Design

Design

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm chủ Shadow trong ứng dụng Android (Phần 2)

679 1 1
  • Avatar
3
Avatar

Làm chủ Shadow trong ứng dụng Android (Phần 1)

2.2K 1 0
1
Avatar

Những điều có thể và không thể với AutoDraw

120 1 0
0
Avatar

Nguyên lý KISS trong design

397 1 0
1
Avatar

Định hướng người dùng trong thiết kế

406 0 0
1
Avatar

Công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí thay thế cho Photoshop

228 0 0
0
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Last]

253 1 0
4
Avatar

Trải nghiệm đúng - hãy ưu tiên bối cảnh trong thiết kế

151 1 0
0
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI! [Chapt2]

322 3 0
5
Avatar

Thiết kế UI animation sao cho đúng?

502 0 0
0
Avatar

5 Ý tưởng để thiết kế Hero banner với Typography hiệu quả

740 2 0
0
Avatar

Bí quyết để chụp những sản phẩm độc đáo

333 0 0
0
Avatar

Lời khuyên sử dụng hiệu quả icons trong Thiết kế (P1)

265 0 0
0
Avatar

Nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ (Typographic) phổ biến dùng cho web

734 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Top phần mềm thiết kế đầy hứa hẹn mà bạn phải thử ngay trong năm 2017

3.0K 3 6
  • Avatar
3
Avatar

The Quality of Software Design ~Kỳ 5~

91 1 0
0
Avatar

Tạo infographics dễ dàng với Canva(các công cụ online)

3.6K 4 0
0
Avatar

Cẩm nang tạo nên GoodUI!

321 1 0
1
Avatar

DỰ ĐOÁN 7 XU HƯỚNG WEB DESIGN TRONG NĂM 2017 (PART 2)

272 1 0
0
Avatar

Refactoring Fat Model

65 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.