Linux

Linux

Sort by: Newest posts

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

1.1K 4 2
6

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

274 0 0
6

Hướng dẫn cài đặt nhiều phiên bản MySQL chạy đồng thời trên Ubuntu (Linux)

532 0 0
1

Các câu lệnh Linux (Phần 4 - Permission)

1.2K 1 0
1

Tìm hiểu Linux Kernel - Tùy biến cho phù hợp với hệ thống

1.9K 1 0
4

Back to basic: Linux Command Line - Part 2

835 6 0
15

Back to basic: Linux Command Line - Part 1

1.0K 11 3
17

VulnHub CTF - Raven 2 Walkthrough - Vẫn là chiếm quyền root, lần này là Mysql

282 1 4
5

Các câu lệnh Linux (Phần 3 - Shell expansion - Mẹo sử dụng bàn phím sao cho ngầu)

349 1 0
3

Linux Của Bạn Có Thể Bị Hack Đơn Giản Chỉ Bằng Cách Mở Một Tệp Trong Vim Hoặc Neovim Editor

204 3 0
5

VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

243 1 2
2

RAT là gì? Hướng dẫn xây dựng hệ thống điều khiển nhiều thiết bị(Botnet) với RAT Pupy.(Phần 2)

283 2 2
4

LPIC-1_Chương 1: Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 4: Regular Expression

498 0 0
3

SDKMAN là gì? Tại sao lập trình viên Java nên cài đặt SDKMAN?

519 1 0
3

LPIC-1_Chương 1: Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 3: Xử lý text bằng filter trong Linux (cat, join, paste, sort, head, tail, wc)

659 2 0
3

LPIC-1_Chương 1: Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 2: Stream, Redirect và Pipe trong Linux

664 3 0
3

LPIC-1_Chương 1: Khám Phá Command-Line trên Linux Phần 1: Hiểu biết căn bản về Command-Line

2.0K 8 0
7

Tổng hợp các câu lệnh cần nhớ khi làm việc trên hệ điều hành Linux (Phần 2 - Quản trị hệ thống)

234 0 1
6

Một số ứng dụng và cách dùng của Grep trong từng trường hợp cụ thể

370 1 0
1

[Bài dịch] Tôi đã từ bỏ Windows và chuyển sang sử dụng Linux như thế nào

2.5K 3 1
14