0

Top 10 Mobile Testing Tools trong năm 2017 cho hệ điều hành Android & iOS (Phần 2)

6) MonkeyRunner

Công cụ Monkeyrunner cung cấp một API để viết chương trình kiểm soát thiết bị Android hoặc trình mô phỏng từ bên ngoài mã Android. Các bài kiểm tra được viết bằng Python, để tạo ra các bài kiểm tra người ta có thể sử dụng một công cụ ghi âm. Các thiết lập duy nhất của MonkeyRunner là nó là cần thiết để viết kịch bản cho mỗi bài kiểm tra yêu cầu điều chỉnh mỗi khi giao diện người dùng của chương trình thử nghiệm được thay đổi.

Lợi ích của MonkeyRunner

 • Nó có thể kiểm soát nhiều thiết bị
 • Để tự động kiểm tra, người ta không phải đối phó với mã nguồn
 • Nó được sử dụng cho Automated functional testing
 • Monkeyrunner cũng có thể được dùng để kiểm tra hồi quy
 • Jython cho phép API MonkeyRunner tương tác với ứng dụng Android

Link chi tiết: https://developer.android.com/studio/test/monkeyrunner/index.html

7) Calabash

Calabash bao gồm các thư viện cho phép mã kiểm tra tương tác với các ứng dụng bản địa và ứng dụng lai.

 • Nó cung cấp các API được chuyên biệt cho các ứng dụng gốc đang chạy trên các thiết bị màn hình cảm ứng
 • Nó bao gồm các thư viện cho phép mã kiểm tra tương tác với các ứng dụng bản địa và ứng dụng lai
 • Nó hỗ trợ dưa chuột khuôn khổ, làm cho nó dễ hiểu hơn bởi các chuyên gia kinh doanh và nhân viên QA không kỹ thuật Link chi tiết: https://github.com/calabash/calabash-ios

8) Frank

Nó là một công cụ tự động hóa dựa trên giao diện người dùng , nó là một công cụ sử dụng kết hợp các lệnh của Cucumber và JSON.Nó được mô tả như là Selenium cho ứng dụng iOS gốc và một số tính năng của nó

 • Nó đã có cú pháp lựa chọn CSS giống như CSS
 • Nó đi kèm với các bước được xác định trước mà bạn có thể sử dụng ngay cho các bài kiểm tra của bạn
 • Nó được thúc đẩy bởi JSON
 • Nó chứa symbiote một công cụ trực quan
 • Nó tích hợp với CI
 • Nó có thể chạy thử nghiệm của bạn trên cả Simulator và Device
 • Nó ghi lại đoạn video thử nghiệm của bạn chạy để hiển thị ứng dụng đang hoạt động Link chi tiết: https://github.com/moredip/Frank

9) KIF

KIF là famework trên nền tảng C và hoàn toàn dành cho automated testing trên iOS. Kif là một framework tự động kết hợp trực tiếp với XCTest.

 • Nó đã có cộng đồng tích cực và support tốt
 • Tích hợp liền mạch với XCTests và KIF đi kèm với một "KIFtestCase" mà bạn có thể sử dụng thay cho "XCTTestCase"
 • KIF truy cập các yếu tố giao diện người dùng bằng nhãn truy cập của họ
 • Mọi thứ đều bằng một ngôn ngữ Mục tiêu C, vì vậy nó dễ dàng hơn cho người phát triển iOS thuần túy
 • Nó đã có dòng lệnh ấn tượng và CI
 • Nó có sự hỗ trợ khá hợp lý

Link chi tiết: https://github.com/kif-framework/KIF

10) MonkeyTalk

Tất cả mọi thứ từ bộ kiểm tra dữ liệu theo định dạng để kiểm tra "Smoke Tests" một cách đơn giản, Moneytalk tự động kiểm tra tương tác thực tế cho ứng dụng iOS và Android.

 • Các kịch bản đơn giản và dễ hiểu
 • MonkeyTalk IDE có thể ghi / phát lại các tập lệnh kiểm tra
 • Nó không đòi hỏi bất kỳ lập trình mạnh mẽ hoặc kiến thức kịch bản
 • Nó hỗ trợ gắn kết, thiết bị mạng và emulators
 • Đối với cả Android và iPhone, cùng một kịch bản có thể được sử dụng
 • Nó hỗ trợ khái niệm vòng lặp
 • Cả hai báo cáo XML và HTML đều có thể được tạo ra bằng công cụ này, nó cũng chụp ảnh chụp màn hình khi sự cố xảy ra
 • Đối với hội nhập liên tục, Monkey Talk hỗ trợ Jenkins và Hudson. Nó cũng hỗ trợ báo cáo JUnit

Tổng kết Trên đây là tôi giới thiệu sơ lược về top 10 testing tolls trên mobile của năm 2017 cho hệ điều hành android & IOS. Link dịch: https://www.guru99.com/mobile-testing-tools.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.