#AppMobile

#AppMobile

Sort by: Newest posts

Mô hình MVI trong lập trình Android

409 2 0
2

Kích thước UI thông minh tối ưu cho tất cả các cỡ màn hình

8.6K 5 0
0

Mockups, Wireframes ,Prototype khi nào và tại sao nên sử dụng?

10.4K 5 0
3

9 mẹo nhỏ để sử dụng sketch chuyên nghiệp

1.9K 0 0
1

Tìm hiểu về OpenGL (1/3)

4.6K 3 1
7

Tìm hiểu về gridview trong android

3.7K 3 0
4

[Android TV] Phần 6: Tạo một Card View

234 0 0
1

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

879 0 1
1

Top 10 Most Common Mobile App Design Mistakes

106 0 0
0

[Android TV] Phần 5: Tạo một danh sách(mục lục) các trình duyệt.

313 0 0
0

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

7.1K 5 0
7

Sử dụng Bitmasks trong Objective-C

1.0K 0 4
1

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.2)

346 0 0
0

Tìm hiểu về JQuery Mobile (P.1)

1.3K 0 2
1

Hướng dẫn tạo app tvOS với TVML

125 0 0
0

9 sai lầm về UX cho mobile có thể mắc phải

749 0 0
0