sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

221 0 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

789 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

375 0 0
0

Kỹ thuật tấn công XSS

1.1K 6 3
4

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

86 1 0
1

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

11.3K 8 6
13

JSON Web Token (JWT) là gì ?

7.4K 9 5
9

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

307 2 0
1

JWT and using JWT in Rails

1.3K 9 1
11

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

3.8K 4 0
3

Quản lý truy cập - Mysql

446 0 0
2