0

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 4

31. Bugzilla:

Bugzilla là một trong những hệ thống theo dõi lỗi tốt nhất. Công cụ này cho phép cá nhân hoặc nhóm các nhà phát triển theo dõi các lỗi nổi bật trong hệ thống của họ. Đây là phần mềm nguồn mở tốt nhất được sử dụng trên thị trường bởi các tổ chức quy mô nhỏ cũng như quy mô lớn.

Tính năng, đặc điểm:

 • Cấu trúc cơ sở dữ liệu được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng
 • Công cụ truy vấn nâng cao ghi nhớ các tìm kiếm tùy chỉnh của người dùng
 • Hồ sơ người dùng có thể chỉnh sửa và tùy chọn email toàn diện
 • Cơ chế mở rộng để cài đặt tùy biến cao

Liên kết tải xuống: https://www.ormszilla.org/doad/

32. BugNet:

BugNet là công cụ tìm kiếm lỗi mã nguồn mở. Nó là một ứng dụng đa nền tảng được viết bằng nền tảng ASP.NET và nó cần cơ sở dữ liệu MySQL làm công cụ phụ trợ. Mục tiêu chính của công cụ theo dõi lỗi này là làm cho codebase đơn giản và dễ triển khai.

Tính năng, đặc điểm:

 • Đây là ứng dụng cơ sở web nguồn mở theo giấy phép GPL
 • Công cụ BugNET giúp đơn giản hóa việc gửi, quản lý và báo cáo lỗi
 • Công cụ hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu
 • Cung cấp một điều hướng dễ dàng và quản trị dễ dàng

Liên kết tải xuống: https://ormsnet.codeplex.com/release

33.Bug Genie:

Nó là một phần mềm theo dõi lỗi dựa trên web nguồn mở. Chức năng chính của nó bao gồm theo dõi vấn đề, báo cáo lỗi và quản lý dự án. Nó cũng bao gồm một hệ thống xuất bản phản hồi.

Tính năng, đặc điểm:

 • Quản lý mã nguồn dễ dàng và hiệu quả
 • Hữu ích cho việc lập kế hoạch dự án tương tác
 • Nó cung cấp các công cụ dòng lệnh mạnh mẽ
 • Cung cấp hỗ trợ cho email đến và đi

Liên kết tải xuống: http://www.thebuggenie.com/

34. RedMine:

Redmine là một công cụ truy tìm lỗi quan trọng khác. Phiên bản cơ bản của công cụ này là mã nguồn mở và nó có thể hoạt động trên mọi máy hỗ trợ Ruby. Phải mất nhiều thời gian hơn để cài đặt, nhưng sau khi cài đặt, nó chạy trơn tru.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tạo vấn đề qua e-mail
 • Cung cấp hỗ trợ cho nhiều cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống theo dõi vấn đề linh hoạt
 • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò linh hoạt

Liên kết tải xuống: http://www.redmine.org/

35.Appium:

Appium là một công cụ tự động kiểm tra mã nguồn mở cho các ứng dụng di động. Nó cho phép người dùng kiểm tra tất cả các loại ứng dụng gốc, di động, web . Nó cũng hỗ trợ các bài kiểm tra tự động trên trình giả lập.

Tính năng, đặc điểm:

 • Kiểm tra ứng dụng tương tự sẽ được đưa ra thị trường.
 • Đây là một ứng dụng đơn giản cần rất ít bộ nhớ cho quá trình thử nghiệm.
 • Kiểm tra các ứng dụng gốc không cần SDK, nó cung cấp các API tự động hóa tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các loại nền tảng.

Liên kết tải xuống: http://appium.io/

36.Espresso:

Espresso là một công cụ thử nghiệm di động cho các doanh nghiệp. Là một công cụ nguồn mở, nó rất dễ sử dụng và nó có thể mở rộng trong môi trường làm việc đó. Công cụ ghi kiểm tra này cho phép tạo các kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng di động mà không cần viết một dòng mã kiểm tra.

Tính năng, đặc điểm:

 • Quy trình làm việc của Espresso rất đơn giản để sử dụng
 • Ít thử nghiệm di động
 • Phản hồi nhanh và nhất quán cho các nhà phát triển
 • Phát triển tự động kiểm tra Espresso khá dễ dàng.

Liên kết tải xuống: https://developer.android.com/training/testing/espresso/

37. Perfecto:

Perfecto là một nền tảng SaaS cho phép các nhà phát triển ứng dụng thực hiện kiểm tra phần mềm web, di động & IoT. Công cụ này cũng cho phép khách hàng chọn các tùy chọn triển khai tốt nhất cho dự án cụ thể.

Tính năng, đặc điểm:

 • Kiểm tra ứng dụng di động trên nền tảng đám mây
 • Nó cung cấp hỗ trợ cho môi trường Agile
 • Công cụ này có thể tích hợp với các công cụ kiểm tra khác như Selenium và Appium

Liên kết tải xuống: https://www.perinfomobile.com/offer/begin-your-free-trial

38. ExperiTest:

Experitest là một công cụ đảm bảo chất lượng cho các nhà phát triển di động. Công cụ này bao gồm Kiểm tra thủ công, Kiểm tra hiệu suất và kiểm tra tải cho các ứng dụng di động. Công cụ kiểm tra này hỗ trợ tất cả các hệ điều hành di động, iOS, Android, Windows Phone và Blackberry.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tạo và thực hiện kiểm tra tự động trên các trình giả lập hoặc trình giả lập được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu Experitest
 • Ghi lại và phát các bài kiểm tra, và tự động ghi lại kiểm tra vào mã và sử dụng cùng một kịch bản kiểm tra cho các hệ điều hành di động khác nhau.
 • Nó cung cấp các báo cáo với video hoặc màn hình báo cáo dựa trên HTML
 • Xem cấu trúc phần tử ứng dụng di động và tạo định danh dễ dàng

Liên kết tải xuống: https://experitest.com

39.Robotium:

Robotium là một công cụ tự động kiểm tra mã nguồn mở chủ yếu sử dụng để kiểm tra giao diện người dùng Android. Nó hỗ trợ cả ứng dụng gốc và lai. Có thể thực hiện Kiểm tra hệ thống, kiểm tra chức năng và kiểm tra chấp nhận của người dùng đối với các ứng dụng dựa trên Android với sự trợ giúp của công cụ này.

Tính năng, đặc điểm:

 • Ghi lại các trường hợp kiểm tra giao diện người dùng Android trong vài phút
 • Cung cấp hỗ trợ cho hồ sơ từ trình giả lập và thiết bị thực tế
 • Tự động phát hiện ID tài nguyên
 • Hỗ trợ đầy đủ cho các ứng dụng Android gốc và lai

Liên kết tải xuống: https://robotium.com/pages/free-trial

40.Browsera:

Đây là một trong những phần mềm kiểm tra khả năng tương thích trình duyệt tốt nhất cho phép kiểm tra trang web và các yếu tố của nó trong nhiều trình duyệt. Công cụ này cũng được sử dụng để kiểm tra trang web và tất cả các trang web về lỗi kịch bản và bố cục.

Tính năng, đặc điểm:

 • Browsera có thể nhanh chóng tự động phát hiện các sự cố bố cục trình duyệt chéo bằng cách so sánh đầu ra của từng trình duyệt.
 • Lỗi JavaScript từ mọi trình duyệt được thu thập và báo cáo sau mỗi bài kiểm tra.
 • Với tính năng thu thập dữ liệu trang web của nó, thật dễ dàng để kiểm tra tất cả các trang web của trang web duy nhất.

Liên kết tải xuống: http://www.browsera.com/web_sites

Link tham khảo: https://www.guru99.com/testing-tools.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.