Coding Conventions

Coding Conventions

Sort by: Newest posts
Avatar

Python: Coding Conventions

464 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Dừng ngay việc đặt tên biến là data

3.6K 11 7
  • Avatar
  • Avatar
33
Avatar

Check Android code style và code smell dùng ktlint và detekt

1.1K 1 0
7
Avatar

[React] Cấu trúc thư mục dự án và đặt tên Component

9.1K 2 0
4
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 2)

357 1 0
5
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 1)

1.3K 4 4
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Cải thiện chất lượng commit trong dự án React

3.7K 2 0
9
Avatar

Một vài kinh nghiệm làm việc với React

1.9K 1 0
11
Avatar

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

1.1K 7 3
  • Avatar
  • Avatar
12

Coding Conventions


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.