sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts
Avatar

Mã hóa và xác thực người dùng trong deno

143 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Thông báo cho người dùng khi có đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí mới.

341 2 0
3
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

636 1 0
2
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

2.0K 2 0
1
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

841 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

1.8K 6 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

179 1 0
1
Avatar

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

16.2K 13 6
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

JSON Web Token (JWT) là gì ?

9.6K 10 6
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

483 3 0
1
Avatar

JWT and using JWT in Rails

2.0K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

5.2K 5 0
3
Avatar

Quản lý truy cập - Mysql

945 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.