Coding Conventions

Coding Conventions

Sort by: Newest posts
Avatar

Python: Coding Conventions

324 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Dừng ngay việc đặt tên biến là data

3.5K 11 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Check Android code style và code smell dùng ktlint và detekt

820 1 0
7
Avatar

[React] Cấu trúc thư mục dự án và đặt tên Component

5.9K 2 0
3
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 2)

280 1 0
4
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 1)

1.3K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Cải thiện chất lượng commit trong dự án React

2.7K 2 0
8
Avatar

Một vài kinh nghiệm làm việc với React

1.7K 2 0
12
Avatar

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

948 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12

Coding Conventions


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.