Coding Conventions

Coding Conventions

Sort by: Newest posts
Avatar

Python: Coding Conventions

654 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Dừng ngay việc đặt tên biến là data

3.7K 11 7
Avatar

Check Android code style và code smell dùng ktlint và detekt

1.3K 1 0
7
Avatar

[React] Cấu trúc thư mục dự án và đặt tên Component

12.0K 7 0
6
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 2)

378 1 0
5
Avatar

Điểm qua một số đoạn code chưa được ổn lắm (Phần 1)

1.4K 4 4
Avatar

Cải thiện chất lượng commit trong dự án React

4.4K 2 0
10
Avatar

Một vài kinh nghiệm làm việc với React

2.1K 1 0
11
Avatar

Kotlin và việc từ bỏ "văn hoá Get/Set"

1.3K 7 4

Coding Conventions


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.