#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

761 3 3
14

Clean Architecture For iOS Development Using The VIPER Pattern

46 1 0
0

[Swift] Matering Grand central Dispatch

44 2 0
0

Làm thế nào để report Mobile bugs?

56 1 3
1

Những cách làm tăng hiệu năng cho code Swift

98 0 0
3

Kiểm tra hiệu suất ứng dụng di động

40 0 0
1

Các bước submit ứng dụng lên App Store (Part 2)

1.0K 0 1
1

Pure functions in Swift

31 0 0
0

Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần II)

37 0 0
1

Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu

323 0 0
0

Điều gì đặc biệt về kiểm thử Mobile?

24 0 3
2

Các bước submit App lên App Store

3.4K 1 1
5

Quản lý cấu hình Build trên XCode

182 1 0
1

UI Testing with Kakao for Android

41 0 0
1

Hơn 30 điều cần chú ý khi xây dựng ứng dụng Android

71 0 0
0

1 số trick trong Swift

95 2 0
0

[Swift] Design Patterns - Structural

48 0 0
0

Code React Native Chất Lượng Hơn Với ESLint

333 0 0
1

Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần I)

48 0 0
1

Câu chuyện về việc Làm app tự động in hóa đơn - giúp nhân viên phục vụ đỡ vất vả, với chi phí vận hành tốn 0 đồng

216 1 2
4