Business Analyst

Business Analyst

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để trở thành một BA giỏi

178 1 0
1
Avatar

[FBA] #3 - Business Process Modeling Notation (BPMN) là gì?

185 0 1
  • Avatar
6
Avatar

[FBA] #2 - Cách BA khai thác thông tin từ stakeholder (Elicitation)

618 0 0
5
Avatar

[FBA] #1 - BACCM và những khái niệm nhất định phải biết khi tìm hiểu nghề BA

1.2K 1 1
  • Avatar
7
Avatar

10 Techniques quan trọng của Business Analyst (Phần 2)

340 3 0
6
Avatar

ChatGPT hỗ trợ công việc Phân Tích Kinh Doanh (Business Analysis) như thế nào?

793 2 4
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

10 Techniques quan trọng của Business Analyst (Phần 1)

559 6 0
7
Avatar

Hành trình từ một Developer trở thành một Business Analyst

851 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

11 STAKEHOLDERS TRONG DỰ ÁN MÀ BA CẦN PHẢI BIẾT

878 4 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

BA CÓ CẦN PHẢI BIẾT GIT KHÔNG?

520 3 0
8
Avatar

BACCM - SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ BA

3.0K 4 0
9
Avatar

Data bias trong phân tích dữ liệu

1.7K 2 1
  • Avatar
3
Avatar

YÊU CẦU DỰ ÁN (REQUIREMENTS)

905 2 0
3
Avatar

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

1.8K 3 0
1
Avatar

CHỨNG CHỈ PMI - PBA LÀ GÌ? SO SÁNH VỚI CÁC CHỨNG CHỈ CỦA IIBA

1.3K 0 0
3
Avatar

BA - CON ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC IT-ERS

194 1 0
1
Avatar

Vai trò của Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ phần mềm trong các công ty Start-up

988 0 0
3
Avatar

Làm thế nào để bổ sung chi tiết cho user story?

616 3 0
7
Avatar

Conceptual & visual thinking dành cho BA

1.2K 2 1
  • Avatar
4
Avatar

Thi chứng chỉ ECBA của tổ chức IIBA như thế nào?

7.9K 0 0
0

Business Analyst


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.