Design

Design

Sort by: Newest posts

In-app education - Hướng dẫn người dùng của bạn

132 0 0
0

Quick Tip: Tổng hợp những mẹo hay giúp ích cho designer.

95 0 0
0

Kiến thức màu sắc cần biết khi thiết kế Website

986 3 0
1

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

10.9K 5 0
-1

Tầm quan trọng của khoảng trắng trong thiết kế trải nghiệm người dùng

463 0 0
0

5 xu hướng thiết kế website trong năm 2017

689 0 0
2

The Quality of Software Design ~Kỳ 4~

33 0 0
0

The Quality of Software Design

105 0 0
0

[Slides]Working with shader

146 0 1
0

DỰ ĐOÁN 7 XU HƯỚNG WEB DESIGN TRONG NĂM 2017

238 0 0
0

10 YẾU TỐ CƠ BẢN TẠO NÊN THIẾT KẾ WEB HIỆU QUẢ

277 0 0
1

HAND LETTERING, CALLIGRAPHY và TYPOGRAPHY ? Chúng có gì khác và giống nhau? Cùng tìm hiểu nào !!!

374 0 0
0

Nên thiết kế walkthrough cho ứng dụng như thế nào?

140 0 0
0

Swapping state with Css Keyframes

104 1 0
0

Các phương pháp để tránh các vấn đề UX thường gặp

242 0 0
0

What are 9-patch images ?

2.4K 1 0
4

7 hoạt động nhóm giúp nâng cao hiệu quả công việc thiết kế

420 0 0
0

Zeplin - công cụ kết nối giữa Frontend - Designer, Backend - Designer

9.6K 2 0
4

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

13.1K 5 1
3

Ứng dụng khối vuông một cách sáng tạo trong thiết kế

775 1 0
1