Design

Design

Sort by: Newest posts

Làm chủ Shadow trong ứng dụng Android (Phần 1)

1.9K 1 0
1

Những điều có thể và không thể với AutoDraw

94 1 0
0

Nguyên lý KISS trong design

352 1 0
1

Định hướng người dùng trong thiết kế

396 0 0
1

Công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí thay thế cho Photoshop

218 0 0
0

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Last]

246 1 0
4

Trải nghiệm đúng - hãy ưu tiên bối cảnh trong thiết kế

134 1 0
0

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

306 3 0
5

Thiết kế UI animation sao cho đúng?

470 0 0
0

5 Ý tưởng để thiết kế Hero banner với Typography hiệu quả

641 2 0
0

Bí quyết để chụp những sản phẩm độc đáo

317 0 0
0

Lời khuyên sử dụng hiệu quả icons trong Thiết kế (P1)

224 0 0
0

Nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ (Typographic) phổ biến dùng cho web

699 2 1
3

Top phần mềm thiết kế đầy hứa hẹn mà bạn phải thử ngay trong năm 2017

2.9K 3 0
3

The Quality of Software Design ~Kỳ 5~

89 1 0
0

Tạo infographics dễ dàng với Canva(các công cụ online)

3.2K 4 0
0

Cẩm nang tạo nên GoodUI!

300 1 0
1

DỰ ĐOÁN 7 XU HƯỚNG WEB DESIGN TRONG NĂM 2017 (PART 2)

266 1 0
0

Refactoring Fat Model

63 0 0
0

(UX) Pagination - Phân trang: Điểm nên và không nên trong UX

637 0 0
0