Design

Design

Sort by: Newest posts
Avatar

CONTINUED: MELT DESIGN ( Bản chất của UI/UX/loT)

185 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Color Universal Design

290 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

[WIP][Digital Painting][Character Concept] Fairy in the woods

123 2 0
0
Avatar

Easy to learn about concept of Material Design

192 1 0
3
Avatar

[Hướng dẫn]Tạo một khung cảnh kỳ lạ với phần mềm Photoshop

741 8 0
5
Avatar

Design patterns

4.2K 4 0
0
Avatar

Material Design for Web Design

3.0K 3 0
1
Avatar

Bắt đầu với Thiết Kế App

2.8K 3 0
0
Avatar

MELT DESIGN ( Bản chất của UI/UX/loT)

631 1 0
2
Avatar

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.3K 63 6
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
25
Avatar

Bạn muốn bán được thứ gì đó? Không giới hạn hàng hóa hay dữ liệu, hãy nghĩ tới DM-BD

382 8 0
1
Avatar

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.5K 14 0
9
Avatar

Tạo chuyển động nhân vật bằng After Effect

1.2K 3 0
1
Avatar

ĐỊNH LUẬT FITTS

643 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.