#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác biệt chính của thiết bị kiểm thử thật với Simulator và Emulator

110 0 0
0
Avatar

Chụp 1 bức ảnh bằng Camera2 API (Android)

1.0K 0 0
1
Avatar

Sử Dụng Xcode Targets Để Quản Lý Development and Production Builds

806 0 0
1
Avatar

Phân loại ứng dụng di động

3.5K 4 4
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

2.3K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về ước tính thời gian kiểm thử phần mềm

449 0 0
0
Avatar

Mobile testing: Một số lưu ý khi test app (Phần I)

3.1K 2 0
1
Avatar

HybridPageKit - thư viện dành cho các ứng dụng đọc báo

240 0 0
1
Avatar

Sử dụng nhận diện vân tay và khuôn mặt trong react native

2.2K 2 0
4
Avatar

Tìm hiểu về Native App và Hybrid App

15.3K 3 0
9
Avatar

10 lỗi kiểm tra ứng dụng di động hàng đầu cần tránh

55 0 0
0
Avatar

Mẫu điện thoại và phiên bản hệ điều hành: Cái nào nên kiểm thử trước?

44 0 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa Test Plan và Test Strategy, Test Case và Test Script, Test Scenario và Test Condition

1.0K 0 0
1
Avatar

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

625 4 0
2
Avatar

How to Upgrade Normal Wall Socket to WiFi Wall Socket ?

125 0 0
0
Avatar

Mastering Kotlin Coroutines In Android

128 0 3
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Game testing : Làm như thể nào để testing game trên Moblie/ Desktop apps

133 1 0
0
Avatar

16 công cụ kiểm thử ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019) (P2)

328 2 0
2
Avatar

Dịch vụ kiểm thử ở giai đoạn Beta cho các ứng dụng điện thoại (Công cụ kiểm thử Beta cho iOS và Android)

511 0 0
0
Avatar

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

1.6K 3 1
  • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.