[CakePHP] Tìm hiểu Uploader plugin (P3)

111 0 1
0

Design pattern trong PHP (phần 1)

8.4K 13 6
2

Authentication in Laravel 4

681 0 0
0

Xây dựng JSON Web APIs với ASP.NET MVC 4 và ASP.NET Web API

4.2K 1 1
0

Tìm hiểu chung về Symfony Phpunit test

272 1 0
1

Scope và Closure trong Javascript

1.1K 5 1
4

Thay đổi phương pháp lấy thông tin location từ iOS8

75 0 0
0

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.3K 1 0
0

Bắt đầu với Sprite Kit

1.0K 0 0
0

MySQL Query (phần 3)

1.0K 4 0
0

Cách tạo một ứng dụng chạy video trên Android application

2.8K 2 9
-1

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

1.6K 4 0
0

XSS tấn công và phòng thủ: Các phương pháp tấn công XSS

14.7K 4 0
3

Android App Performance - Part 1: Managing Memory

3.4K 6 1
3

[ThaoVTP] Tìm hiểu về test software

2.3K 3 0
1

Django framework part 1

1.5K 0 0
1

CLOSURE TRONG JAVACRIPT

359 0 0
1

Remove the permanent generation

102 0 0
0

COMMIT LÀ GÌ TRONG GIT?

2.7K 1 0
2

RECYCLERVIEW AND CARDVIEW TRONG ANDROID

4.1K 2 0
1