+1

Một cách đơn giản để thực hiện 1 buổi Sprint Retrospective

Start, Stop, Continue retrospective

Có lẽ có rất nhiều cách để thực hiện một buổi retrospective cũng như là có nhiều team đã thực hiện. Đây là một trong số đó, nó đã được áp dụng trong nhiều năm, và cho nhiều đội. Bắt đầu tiến hành một buổi retrospective bằng cách hỏi các thành viên trong nhóm những gì họ sẽ bắt đầu (start), dừng(stop) lại và tiếp tục(continue) làm. Loại cuộc họp này được gọi là “start, stop and continue” meeting.

‘Start item’ là những thứ mà thành viên trong nhóm nghĩ rằng nhóm nên thêm vào quy trình. Một số ví dụ sẽ là:

  • Hiển thị phần mềm cho khách hàng sớm
  • Kiểm tra acceptance test sớm với phía khách hàng
  • Thực hiện code inspections
  • Đến đúng giờ để họp daily meeting
  • Kết thúc một user story trước khi bắt đầu một user story tiếp theo

Các item nằm trong danh sách dừng (Stop list) là những việc mà thành viên trong team nghĩ là không hiệu quả hoặc lãng phí thời gian. Nhóm nên dừng các việc đó lại Ví dụ cho nội dung của Stop trong retrospective:

  • Kiểm tra code mà không đảm bảo tất cả trường hợp test đều được thông qua
  • Dành hơn 15 phút cho các cuộc họp scrum hàng ngày
  • Bỏ qua các cuộc họp làm rõ product backlog khi đến cuối sprint

Danh sách tiếp tục (continue list) chứa các mục (item) mà nhóm muốn tiếp tục nhấn mạnh nhưng đó vẫn chưa phải là thói quen. Vì vậy, bất cứ start item hoặc stop item nào phía trên cũng có thể đưa vào danh sách tiếp tục và ở đó trong các sprint tiếp theo

Cuối cùng - khi một item trong danh sách trở thành thói quen - nó sẽ bị xóa khỏi continue list. Nếu không, continue list sẽ trở nên cực kỳ dài.

Yêu cầu các mục theo những cách khác nhau

ScrumMaster có thể gợi ý để các thành viên nhóm đưa ra các ý tưởng cho các item theo những cách khác nhau. Cách đơn giản nhất là thúc đẩy các thành viên trong nhóm được tự do giao tiếp Tuy nhiên, nó có thể khiến cuộc thảo luận không có hồi kết. Vì vậy, có thể kết hợp bằng cách yêu cầu mỗi member đưa ra một item

Khi muốn nhấn mạnh một loại item cụ thể, thường là những việc nên dừng lại (không hiệu quả, cần hủy bỏ) thì để cho các thành viên trong team kêu lên, hoặc dùng phương pháp tiếp cận từng người và thu thập những điểm phàn nàn.

Có rất nhiều cách để kết hợp các ý tưởng trong start-stop-continue retrospective, nó sẽ có một thời gian dài trước khi nó trở nên nhàm chán hoặc lặp đi lặp lại.

Bỏ phiếu

Sau khi đã tạo đủ ý tưởng, các thành viên trong nhóm chọn ra một item có giá trị nhất.

ScrumMaster có thể cho mỗi thành viên trong nhóm bỏ phiếu cho một ý tưởng quan trọng nhất hoặc có thể sử dụng bất kỳ cách thức nào. Ví dụ, cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm ba phiếu để có thể vote cho các item họ muốn (có thể 3 phiếu cùng vote cho 1 item).

Việc bỏ bỏ phiếu để chọn ra các item cần làm trong buổi retrospective không hề mất thời gian, mà thậm chí nó sẽ tiết kiệm thời gian để thực hiện Việc mỗi member chọn nhiều item thông thường không nên vượt quá 3 item vì nó sẽ làm giảm đi mức độ quan trọng cùa những item được đưa ra.

Ngoài việc lựa chọn và bỏ phiếu cho các item quan trọng thì cần kiểm tra lại continue list để xem có item nào có thể đạt được tiếp theo, xóa bỏ những item không cần thiết.

Buổi Retrospective tiếp theo

Trong buổi Retrospective tiếp theo, ScrumMaster có thể đưa ra danh sách các ý tưởng được đưa ra trong buổi retrospective trước, bao gồm cả các ý tưởng được chọn và không được chọn. Những điều này có thể giúp ích cho việc thảo luận trong buổi retrospective tiếp theo.

Chúng ta có thể viết chúng trên một tờ giấy lớn và dán nó lên tường mà không cần thảo luận về chúng. Các item chỉ là có ở đó để nếu nhóm cần hoặc muốn tham khảo chúng. Sau đó sẽ lại mở đầu cho thảo luận start-stop-continue

Lợi ích của start-stop-continue

Việc tiến hành retrospective theo cách này khá nhanh, dễ dàng và không có mối đe dọa. Một buổi họp start-stop-continue sẽ định hướng cho hoạt động. Không tốn thời gian tập trung vào cảm xúc. Chúng ta sẽ không hỏi các thành viên về họ cảm thấy như thế nào trong suốt sprint; họ vui hay buồn, cảm thấy ấm áp hay bị mờ nhạt..

Mỗi item được tạo ra sẽ trực tiếp dẫn đến thay đổi về hành vi. Nhóm sẽ bắt đầu, dừng hoặc tiếp tục làm gì đó cho đến khi họ hình thành một thói quen.

Nguồn https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/a-simple-way-to-run-a-sprint-retrospective https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/should-you-share-details-from-the-retrospective


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.