+1

Accessibility Testing là gì ? (Phần 3)

Tóm tắt các phần: Phần 1: Định nghĩa Accessibility Testing và tại sao phải thực hiện test Accessibility, cách test Accessibility như thế nào. Phần 2: Các loại khuyết tật Phần 3: Các công cụ kiểm thử khả năng truy cập.


Phần 3: Các công cụ kiểm thử khả năng truy cập.

Để làm cho trang web của bạn dễ được chấp nhận và thân thiện hơn, điều quan trọng là nó có thể truy cập dễ dàng. Có nhiều công cụ có thể kiểm tra tính khả dụng của trang web. Một số công cụ phổ biến được liệt kê dưới đây:

1. AChecker

Accessibility Checker là một công cụ đánh giá truy cập web. Bằng cách nhập URL trang web hoặc bằng cách tải lên tệp HTML có thể kiểm tra khả năng truy cập web. Đây là một công cụ miễn phí cho phép bạn chọn định dạng báo cáo. AChecker cho phép người dùng tạo hướng dẫn về sự tiếp cận.

  • Nó được sử dụng để kiểm tra tính khả dụng
  • Tùy chọn xác nhận để xác nhận tính hợp lệ của HTML khi xem xét khả năng tiếp cận
  • Tùy chọn xác nhận CSS để xác nhận tính hợp lệ của stylesheets của bạn và phong cách nội tuyến trong khi xem xét khả năng tiếp cận
  • Để xem lại ngay lập tức các địa điểm xung quanh nơi những vấn đề về khả năng truy cập được xác định, bạn có thể hiển thị mã nguồn Sử dụng các nhà phát triển giao thức REST có thể truy vấn AChecker từ trong các ứng dụng web của họ
  • Ngoài tất cả các tính năng này, bạn cũng có thể quản lý người dùng và nhóm, kiểm tra quản lý, quản lý hướng dẫn, quản lý ngôn ngữ và các tùy chọn khác.

2. Wave

Wave là một công cụ truy cập web miễn phí do WEBAIM tạo ra. Nó được sử dụng để xác nhận trang web bằng tay cho các khía cạnh khác nhau của khả năng tiếp cận. Công cụ này có thể được sử dụng để kiểm tra intranet, pass-word được bảo vệ, tự động tạo ra, hoặc các trang web nhạy cảm. Các chức năng chính của Thanh công cụ Truy cập Web bao gồm xác định các thành phần của một trang web, cung cấp quyền truy cập vào xem các nội dung trang khác và tạo thuận lợi cho việc sử dụng các ứng dụng trực tuyến của bên thứ ba. Nó đảm bảo báo cáo khả năng tiếp cận cá nhân và an toàn 100%.

3. TAW

TAW là công cụ trực tuyến xác định truy cập web của bạn. Công cụ này phân tích trang web phù hợp với hướng dẫn truy cập web W3C và hiển thị các vấn đề về quyền truy cập. Các vấn đề thử nghiệm khả năng truy cập web được phân loại thành ưu tiên 1, ưu tiên 2 và ưu tiên 3. Tính năng thú vị của TAW là khả năng tạo các tập hợp con của WCAG 1.0 để kiểm tra. Trong công cụ TAW, bạn có thể chọn để kiểm tra một trang hoặc nhiều trang bằng cách "spider" qua một trang web. TAW cũng cho phép chúng ta xác định các kiểm tra bổ sung thông qua hộp thoại "User Checking's".

4. Accessibility Valet

Đây là một công cụ cho phép bạn kiểm tra các trang web dựa trên sự tuân thủ của WCAG (Hướng dẫn Truy cập Nội dung Web). Tất cả các tùy chọn báo cáo HTML hiển thị đánh dấu của bạn dưới dạng bình thường, làm nổi bật nhãn hiệu đã bị phản đối, không có thật và hợp lệ cũng như các yếu tố bị thất lạc. Công cụ này cung cấp nhiều tính năng khác nhau như

  • Báo cáo nội bộ dành cho nhà phát triển
  • Tóm tắt nội dung của QA và Quản lý
  • Siêu dữ liệu cho web ngữ nghĩa và WWW
  • Tự động dọn dẹp và chuyển đổi html sang XHTML
  • Công cụ viết kịch bản

Công cụ dành cho nhà phát triển khả năng truy cập:

Đây là một ứng dụng mở rộng của Chrome. Nó thực hiện và kiểm tra khả năng tiếp cận. Kết quả kiểm tra cho biết các quy tắc khả năng truy cập bị vi phạm bởi Trang Thử nghiệm. Phần mở rộng được đánh giá cao và được cập nhật thường xuyên

Trình kiểm tra trang truy cập nhanh:

Do có một số thanh công cụ truy cập tuyệt vời, Trình kiểm tra Khả năng truy cập Nhanh là một trang đánh dấu mà bạn có thể nhấp chuột để có được một phân tích cơ bản về trang web. Nó sẽ tìm ra các vấn đề khác nhau với trang của bạn, cảnh báo về các vấn đề có thể xảy ra và các khu vực nổi bật trên trang có thể có lợi từ ARIA (Ứng dụng Internet đa năng khả dụng). Có nhiều công cụ có sẵn trên thị trường để thực hiện kiểm tra khả năng truy cập web dưới đây: +) aDesigner Đây là một công cụ được IBM phát triển mô phỏng trải nghiệm của những người khiếm thị để người thiết kế có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của người tàn tật và phát triển ứng dụng phù hợp. +) WebAnywhere Đây là một công cụ dựa trên trình duyệt làm việc tương tự như các trình đọc màn hình như Jaws. Nó giúp người đọc đọc trang web như thế nào. +) Vischeck Công cụ này được sử dụng để mô phỏng cách một trang web hoặc một hình ảnh sẽ được xem bởi những người bị ảnh hưởng bởi việc mù màu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập URL hoặc tải lên hình ảnh. +) Thanh công cụ truy cập Web WAT là một ứng dụng mở rộng của Internet explorer hoặc Opera mà cung cấp cho các nhà thiết kế trang web với các tính năng hữu ích trong việc phân tích các trang web. Một tính năng tốt nhất là tính năng GreyScale giúp tìm các điểm tương phản thấp trong thiết kế. +) Bí mật về kiểm thử khả năng tiếp cận: Sau đây là những bí mật về kiểm thử khả năng tiếp cận: Bạn nghĩ: Tạo trang web có thể truy cập là tốn kém Thực tế: Nó không tốn kém. Dành thời gian chờ để suy nghĩ về các vấn đề về khả năng tiếp cận trong giai đoạn thiết kế nó cùng với kiểm tra cơ bản. Điều này sẽ tiết kiệm tiền. Bạn nghĩ: Thay đổi các trang web không thể truy cập được thành trang web truy cập được tốn nhiều thời gian và tốn kém Không cần phải kết hợp tất cả những thay đổi cùng một lúc. Làm việc theo các nhu cầu cơ bản cần thiết nhất cho người sử dụng tàn tật. Bạn cũng nghĩ: Khả năng tiếp cận là ổn định và nhàm chán. Tiếp cận không có nghĩa là chỉ mỗi văn bản Thực tế: Bạn có thể làm cho các trang web hấp dẫn, nhưng nó nên được thiết kế theo cách mà nó có thể được truy cập bởi tất cả người dùng. Cũng theo hướng dẫn về tiếp cận nội dung của W3C - nó sẽ không khuyến khích sử dụng các trang văn bản chỉ hiển thị mỗi văn bản. Bạn nghĩ: Khả năng tiếp cận là gì nếu đó là người mù và người tàn tật Thực tế: Hướng dẫn tiếp cận dưới đây cải thiện khả năng sử dụng chung của phần mềm, giúp người dùng thông thường cũng như vậy.

Kết luận:

Kiểm thử khả năng tiếp cận giúp bạn tạo nên các ứng dụng thân thiện. Nếu bạn không thể thực hiện các hướng dẫn về khả năng tiếp cận do sự phức tạp của ứng dụng web của bạn, hãy xây dựng một phiên bản của trang web cho người dùng thông thường cũng như làm điều tương tự với người ít sử dụng nó.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.