#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về gridview trong android

4.2K 3 0
4

[Android TV] Phần 6: Tạo một Card View

248 0 0
1

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

987 0 1
0

Top 10 Most Common Mobile App Design Mistakes

111 0 0
0

[Android TV] Phần 5: Tạo một danh sách(mục lục) các trình duyệt.

334 0 0
0

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

8.0K 5 0
7

Sử dụng Bitmasks trong Objective-C

1.1K 0 4
1

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.2)

373 0 0
0

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.1)

1.5K 0 2
1

Hướng dẫn tạo app tvOS với TVML

147 0 0
0

9 sai lầm về UX cho mobile có thể mắc phải

818 0 0
0