Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 2)

774 3 0
3
Avatar

BA làm gì trong 1 dự án? (phần 1)

3.0K 5 0
4
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 2)

1.0K 7 0
11
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 2)

871 2 0
4
Avatar

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 1)

3.2K 7 0
7
Avatar

Cùng phân tích 1 requirement nho nhỏ (phần 1)

931 4 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Cùng tìm hiểu về Business process modeling & notation (BPMN)

12.9K 4 0
5
Avatar

BI + BA = BUSINESS SUCCESS (PHẦN 1)

680 0 0
0
Avatar

Why Marketing Analysis Is Important For Your Business?

303 0 0
0
Avatar

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

2.0K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Cách xác định stakeholder và làm việc với stakeholder của một Business analyst

8.8K 4 0
1
Avatar

Thế nào là một Requirement tốt

912 3 2
  • Avatar
  • Avatar
-2
Avatar

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

906 2 0
1
Avatar

From Tester to Business Analyst(BA)

1.6K 3 1
  • Avatar
2

Business Analyst


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.