-1

Tại sao Automated Testing sẽ không bao giờ thay thế được Manual Testing

Có rất nhiều người cho rằng automated testing sẽ thay thế manual Testing. Tại sao phải chịu đựng chi phí của việc manual Testing khi bạn chỉ có thể viết các bài kiểm tra tự động ? Nó nhanh hơn, rẻ hơn, và cung cấp kết quả tương tự như thử nghiệm bằng tay ... phải không?

Sai rồi. Sự thật là, thử nghiệm bằng tay đã không biến mất. Nó sẽ không bao giờ, và đây là lý do tại sao.

5 nguyên nhân để hiểu được vì sao mà test tự động lại không thể thay thế dc test bằng tay.

1. Usability testing không thể test bởi test tự động.

Không thể Tự động kiểm tra Usability testing. Kiểm tra khả năng sử dụng đòi hỏi con người phải thực hiện. Bạn không thể đào tạo một máy tính để xác định khả năng sử dụng "tốt" và "xấu". Có lẽ bạn đang nghĩ, "ok, chúng ta sẽ bỏ qua Usability testing", như thế bạn đang có một lượng lớn rủi ro. Bước này trong quá trình đảm bảo chất lượng là rất quan trọng để đảm bảo sự tự tin trong việc release sản phẩm, và không có cách nào để tham gia vào việc kiểm tra khả năng sử dụng ngoài con người.

2. Automated testing chỉ kiểm tra những gì có thể dự đoán.

Các bài kiểm tra tự động cho thấy rằng những gì chúng ta mong đợi thực sự được xảy ra. Chúng tôi gọi đó là "happy parth". Tự động hóa tập trung vào các chức năng đã tồn tại. Phạm vi của nó là rộng lớn, nhưng nó không sâu. automated testing là rất tốt cho các bài kiểm tra hồi quy, đặc biệt là khi nguồn lực được giới hạn. Nhưng Automated testing chắc chắn sẽ còn một số thất bại và lỗ hổng trong quá trình thử nghiệm.

3. Tất cả chúng ta đều là exploratory testers.

Sự thật là, tất cả chúng ta làm kiểm thử phần mềm. Ngay cả khi bạn không phải là "tester" hoặc "qa" , có thể bạn đã tham gia vào một số cuộc thử nghiệm thăm dò.

Thí nghiệm khám phá cho phép chúng tôi lấy các phần của ứng dụng và lột lại các lớp để khám phá những điều kiểm tra tự động sẽ không bao giờ tìm thấy. Thử nghiệm thăm dò là một quá trình thủ công, và không thể thay đổi được.

4. Kiểm tra tự động có thể chứa lỗi.

Giống như mã ứng dụng của bạn có thể chứa lỗi, các bài kiểm tra tự động cũng có thể. Nếu bạn viết các bài kiểm tra tự động bị lỗi, bạn sẽ có các kết quả sai. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trong cho khách hàng và nhóm của bạn. Yếu tố con người trong kiểm tra thủ công có thể xác định những lỗi này và đảm bảo rằng bạn đang kiểm tra đúng.

5. Các hạn chế kỹ thuật có thể được đưa vào.

Một số kịch bản thử nghiệm chỉ là quá phức tạp hoặc thật sự không thể tự động hóa. Một lập luận chung là "thử nghiệm tự động rẻ hơn". Nhưng không tốn nhiều thời gian và tiền bạc cho việc tự động hoá phức tạp.

Ví dụ, thử nghiệm một loạt các thiết bị màn hình cảm ứng. Làm thế nào để bạn áp dụng test tự động với các công việc là "tap" và một "swipe". Bạn không thể làm điều đó theo cách nào ngoài việc sử dụng của con người.

Phần kết luận

Sự tồn tại của cả kiểm tra thủ công và kiểm tra tự động buộc chúng ta phải suy nghĩ về sự lựa chọn của chúng ta về các công cụ, chi phí và lợi ích mà chúng sẽ đáp ứng. Có cả thời gian và địa điểm cho cả hai phương pháp thử nghiệm.

Kiểm tra thủ công giúp chúng ta hiểu được toàn bộ vấn đề và khám phá những góc độ khác của các bài kiểm tra một cách linh hoạt. kiểm tra Tự động giúp tiết kiệm thời gian bằng cách hoàn thành một số lượng lớn các bài kiểm tra mức cơ bản trong một thời gian ngắn. Vấn đề là Bạn phải quyết định thời điểm và cách thức thử nghiệm được sử dụng cho phù hợp nhé.

Link tham khảo: https://blog.testlodge.com/why-automated-testing-will-never-replace-manual-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.