sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts
Avatar

Mã hóa và xác thực người dùng trong deno

93 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Thông báo cho người dùng khi có đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí mới.

244 1 0
3
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

562 1 0
2
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

1.8K 1 0
1
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

679 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

1.6K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

166 1 0
1
Avatar

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

15.0K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

JSON Web Token (JWT) là gì ?

9.1K 10 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

434 3 0
1
Avatar

JWT and using JWT in Rails

1.8K 13 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

4.7K 5 0
3
Avatar

Quản lý truy cập - Mysql

844 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.