event loop

event loop

Sort by: Newest posts
Avatar

Promise & microtask queue trong JavaScript

486 2 0
2
Avatar

Event loop và callback queue trong JavaScript

921 5 0
4
Avatar

Cách JavaScript hoạt động: Event loop và căn nguyên của lập trình bất đồng bộ + 5 mẹo giúp bạn code tốt hơn với async/await

2.6K 13 0
14
Avatar

[Nodejs thực chiến] bcryptjs hay bcrypt

4.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

setTimeout(functionA, 1000) Có phải sau 1 giây, functionA sẽ được thực hiện?

622 0 0
3
Avatar

Event Loop trong Node.js

12.7K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tại sao code không chạy ngay lập tức với setTimeout(callback, 0)?

2.5K 7 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Hiểu về cơ chế xử lý sự kiện Event Loop trong Javascript

11.0K 17 6
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

PHP == NodeJS ?

977 1 6
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Cuối cùng thì Event loop là gì?

14.6K 21 8
 • Avatar
 • Avatar
73
Avatar

Tìm hiểu về bất đồng bộ trong JavaScript

1.4K 1 0
6
Avatar

How JavaScript works - runtime, call stack & event loop

6.4K 8 1
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.