Awesome Academy

MỘT SỐ BUG THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH TEST WEB APPLICATION

5.5K 4 0
2

TESTING SQL INJECTION

2.9K 1 2
0

Fish - A phenomenal Unix Shell

927 15 1
7

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.5K 13 0
8

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.8K 51 6
34

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

3.2K 20 0
7

Live blogging sử dụng Sails JS Framework

694 1 0
0

Lotus introduction

82 0 0
0

Web page content extraction

86 0 0
0

Tổng quan về đảm bảo chất lượng phần mềm

8.0K 2 0
1

Giới thiệu về WebRTC

3.6K 10 1
2

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.9K 17 0
5

Các setting trong Viblo

317 2 3
0

ベトナム労働許可証取得に必要な書類一式

1.4K 0 0
1

PHP Sadness : What , Why and How to avoid (Part 1 )

271 3 4
0

A little bit of ReactJS

352 3 2
2

Giới thiệu Multipeer Connectivity Framework và xây dựng ứng dụng chát đơn giản sử dụng MPC Framework1

400 3 0
0

Thiết lập một máy chú Linux đa chức năng

1.3K 3 0
1

DDoS

788 1 0
0

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.5K 2 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.