0

[ThaoVTP] Chia sẻ kinh nghiệm dịch viết tiếng nhật IT

Các loại tài liệu dịch thông thường trong các dự án IT là gì?

Có công cụ nào hỗ trợ dịch viết không?

Cách thức tiến hành estimate dịch cho 1 file tài liệu như thế nào?

Tầm quan trọng của self-review là gì?

Những cách nói dễ nhầm cần lưu ý là gì?

Cách xử lý cho các trường hợp hay phát sinh trong quá trình dịch như thế nào?

Tại sao cần nắm bắt tâm lý khách hàng?

Tất cả những câu hỏi trên được giải đáp trong seminar giới thiệu Kinh nghiệm dịch viết tiếng Nhật IT.

Dưới đây là nội dung slide của buổi Seminar.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.