sercurity

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

87 0 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

140 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

179 0 0
0

Kỹ thuật tấn công XSS

598 4 3
4

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

54 1 0
1

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

6.8K 7 6
8

JSON Web Token (JWT) là gì ?

4.8K 7 4
7

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

223 2 0
1

JWT and using JWT in Rails

883 7 1
10

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

3.1K 2 0
2

Quản lý truy cập - Mysql

309 0 0
2