+3

[Typography] Beautiful stranger

Sử dụng thủ pháp viết tay trong nghệ thuật chữ luôn tạo được ấn tượng mạnh mẽ và dấu ấn cá nhân rõ nét trong sản phẩm thiết kế. Đây là cách được nhiều nhà thiết kế trên thế giới đưa vào ấn phẩm của mình, như một sự khẳng định tính độc nhất và sáng tạo.

1932736_479175845516163_1909711920_o.jpg

Handwritten typography có thể đứng độc lập như một sản phẩm thiết kế riêng có nội dung và hàm xúc, hoặc chiếm vai trò chính trong một tác phẩm graphic.

1966247_479377972162617_1062391433_o.jpg


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.