sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

153 0 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

505 1 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

298 0 0
0

Kỹ thuật tấn công XSS

894 5 3
4

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

69 1 0
1

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

9.9K 8 6
12

JSON Web Token (JWT) là gì ?

6.4K 7 4
7

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

266 2 0
1

JWT and using JWT in Rails

1.1K 9 1
11

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

3.6K 4 0
3

Quản lý truy cập - Mysql

388 0 0
2