến thức sâu về các domain, khả năng học hỏi nhanh, có thái độ tích cực, tìm lỗi và điều tra nguyên nhân gây ra lỗi một cách chủ động. Một Tester như vậy luôn làm cho bất kỳ dự án nào cũng có thể thành công. Bây giờ hãy xem xét tình huống đối diện, một nhóm dự án bao gồm những kiểm thử viên tồi. Một lần nữa, theo ý kiến của tôi, kiểm thử viên tồi là những người có khả năng giao tiếp kém, thái độ làm việc thiếu tích cực, bộ kỹ năng trì trệ,...

Đặc điểm của kiểm thử viên tồi

1. Người có khả năng giao tiếp kém

Khi quá trình thử nghiệm bắt đầu trong SDLC, trong quá trình phân tích yêu cầu, vai trò của kiểm thử viên rất quan trọng và khách hàng mong đợi sự chăm chút của họ rất nhiều. Không chỉ trong giai đoạn đầu mà trong tổng thể cả dự án, kiểm thử viên có thể làm cho phần mềm hiệu quả hơn bằng cách trao đổi thông qua khách hàng, nhóm kiểm thử hoặc bất kỳ nhóm nào khác. Danh sách dưới đây liệt kê ra những điểm khiến việc giao tiếp không hiệu quả :

 • Yêu cầu không rõ ràng, kiến thức kỹ thuật không tốt
 • Thiếu năng lượng để giao tiếp
 • Sợ bị từ chối ý tưởng
 • Sự khác biệt về văn hóa
 • Cảm thấy dễ bị tổn thương
 • Thiếu sự chuẩn bị

2. Thiếu kiến thức kỹ thuật

Nếu kiểm thử viên có hiểu biết tốt về phần mềm và tên miền thì sẽ tạo được ấn tượng tốt với các bên liên quan trong dự án, giảm thiểu tối đa trường hợp họ nghi ngờ về chất lượng của phần mềm. Vào 1 số thời điểm trong các cuộc thảo luận nhóm, các nhà phát triển sử dụng nhiều từ ngữ kỹ thuật , nói nhiều hơn về các công cụ kỹ thuật và nó sẽ là khó khăn cho các Tester nếu không hiểu được những từ ngữ này.

Dưới đây là danh sách các yếu tố dẫn đến việc thiếu kiến thức kỹ thuật :

 • Thiếu chương trình đào tạo tại nơi làm việc
 • Thiếu thái độ học tập
 • Thiếu thực hành
 • Thiếu năng lượng hoặc nhiệt tình với công việc
 • Giảng viên chuyên môn kém

3. Báo cáo lỗi mà không phân tích

Trong quá trình kiểm thử, người kiểm tra phải báo cáo lỗi/sự cố ngay lập tức khi thông báo rằng kết quả thực tế không đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Điều quan trọng là phải báo cáo lỗi nhưng trước đó, người kiểm thử cần điều tra nguyên nhân gây ra lỗi.

Đó thường là một giải pháp tốt để sửa lỗi, và nếu có thể hãy kiểm thử lại 1 lần nữa trước khi báo cáo lỗi. Danh sách dưới đây là các yếu tố mà bạn cần phân tích trước khi báo cáo bất kỳ lỗi nào và chúng là những yếu tố gây ra lỗi không hợp lệ:

 • Dữ liệu kiểm thử không hợp lệ
 • Môi trường không ổn định
 • Bước kiểm thử không chính xác
 • Yêu cầu không rõ ràng

4. Không tuân theo quy trình chất lượng

Hiệu suất của từng cá nhân và của cả nhóm thường được đo lường bằng cách sử dụng các quy trình này. Người kiểm thử không tuân theo các quy trình như vậy có thể phải cạnh tranh trên thực tế chất lượng phần mềm.

Đưa ra dưới đây là một vài ví dụ về việc không tuân theo các quy trình:

 • Không sử dụng mẫu chính xác cho các tạo phẩm thử nghiệm.
 • Không tuân theo quy trình kiểm thử.
 • Sử dụng phiên bản cũ hơn để kiểm thử.

5. Kiểm thử được thực hiện trên sự " giả định"

Có rất nhiều phần mềm mà một thử nghiệm được giả định và thực hiện thử nghiệm bằng sự giả định. Những giả định này bao gồm các kỹ thuật lưu lượng phần mềm phi kỹ thuật, những cơ hội mà các giả định này có thể đi sai và những người thử nghiệm có thể bỏ lỡ những khiếm khuyết quan trọng. Vì vậy, không bao giờ kiểm tra bất kỳ ứng dụng dựa trên giả định, thực hiện các yêu cầu rõ ràng và dễ hiểu từ các nhà phát triển hoặc các nhà phân tích kinh doanh. Nếu bạn không rõ ràng về một yêu cầu cụ thể, hãy hỏi ngay lập tức mà không cần do dự.

Danh sách được đưa ra dưới đây bao gồm các giả định phổ biến trong quá trình thử nghiệm:

 • Giả sử nhà phát triển có nhiều kiến thức về ứng dụng nên tin tưởng rằng họ đã tạo mã chính xác.
 • Giả sử một tuyên bố hoặc yêu cầu dù yêu cầu đó không thực sự được đề cập đến trong bất kỳ tài liệu nào.
 • Không có thảo luận hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào cho rằng một chức năng cụ thể nằm ngoài phạm vi để thử nghiệm.

6. Thiếu sự kiểm tra về thái độ làm việc

Các lỗi là những yếu tố ngầm và mọi kiểm thử viên nên suy nghĩ tích cực và cả tiêu cực để xác định các lỗi đó. Kiểm thử chủ yếu là một quá trình để tìm ra một lỗi trong hệ thống.

Đối với điều này, họ không nên giả định bất cứ điều gì, thay vào đó hãy kiểm tra các luồng hoặc kịch bản tối đa để chứng minh rằng hệ thống hoạt động không như mong đợi.

Nếu người kiểm thử chỉ kiểm tra những gì được đưa ra trong yêu cầu hoặc chỉ có kịch bản "thẳng" thì họ có thể bỏ lỡ các khiếm khuyết quan trọng đang xuất hiện "ngầm" trong hệ thống hoặc nằm sâu trong quá trình phát triển.

Các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến thái độ khi thử nghiệm :

 • Không suy nghĩ tích cực và thiếu suy nghĩ tiêu cực về hệ thống đang được thử nghiệm và quy trình làm việc của nó.
 • Không có thử nghiệm thăm dò hoặc phương pháp thử nghiệm đặc biệt.
 • Đưa ra một giả định về hành vi hệ thống hơn là kiểm tra các yêu cầu thực tế.
 • Không tập trung trong khi thử nghiệm.
 • Chỉ kiểm tra những case "thẳng" ( thực tế cần chạy cả những case "cong " để tìm ra lỗi )

7. Kỹ năng kiểm thử trì trệ

Công nghiệp phần mềm đang thay đổi. Mỗi ngày có rất nhiều công nghệ và công cụ mới có thể được sử dụng trong quá trình kiểm thử phần mềm. Trách nhiệm của người kiểm tra là cập nhật kiến thức về các công cụ. Ngoài ra, nó sẽ có ích cho việc học công nghệ mới, các tool kiểm thử và thực hiện nó trong dự án của họ. Một người kiểm tra tồi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình và không tìm hiểu thêm về công cụ, công nghệ, ngôn ngữ, v.v. Họ không vượt quá giới hạn của mình và học những điều mới, cũng không tìm kiếm thông tin mới trong ngành công nghiệp phần mềm.

Dưới đây là những điều gây ra việc khuyếm khuyết kỹ năng kiểm thử :

 • Thiếu sự chủ động để tìm hiểu ứng dụng.
 • Bắt đầu thấy chán nản trong công việc.
 • Cảm thấy kiểm thử là một công việc đơn điệu và không làm gì mới trong việc kiểm thử hàng ngày.
 • Chưa xác định được mục tiêu của bản thân.

8. Không hiểu đúng ý của khách hàng

Trách nhiệm của Tester là kiểm tra xem một ứng dụng có hoạt động theo yêu cầu hay không. Ngoài ra, hãy suy nghĩ "out of the box" để hiểu khách hàng cần kiểm tra điều gì từ quan điểm của người dùng cuối trong khi thử nghiệm.

Một người kiểm thử tồi không thể hiểu khách hàng và nhu cầu của họ. Một người kiểm thử tồi luôn ngần ngại hỏi bất kỳ điều gì chưa rõ hoặc bất kỳ truy vấn ào, điều này có thể là do thiếu tự tin hoặc thiếu kiến thức kỹ thuật.

Mọi kiểm thử viên cần phải hiểu rõ và trong khi kiểm tra phải luôn nghĩ quan điểm của người dùng cuối là gì trong khi sử dụng ứng dụng và kiểm tra độ khó / dễ sử dụng của phần mềm, v.v.

9. Bất cẩn

Trong khi thử nghiệm, kiểm thử viên có thể lười biếng khi thử nghiệm một ứng dụng nhưng hãy nhớ rằng những thói quen như vậy sẽ khiến bạn trở thành một người thử nghiệm tồi. Trong khi thử nghiệm, một người thử nghiệm cần đảm bảo rằng anh ta đang cung cấp chi tiết và chính xác về các lỗi cũng như các khiếm khuyết của phần mềm.

Sau đây là một vài ví dụ về sự bất cẩn trong khi thử nghiệm:

 • Quên gắn thêm một ảnh chụp của lỗi.
 • Lỗi được báo cáo với thông tin không chính xác hoặc quá ít thông tin.
 • Cung cấp báo cáo quá dài thay vì báo cáo chính xác.
 • Viết trường hợp kiểm thử không chính xác hoặc thiếu một bước trong trường hợp kiểm thử.
 • Thiếu kỹ năng lắng nghe trong khi không phải tất cả các thông tin đều nắm được.

10. Thử nghiệm có thể được thực hiện bởi bất cứ ai

Người kiểm thử với thái độ hoặc suy nghĩ như vậy cho rằng việc kiểm tra, thử nghiệm là một công việc dễ dàng và nó có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai có một chút kiến thức cho dù họ không thực sự rõ ràng về các khái niệm kiểm tthử cơ bản và mục đích của việc thử nghiệm là gì. Điều này là mối đe dọa một dự án và khiến dự án bị tổn hại về chất lượng.

Ở đây, tôi không cung cấp danh sách đầy đủ nhưng mỗi một kiểm thử viên nên có kỹ năng, thái độ học tập, giao tiếp tốt và kiến thức kỹ thuật, kiểm thử để có thể tư duy "out of the box", v.v. Kiểm tra là một kỹ năng mà bạn có thể đạt được khi học tập, trải nghiệm, v.v.

Kết hợp tất cả các phẩm chất như vậy sẽ làm cho bạn trở thành một người thử nghiệm tốt và bạn sẽ là một yếu tố quan trọng cho dự án và tổ chức.

Người kiểm thử tồi có giả định về kiểm thử như sau :

 • Kiểm thử không yêu cầu bất kỳ kỹ năng nào.
 • Kiểm thử là một công việc dễ dàng vì vậy nó có thể được thực hiện bởi bất cứ ai.
 • Không có tương lai hoặc tăng trưởng trong sự nghiệp kiểm thử hoặc với tư cách là người kiểm thử.
 • Kiểm thử là một công việc đơn điệu và không có gì mới liên quan đến công việc hoặc hoạt động hàng ngày.

Làm thế nào để tránh những đặc điểm trên :

Có rất nhiều đặc điểm sẽ khiến bạn trở thành "Bad Tester".

Bạn có thể tránh xa tất cả những đặc điểm đó, nhưng bạn cần sự tận tâm, nghiên cứu chi tiết và tập trung trong khi kiểm thử. Ngoài ra, bạn có thể tham gia một vài kỳ thi để lấy chứng chỉ trong ngành kiểm thử, điều này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và nó sẽ hữu ích cho dự án của bạn sau này.

Có nhiều công cụ kiểm tra khác nhau có thể tìm thấy trong thị trường và bạn cũng sẽ có các công cụ học tập khác nhau, bạn có thể tự học hoặc nhờ sự trợ giúp của một số khóa đào tạo. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện kiến thức đã học thường xuyên trong các hoạt động dự án của bạn để rèn luyện kỹ năng kiểm thử.

Bạn cần chứng minh mình là người thử nghiệm chủ động bằng cách hỏi các suy nghĩ logic, bằng cách thực hiện một ý tưởng sáng tạo hoặc bằng cách tạo một công cụ / tiện ích nhỏ bằng cách sử dụng macro hoặc công cụ tự động hóa để tiết kiệm thời gian của mọi người.

Kết luận :

 • Hầu hết những điều trên cũng được áp dụng cho bất kỳ nghề nghiệp liên quan khác.

 • Nếu bạn mong muốn thực hiện sự nghiệp thử nghiệm thành công thì bạn cần tránh những đặc điểm này hoặc bạn cần loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt.

Nguồn : https://www.softwaretestinghelp.com/characteristics-bad-software-tester/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.