+1

Volume Testing là gì

1. Volume Testing là gì ?

Volume testing (hay còn được gọi là kiểm thử khối lượng) là một thử nghiệm hiệu suất phi chức năng, nơi mà phần mềm phải chịu một lượng lớn dữ liệu. Nó cũng được gọi là flood testing Khối lượng thử nghiệm được thực hiện để phân tích hiệu suất của hệ thống bằng cách tăng khối lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Với sự trợ giúp của Khối lượng thử nghiệm, tác động đến thời gian phản ứng và tình trạng của hệ thống có thể được nghiên cứu khi tác động bởi khối lượng dữ liệu lớn.

Ví dụ: thử nghiệm tình trạng của trang web âm nhạc khi có hàng triệu người dùng tải bài hát xuống.

2. Lợi ích khi sử dụng Volume Testing?

 • cách xác định các vấn đề về tải, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cái mà sẽ được chi vào việc bảo trì ứng dụng.
 • Nó giúp trong việc start nhanh hơn các kế hoạch mở rộng khả năng
 • Xác định sớm các vấn đề trọng yếu
 • Nó đảm bảo rằng hệ thống của bạn bây giờ có khả năng sử dụng trên thế giới thực

3.Tại sao phải thực hiện Kiểm tra Khối lượng- Mục tiêu của việc thực hiện kiểm thử khối lượng là để làm gì?

 • Kiểm tra hiệu năng của hệ thống với việc tăng khối lượng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Để xác định các vấn đề có thể xảy ra đối với số lượng lớn dữ liệu
 • Để tìm ra điểm làm giảm sự ổn định của hệ thống
 • Giúp xác định khả năng của hệ thống hoặc ứng dụng - khối lượng bình thường và khối lượng lớn

4. Trong Volume Testing cần kiểm tra những gì?

 • Kiểm tra việc check nếu mất dữ liệu
 • Kiểm tra thời gian đáp ứng của hệ thống
 • Kiểm tra xem dữ liệu được lưu trữ chính xác hay không
 • Xác minh xem liệu dữ liệu có bị ghi đè mà không có bất kỳ thông báo nào
 • Kiểm tra các cảnh báo và các thông báo lỗi, cho dù nó tới từ tất cả các vấn đề về khối lượng
 • Kiểm tra xem dữ liệu khối lượng lớn có ảnh hưởng đến tốc độ xử lý

5. Rất ít checklist để kiểm tra khối lượng thành công

Để Kiểm tra Khối lượng thành công, dưới đây là một vài danh sách kiểm tra

 • Liệu hệ thống có các tài nguyên bộ nhớ cần thiết
 • Kiểm tra khối lượng thực hiện trên toàn bộ hệ thống
 • Có nguy cơ nào nếu khối lượng dữ liệu lớn hơn quy định
 • Có đảm bảo rằng khối lượng ngày lớn hơn khối lượng quy định

6. Những thực hành tốt nhất để kiểm tra khối lượng lớn.

 • Ngừng tất cả các máy chủ và kiểm tra tất cả các bản ghi
 • Trước khi kiểm tra tải thì tự thực hiện các kịch bản ứng dụng (application scenario)
 • Đối với hầu hết các kết quả hữu ích, số người sử dụng sẽ xáo trộn
 • Để khắc phục hạn chế vượt qua license cho phép, cân bằng thời gian
 • Hãy thận trọng với việc xây dựng mới
 • Phân tích các trường hợp sử dụng để cải tiến đường cơ sở đã được thành lập

7. Phân biệt giữa Volume Testing Vs Load Testing

Volume Testing Load Testing
Volume Testing là thử nghiệm của một ứng dụng với số lượng lớn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong khi Load Testing thì ứng dụng phải chịu một mức tải nhất định để phân tích trạng thái của ứng dụng
Volume Testing để xác minh nếu hệ thống đáp ứng một khối lượng dữ liệu nhất định như mong đợi. Nó có thể phải tăng kích thước của file Kiểm tra hiệu suất của hệ thống trong khi người dùng đang tải hoặc tăng lên. Nó có thể bao gồm số lượng file ngày càng tăng

8. Những thử thách trong Volume Testing

 • Gây ra khó khăn trong việc phân mảnh bộ nhớ
 • Thế hệ năng động của các keys
 • Tính toàn vẹn trong liên hệ của các data đã được tạo

Kết luận:

Volume Testing là một cách để kiểm tra hiệu năng của hệ thống khi cho tải dữ liệu cao vào cơ sở dữ liệu. Đó là một thử nghiệm không chức năng (non-functional testing)

Gây ra khó khăn trong việc phân mảnh bộ nhớ và Tính toàn vẹn trong liên hệ của các data đã được tạo

Tài liệu tham khảo: https://www.guru99.com/volume-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.