Coding Conventions

Coding Conventions

Sort by: Newest posts
Avatar

Python: Coding Conventions

972 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Dừng ngay việc đặt tên biến là data

3.8K 11 7
  • Avatar
  • Avatar
33
Avatar

Check Android code style và code smell dùng ktlint và detekt

1.7K 2 0
7
Avatar

[React] Cấu trúc thư mục dự án và đặt tên Component

16.0K 10 0
7
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 2)

405 1 0
5
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 1)

1.4K 4 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Cải thiện chất lượng commit trong dự án React

5.4K 2 1
  • Avatar
11
Avatar

Một vài kinh nghiệm làm việc với React

2.3K 2 0
12
Avatar

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

1.6K 7 4
  • Avatar
  • Avatar
15

Coding Conventions


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.