sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

391 0 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

1.3K 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

507 0 0
0

Kỹ thuật tấn công XSS

1.3K 6 3
4

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

121 1 0
1

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

13.1K 11 6
15

JSON Web Token (JWT) là gì ?

8.3K 10 6
11

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

373 2 0
1

JWT and using JWT in Rails

1.5K 12 2
12

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

4.2K 4 0
3

Quản lý truy cập - Mysql

623 0 0
2