MayFest2024

MayFest2024

Sort by: Newest posts
Avatar

Tổng Hợp Các Cách Sinh ID Trong Hệ Phân Tán

255 5 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Lỗ Hổng XXE: Nguy Cơ Tiềm Ẩn Từ XML External Entity

22 0 0
0
Avatar

Lỗ Hổng SQL Injection: Hiểm Họa Bảo Mật Nghiêm Trọng

87 0 0
1
Avatar

Khai thác lỗ hổng Insecure Direct Object Reference (IDOR) bằng Autorize

111 4 7
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Firebase Genkit - ứng dụng AI bằng Javascript/Typescript

50 0 0
2
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A -Phần hai bài tập

99 4 6
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A - Phần một

110 3 6
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Gemini AI trong Android Studio, bạn đã thử chưa?

81 5 1
 • Avatar
6
Avatar

Netflix and Chill ư ??? Xem cách Netflix thiết kế hệ thống thú vị hơn đó

145 2 0
5
Avatar

Xây dựng ứng dụng desktop đa nền tảng với electron và react typescript, tailwind css

56 0 0
2
Avatar

Tổng quan về CI/CD trong ứng dụng phát triển phần mềm

72 1 0
3
Avatar

PendingIntent là gì và khi nào cần sử dụng trong lập trình Android?

22 2 0
4
Avatar

Mối liên hệ giữa kiến trúc phần mềm và source code

73 1 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

GEMM: Hiểu thêm về viên gạch tạo nên các mô hình Deep Learning

88 0 6
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cách Sử Dụng và Hoạt Động của Zero Trust

43 0 0
1
Avatar

Những kỹ năng cần có để trở thành một Senior Web Developer đỉnh cao

146 2 3
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Giới thiệu về honey port

24 0 0
1
Avatar

TOP 10 REPOSITORIES GITHUB HAY NHẤT ĐỂ HỌC SECURITY (Part 2)

69 1 0
1
Avatar

Giảm Overdraw trong Android: Bí Quyết Tối Ưu Hiệu Suất Ứng Dụng

34 0 0
5
Avatar

TOP 10 REPOSITORIES GITHUB HAY NHẤT ĐỂ HỌC SECURITY (Part 1)

103 2 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.