#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Kiểm tra hiệu suất ứng dụng di động

55 0 0
1

Các bước submit ứng dụng lên App Store (Part 2)

2.0K 0 1
2

Pure functions in Swift

47 0 0
0

Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần II)

63 0 0
1

Hướng dẫn kiểm tra cơ sở dữ liệu

723 0 0
0

Điều gì đặc biệt về kiểm thử Mobile?

28 0 3
2

Các bước submit App lên App Store

6.3K 2 1
5

Quản lý cấu hình Build trên XCode

313 2 0
1

UI Testing with Kakao for Android

50 0 0
1

Hơn 30 điều cần chú ý khi xây dựng ứng dụng Android

76 0 0
0

1 số trick trong Swift

125 2 0
0

[Swift] Design Patterns - Structural

51 0 0
0

Code React Native Chất Lượng Hơn Với ESLint

502 0 0
1

Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần I)

65 0 0
1

Câu chuyện về việc Làm app tự động in hóa đơn - giúp nhân viên phục vụ đỡ vất vả, với chi phí vận hành tốn 0 đồng

281 1 2
4

Mô hình MVI trong lập trình Android

668 2 0
2

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

9.7K 5 0
0

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

11.7K 5 1
3

9 mẹo nhỏ để sử dụng sketch chuyên nghiệp

2.0K 0 0
1

Tìm hiểu về OpenGL (1/3)

5.2K 3 1
7