+3

Scrum Burndown Chart - Cách phân tích tiến độ & điều chỉnh sprint thông qua Burndown Chart

Burndown chart là một công cụ phổ biến & dễ sử dụng để quản lý tiến độ cho Scrum team. Một burndown chart thông thường bao gồm:

 • Trục Y: thể hiện tổng workload mà Scrum Team cần hoàn thành để đạt được sprint goal. Đơn vị tính thông thường là story points, hoặc estimated man-hours hoặc man-days
 • Trục X: số ngày làm việc trong sprint
 • Đường lý tưởng (Ideal line): tiến độ mong đợi mỗi ngày để đạt được sprint goal.
 • Đường thực tế (Actual line): tiến độ thực tế mà Scrum Team đạt được qua từng ngày

Thông qua việc theo dõi burndown chart, Scrum Team sẽ nắm được các thông tin như:

 • Lượng công việc đã hoàn thành trong sprint
 • Tiến độ thực tế đang nhanh hay chậm so với tiến độ lý tưởng
 • Lượng công việc còn lại cần hoàn thành để đạt sprint goal

Việc theo dõi tiến độ qua Burndown chart sẽ giúp Scrum Team phát hiện sớm các rủi ro, vấn đề có thể ảnh hưởng tới khả năng đạt được sprint goal, để từ đó đề ra phương án xử lý & cải thiện tình hình.

1. Các hình mẫu (pattern) thường gặp của Burndown Chart

Hình mẫu (Pattern) Lý giải Scrum Team nên làm gì
Pattern lý tưởng của Burndown chart, khi đường thực tế gần như bám sát đường lý tưởng. Lượng workload vừa đủ để team hoàn thành đúng hạn, dường như không có task hoàn thành quá sớm hoặc quá trễ, tiến độ được update đều đặn hàng ngày trên tool quản lý Đây là pattern tốt, Scrum Team cần tiếp tục phát huy
Pattern thể hiện 1 Scrum Team trưởng thành & adapt tốt để đạt được sprint goal. Mặc dù gặp khó khăn về tiến độ ở quãng đầu sprint, nhưng thông qua việc điều chỉnh scope hợp lý, xử lý các khó khăn đúng lúc, tăng tốc ở các ngày cuối mà team đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra Nếu team hoàn thành sprint goal sớm hơn deadline, có thể xem xét đưa thêm các đầu việc khác vào sprint
Pattern mà các Scrum Team thường hay gặp. Pattern này xảy ra khi team không hoàn thành hết workload đề ra từ Sprint Planning, một số đầu việc có thể đã được dời sang sprint sau hoặc chuyển về backlog; tuy nhiên, team vẫn có những cải thiện & điều chỉnh nhất định để đạt được mục tiêu cuối cùng là hoàn thành sprint goal Khi burndown chart bắt đầu có dấu hiệu đi theo pattern này, Scrum Team cần thảo luận để đưa ra ngay các điều chỉnh cần thiết, như giải quyết các blocker, đưa một số task low priority ra khỏi sprint, PO cân nhắc việc đơn giản hóa yêu cầu, hoặc team cần tìm giải pháp khác đơn giản hơn mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra
Pattern cho thấy team đang hoàn thành task sớm hơn so với dự kiến; nguyên nhân có thể do task bị overestimated, hoặc team size thực tế lớn hơn so với khi thực hiện planning, hoặc ngay từ đầu sprint PO đã không tạo đủ workload cho team Cần chuẩn bị sẵn các task low priority để khi pattern này xuất hiện, Scrum Team ngay lập tức thêm các task này vào sprint, tránh lãng phí nguồn lực
Pattern báo hiệu Scrum Team đang không tự giác trong việc update tiến độ hàng ngày, hoặc không nắm được definition of done, hoặc task đang bị overestimated Thực hiện Retrospective meeting ngay lập tức ngay khi pattern kéo dài tới ngày thứ 3; thực hiện training session về Scrum practices cho Scrum Team
Tương tự pattern trước, pattern này thể hiện Scrum Team đang không hiểu & không làm việc theo Scrum practices Thực hiện Scrum training & Retrospective ngay khi có thể
Task không được estimate trong buổi Sprint planning; hoặc backlog hiện tại đang rỗng do chưa có yêu cầu từ PO hoặc chưa được update Dừng sprint, thực hiện estimate các task & cập nhật lại backlog. Khởi động lại sprint khi các task đã được cập nhật hoàn chỉnh
Pattern cho thấy dấu hiệu liên tục có task mới được thêm vào sprint sau buổi Sprint Planning, hoặc bản thân các task ban đầu đã bị underestimated & team đang estimate lại; với pattern này team không thể hoàn thành được sprint goal Dành hẳn 1 session để estimate lại các task trong backlog. Nếu sprint goal ban đầu không thể hoàn thành trong 1 sprint, hoặc không còn ý nghĩa nữa, thì xem xét tới việc dừng sprint & khởi động lại 1 sprint mới
Pattern cho thấy team không hoàn thành sprint goal đúng hạn; nguyên nhân có thể do task underestimate, velocity không đạt như kỳ vọng, hoặc sprint thiếu những điều chỉnh cần thiết khi vấp phải rủi ro, vấn đề phát sinh Khi phát hiện sprint goal có khả năng không đạt được, cần chuyển bớt các task low priority ra khỏi sprint, & tập trung tháo gỡ các vấn đề phát sinh, đề xuất các phương án khác (alternative) để đạt được sprint goal
Pattern cho thấy team đang hoàn thành sprint goal sớm hơn dự kiến; nguyên nhân có thể do task bị overestimated, team cam kết hoàn thành ít công việc, velocity bị tính sai, hoặc team không có đủ workload để thực hiện Cần chuẩn bị sẵn các task low priority để khi pattern này xuất hiện, Scrum Team ngay lập tức thêm các task này vào sprint, tránh lãng phí nguồn lực
Pattern cho thấy việc estimate task không được thực hiện trong buổi sprint planning, mà tới giữa sprint team mới có task, hoặc lúc này task mới có estimation; nguyên nhân có thể do PO không chuẩn bị task kịp, hoặc team thiếu thông tin, chưa thể hoàn thành estimate trong buổi sprint planning Không nên để pattern này xảy ra, cần đảm bảo task sẵn sàng để estimate & đưa vào sprint backlog trước buổi sprint planning

2. Ưu nhược điểm khi sử dụng Burndown Chart

Ưu điểm

 • Đơn giản, dễ sử dụng
 • Thể hiện rõ Scrum Team cần đạt được gì, và đã đạt được những gì
 • Thể hiện Scrum Team có đang đi đúng tiến độ không
 • Báo động sớm cho Scrum Team về các vấn đề phát sinh, nút thắt cần giải quyết ngay lập tức
 • Định hướng cho Scrum Team cần tập trung vào điều gì để đạt được mục tiêu
 • Động viên tinh thần Scrum Team

Nhược điểm

 • Thông tin thể hiện còn hạn chế, chỉ thể hiện một phần của bức tranh lớn
 • Chỉ thể hiện các task hoàn thành hoặc không hoàn thành (done vs not done); không thể hiện tiến độ các task đang trong quá trình thực hiện (in progress)
 • Có thể dẫn tới mong đợi không thực tế đối với khả năng hoàn thành workload của Scrum Team (do cover được ít thông tin để đánh giá, thiếu dữ liệu về dependency, risk, etc)

Nguồn: https://luis-goncalves.com/burndown-chart-ultimate-guide/ https://www.scrumdesk.com/is-it-your-burn-down-chart/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.