+2

Tìm hiểu về Recovery Testing

Nhóm của bạn có chuẩn bị khi sự cố sảy ra.

Mỗi hệ thống phần mềm đều phải chịu một sự cố không mong muốn, và những sự kiện này có thể có tác động to lớn đến việc kinh doanh. Chìa khóa được chuẩn bị để bạn có thể hồi phục nhanh chóng. Đây là nơi thử nghiệm phục hồi xuất hiện.

Thử nghiệm phục hồi là gì?

Thử nghiệm khôi phục là khi bạn bắt buộc phần mềm của bạn thất bại để xác minh rằng phục hồi từ thất bại là có thể và thực hiện đúng. Mục tiêu rõ ràng là phục hồi nhanh chóng.

Thử nghiệm phục hồi bao gồm việc đo lường và xác định những điều sau:

  • Phải mất bao lâu để hệ thống của bạn tiếp tục hoạt động bình thường?
  • Tỷ lệ phần trăm các kịch bản mà hệ thống của bạn có thể phục hồi thành công?
  • Hệ thống có thể phục hồi tất cả các dữ liệu bị mất?
  • Người dùng có thể kết nối lại thành công? Bằng cách trả lời những câu hỏi này và luôn làm việc để cải thiện kết quả, công ty và sản phẩm của bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho khi xảy ra khủng hoảng.

Tầm quan trọng của Thử nghiệm phục hồi

Khả năng hồi phục sau sự cố rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Mức độ quan trọng của doanh nghiệp hoặc sản phẩm của bạn là xác định mức độ thử nghiệm phục hồi trọng yếu.

Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn là một nền tảng truyền thông cho ngành công nghiệp hàng không đang được sử dụng 24/7 và phụ thuộc vào khả năng phục hồi trong vài giây hoặc vài phút là điều tối quan trọng. Mặt khác, nếu sản phẩm của bạn là một hệ thống quản lý học tập, có thể phục hồi trong vòng vài giờ hoặc thậm chí vài ngày có thể chấp nhận được.

Các sản phẩm quan trọng có tính phụ thuộc cao và SLA nghiêm ngặt phải có khả năng phục hồi nhanh chóng và do đó các doanh nghiệp này phải đầu tư thời gian và tiền bạc để tiến hành kiểm tra phục hồi kỹ lưỡng.

Thử nghiệm phục hồi được tiến hành như thế nào?

Không phải là một ý tưởng khôn ngoan để kiểm tra khả năng khôi phục trong môi trường sản xuất của bạn, có thể bao gồm cả việc sử dụng toàn bộ hệ thống của bạn ngoại tuyến. Vì vậy, làm thế nào để bạn thực hiện kiểm tra phục hồi nếu bản chất của thử nghiệm phục hồi là để xem làm thế nào bạn phục hồi từ sự cố?

Tạo môi trường thử nghiệm gần với môi trường sản xuất càng tốt.

Các kiểm tra nên được thực hiện trên phần cứng mà bạn đang khôi phục vào bất cứ khi nào có thể.

Giao diện, phần cứng, và mã phải là một bản sao cho hệ thống trực tiếp.

Môi trường thử nghiệm càng gần với hệ thống sản phẩm của bạn, chất lượng thử nghiệm của bạn càng cao.

Như bạn thấy, thử nghiệm phục hồi có thể mất nhiều thời gian và rất tốn kém.

Đối với các sản phẩm và dịch vụ quan trọng, chi phí này là cần thiết. Bạn tiến hành thử nghiệm phục hồi càng nhiều, bạn càng chuẩn bị sẵn sàng để được cho một thảm họa. Hãy ghi nhớ, giống như sự cố dữ liệu xảy ra trên hệ thống, mọi thứ cũng có thể sai với kế hoạch khắc phục sự cố. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là tiến hành kiểm tra phục hồi thường xuyên ... để "thực hành" phục hồi tạo thành sự cố

Phần kết luận

Các hậu quả của sự thất bại là rất lớn. Một doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng về tài chính, thương hiệu của họ có thể bị hư hỏng hoặc có thể xảy ra vi phạm về an ninh. Những rủi ro này luôn ở đó, bởi vì mỗi hệ thống đều bị thất bại. Không có công ty, sản phẩm hoặc phần mềm nào miễn nhiễm với "phá vỡ". Mức độ phục hồi thường xuyên được kiểm tra trực tiếp như thế nào khi chuẩn bị tổ chức cho thiên tai.

Nếu bạn thấy mình đang dẫn đầu một dự án liên quan đến quy trình kinh doanh và công nghệ, hãy chắc chắn xem xét bất kỳ thủ tục kiểm tra phục hồi hiện có nào. Và nếu không có thủ tục nào tồn tại, hãy đảm bảo rằng bạn đã dành thời gian và nỗ lực để đảm bảo kế hoạch khắc phục thảm họa thích hợp được thiết kế và thử nghiệm..

Link tham khảo: https://blog.testlodge.com/what-is-recovery-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.