+1

Scrum - Estimation

Trong các dự án Scrum, Estimation được thực hiện bởi toàn bộ nhóm trong Cuộc họp Lập kế hoạch Sprint- Sprint planning meeting. Mục tiêu của Estimation sẽ là xem xét các User story sẽ làm trong Sprint theo mức độ ưu tiên và theo Khả năng của nhóm để bàn giao trong khoảng thời gian Timebox của Sprint.

Chủ sở hữu sản phẩm- Product Owner đảm bảo rằng User story rõ ràng, có khả năng ước lượng và chúng sẽ được xếp lên trên đầu của Product Backlog.

Vì Nhóm Scrum hoàn toàn chịu trách nhiệm bàn giao sản phẩm, nên họ cần cẩn thận khi chọn User story cho Sprint dựa trên khối lượng công việc cần bàn giao- Product Increment và nỗ lực để đạt được.

Kích thước của Product Increment được ước tính theo User story Point. Khi kích thước được xác định, nỗ lực cần bỏ ra (effort) sẽ được ước tính bằng các dữ liệu trong quá khứ. Effort trên User Story point được gọi là Productivity.

Kỹ thuật ước tính Scrum

Estimation của User story về độ khó của từng User Story Để đánh giá được độ khó, một thang đo cụ thể được sử dụng.

Có rất nhiều loại thang đo được sử đụng trong Scrum Estimation. Sau đây là một số ví dụ

Numeric Sizing- Định cỡ số (1 đến 10) T-shirt Sizes- Kích cỡ áo phông (XS, S, M, L, XL XXL, XXXL) Fibonacci Sequence- Chuỗi Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, v.v.) Dog Breeds- Giống chó (Chihuahua, Great Dane)

Kỹ thuật ước lượng thường được chọn theo cách mà toàn bộ nhóm scrum được làm quen và thoải mái nhất. Kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất và phổ biến nhất là Planning Poker dựa trên chuỗi Fibonacci.

Lập kế hoạch Kỹ thuật Poker

Trong Kỹ thuật lập dự toán Poker, estimate cho những User story được tính bằng playing planning poker. Toàn bộ Nhóm Scrum sẽ tham gia và kết quả là ước tính nhanh chóng nhưng đáng tin cậy.

Planning Poker được chơi với một bộ bài. Khi sử dụng chuỗi Fibonacci, các thẻ có các số - 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, v.v. Những số này đại diện cho Story points. Sử dụng một bộ bài cho việc estimate. Các số trên card phải hiển thị đủ lớn để tất cả các thành viên trong nhóm có thể thấy khi một member trong team giơ card lên

Một trong các thành viên trong nhóm được chọn làm Người điều hành. Người điều hành đọc mô tả Câu chuyện người dùng để ước tính được thực hiện. Nếu người ước tính có bất kỳ câu hỏi nào thì PO sẽ trả lời chúng.

Mỗi member chọn một thẻ tương ứng với số estimate. Thẻ không được hiển thị cho đến khi tất cả các công cụ ước tính đã thực hiện lựa chọn. Vào thời điểm đó, tất cả các thẻ được lật đồng thời và giữ lại để tất cả các thành viên trong nhóm có thể xem từng ước tính.

Trong vòng đầu tiên, rất có thể các ước tính khác nhau. Các ước tính cao và thấp giải thích lý do cho các ước tính của họ. Cần lưu ý rằng tất cả các cuộc thảo luận chỉ nhằm mục đích hiểu và không có gì là cá nhân. Người điều hành phải đảm bảo như vậy.

Nhóm có thể thảo luận về câu chuyện và ước tính của họ trong vài phút nữa.

Người điều hành có thể ghi chú vào cuộc thảo luận sẽ hữu ích khi câu chuyện cụ thể được phát triển. Sau khi thảo luận, mỗi người ước tính lại ước tính bằng cách chọn lại một thẻ. Thẻ một lần nữa được giữ kín cho đến khi mọi người ước tính, tại thời điểm chúng được lật lại cùng một lúc.

Lặp lại quá trình cho đến khi các ước tính hội tụ thành một ước tính duy nhất có thể được sử dụng cho câu chuyện. Số lượng vòng ước tính có thể thay đổi từ câu chuyện người dùng này sang câu chuyện khác.

Lợi ích của việc lập kế hoạch dự toán Poker Lập kế hoạch poker kết hợp ba phương pháp ước tính -

Ý kiến ​​chuyên gia: Trong cách tiếp cận Dự toán dựa trên ý kiến ​​chuyên gia, một chuyên gia được hỏi về việc một cái gì đó sẽ mất bao lâu hoặc nó sẽ lớn như thế nào. Chuyên gia cung cấp một ước tính dựa trên kinh nghiệm hoặc trực giác hoặc cảm giác ruột của anh ấy hoặc cô ấy.

Ước tính ý kiến ​​chuyên gia thường không mất nhiều thời gian và chính xác hơn so với một số phương pháp phân tích.

Tương tự: Ước tính Tương tự sử dụng so sánh Câu chuyện của Người dùng. Câu chuyện người dùng trong Dự toán được so sánh với Câu chuyện người dùng tương tự được triển khai trước đó. Điều này dẫn đến kết quả chính xác khi ước tính dựa trên dữ liệu đã được chứng minh.

Phân tổ: Ước tính phân tổ được thực hiện bằng cách chia Câu chuyện người dùng thành các Câu chuyện người dùng nhỏ hơn, dễ ước tính hơn. Các câu chuyện của người dùng được đưa vào Sprint thường nằm trong khoảng từ hai đến năm ngày để phát triển. Do đó, Câu chuyện người dùng có thể mất nhiều thời gian hơn cần được chia thành các Ca sử dụng nhỏ hơn. Cách tiếp cận này cũng đảm bảo rằng sẽ có nhiều câu chuyện có thể so sánh được.

Phần kết luận Lập kế hoạch Poker là một cách tiếp cận thú vị nhưng hiệu quả để ước tính. Vì phiên này được mở cho các cuộc thảo luận trước khi ước tính cuối cùng được đưa ra, nhóm sẽ dễ dàng đi đến thống nhất và cũng có một cái nhìn rộng hơn về việc triển khai Câu chuyện Người dùng trong tay.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.