sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts
Avatar

Mã hóa và xác thực người dùng trong deno

193 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Thông báo cho người dùng khi có đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí mới.

468 2 0
3
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

725 1 0
2
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

2.2K 2 0
0
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

1.0K 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

2.0K 6 3
Avatar

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

195 1 0
1
Avatar

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

17.1K 13 6
Avatar

JSON Web Token (JWT) là gì ?

10.0K 10 6
Avatar

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

519 3 0
1
Avatar

JWT and using JWT in Rails

2.2K 13 4
Avatar

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

5.5K 5 0
3
Avatar

Quản lý truy cập - Mysql

1.0K 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.