sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts
Avatar

Thông báo cho người dùng khi có đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí mới.

151 1 0
3
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

471 0 0
1
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

1.6K 1 0
1
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

586 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

1.4K 6 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

151 1 0
1
Avatar

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

14.2K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

JSON Web Token (JWT) là gì ?

8.8K 10 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

405 3 0
1
Avatar

JWT and using JWT in Rails

1.6K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

4.4K 5 0
3
Avatar

Quản lý truy cập - Mysql

755 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.