sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

184 0 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

663 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

351 0 0
0

Kỹ thuật tấn công XSS

1.0K 6 3
4

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

79 1 0
1

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

10.7K 7 6
12

JSON Web Token (JWT) là gì ?

6.9K 8 5
8

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

286 2 0
1

JWT and using JWT in Rails

1.2K 9 1
11

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

3.7K 4 0
3

Quản lý truy cập - Mysql

420 0 0
2