+3

[ThaoVTP] Chia sẻ kinh nghiệm dịch nói tiếng nhật IT

Công việc của một comtor hay BrSE không chỉ đơn giản là dịch tài liệu, hay dịch trao đổi hàng ngày. Nhiều khi, sẽ phải đảm nhận cả dịch các buổi meeting, giải thích yêu cầu dự án.

Chắc hẳn khi mới bắt đầu làm công việc comtor hoặc BrSE bạn sẽ khá bối rối, hồi hộp, lo lắng trước mỗi buổi dịch nói. Có thể bạn lo lắng không biết có nghe hiểu khách hàng nói gì không, không biết khách hàng có hiểu cách diễn đạt của mình không, ...

Ngoài ra, có rất nhiều tình huống phát sinh bất ngờ như bị mất mạng khi đang meeting, thiết bị trục trặc, v.v... Vậy chúng ta phải xử lý ra sao?

Người phiên dịch nên có những sự chuẩn bị gì trước mỗi cuộc họp? Làm sao để không dịch sót ý hay dịch sai ý? Làm sao để duy trì sự tập trung trong những cuộc họp dài...

Những thông tin trên được đề cập đến ở Seminar "Chia sẻ kinh nghiệm dịch nói tiếng Nhật IT".

Dưới đây là slide của buổi chia sẻ.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.