-2

Top 20 SQL Management Tools (Phần 2)

11) Free SQL Performance Monitoring Tool:

Công cụ kiểm tra hiệu suất SQL miễn phí được phát triển bởi ManageEngine. Nó cho phép người dùng để giữ một mắt về hiệu suất SQL Server! Công cụ này cũng giúp người dùng giám sát các máy chủ MS SQL để có hiệu suất và tính khả dụng. Nó có thể sử dụng với tất cả các phiên bản MS SQL như MS SQL 2012 và 2014.

Tính năng, đặc điểm:

 • Theo dõi hiệu suất thời gian thực của máy chủ MS SQL
 • Nhận thông báo tức thời khi tài nguyên như bộ nhớ cache CPU, đĩa, bộ nhớ và SQL vượt quá giá trị ngưỡng
 • Xem chi tiết mỗi giây của Deadlocks, Lock waiting và Latch wait time
 • Xem chi tiết về kết nối cơ sở dữ liệu hoạt động

Download link: https://www.manageengine.com/download.html

12) ApexSQL Monitor:

ApexSQL Monitor là một ứng dụng quản lý SQL dựa trên web. Nó cung cấp hỗ trợ để giám sát nhiều trường hợp SQL Server.

Tính năng, đặc điểm:

 • Xem số liệu hiệu suất hệ thống
 • Xác định deadlock và vấn đề hiệu năng
 • Sử dụng trang tổng quan toàn diện để xem số liệu
 • Phân tích truy vấn đợi và xem lại kế hoạch thực hiện truy vấn
 • Tính toán baselines và ngưỡng

Download Link: https://www.apexsql.com/Download.aspx?download=Monitor

13) AppDynamics:

Sản phẩm Quản lý Cơ sở dữ liệu AppDynamics cho Microsoft SQL Server là một công cụ SQL toàn diện. Nó được sử dụng để giám sát các phiên bản 2000, 2005, 2008, 2012 và 2014 của SQL Server.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tầm nhìn sâu vào hiệu suất của SQL Server
 • Nó cho phép xem các đối tượng SQL Server
 • Hoàn thành hồ sơ của SQL Server
 • Báo cáo toàn diện về so sánh chuỗi thời gian và báo cáo SQL

Download link: https://www.appdynamics.com/free-trial/

14) Navicat:

Navicat là công cụ quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu mạnh mẽ cho Microsoft SQL Server. Nó cung cấp một cách tiếp cận đồ họa đầy đủ để quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển. Nó hoạt động với tất cả các phiên bản SQL Server như 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012 và SQL Azure.

Tính năng, đặc điểm:

 • Hỗ trợ cung cấp di chuyển dữ liệu liền mạch
 • Công cụ Thao tác Đa dạng
 • Hợp tác nhanh và hiệu quả
 • Visual SQL Builder giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và chạy các câu lệnh SQL mà không cần lo lắng về cú pháp của nó và sử dụng đúng các lệnh
 • Thiết lập kết nối an toàn thông qua SSH Tunneling. Nó giúp người dùng đảm bảo rằng mọi kết nối đều an toàn, ổn định và đáng tin cậy.

15) Toad:

Toad là một công cụ SQL Server DBMS. Nó tối đa hóa năng suất bằng cách sử dụng tự động hóa rộng rãi, các luồng công việc trực quan và kiến thức chuyên sâu. Công cụ quản lý SQL này giải quyết các vấn đề, quản lý thay đổi và thúc đẩy các cấp cao nhất về chất lượng mã.

Tính năng, đặc điểm:

 • Truy cập dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để phân tích tại chỗ và xuất một lần vào một cá thể của Excel
 • Nó có thể dễ dàng xác định sự khác biệt bằng cách so sánh và đồng bộ hóa máy chủ, dữ liệu và lược đồ.
 • Quay lại các giao dịch trực tiếp từ nhật ký giao dịch mà không cần khôi phục lại từ bản sao lưu
 • Nhận khả năng điều chỉnh truy vấn mạnh mẽ
 • Thực thi tập lệnh và đoạn mã T-SQL cho nhiều trường hợp và máy chủ
 • Bật tính năng điều chỉnh hiệu năng với quét và tối ưu hóa SQL tự động
 • Nhận các kiểm tra y tế hiệu suất miễn phí được đánh giá từ cộng đồng
 • Thực hiện điều chỉnh hiệu suất ứng dụng với truy vấn tự động viết lại và tối ưu hoá
 • Tự động hoá các quy trình lặp đi lặp lại như so sánh dữ liệu và lược đồ

Download link: https://www.toadworld.com/p/downloads

16) ZenPacks:

Zenoss cung cấp ZenPacks để quản lý Microsoft SQL Server, My SQL, Cơ sở dữ liệu Oracle và PostgreSQL. Mỗi ZenPack có các tính năng cụ thể của từng nền tảng, với các API sẵn có để xác định những gì cần được theo dõi.

Tính năng, đặc điểm:

 • Mã nguồn mở và miễn phí
 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất cho các thể hiện cơ sở dữ liệu
 • Bàn và không gian đĩa
 • Thu thập các sự kiện và chuyển về giao diện điều khiển Zenoss
 • Mối quan hệ tác động giữa các thành phần
 • Báo cáo hoạt động cơ sở dữ liệu với sự trợ giúp của Zenoss Console

Download link: https://www.zenoss.com/product/what-we-monitor/applications

17) SQL Server Storage Manager:

Trình quản lý lưu trữ SQL Server của Lepide là một tiện ích mã nguồn mở để phân tích hiệu suất của Máy chủ SQL. Nó cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ của không gian lưu trữ và hiệu suất.

Tính năng, đặc điểm:

 • Loại bỏ sự cần thiết phải viết thủ tục lưu trữ phức tạp
 • Nó cung cấp hiển thị đồ họa đơn giản hiển thị tất cả các yếu tố của các máy chủ SQL
 • Cung cấp một nền tảng tập trung để tạo các báo cáo hợp nhất của tất cả các tài nguyên SQL
 • Cung cấp các cảnh báo theo thời gian thực dựa trên các tiêu chí dễ cấu hình
 • Theo dõi, quản lý và lập kế hoạch không gian đĩa cho các máy chủ SQL khác nhau
 • Xác định các vấn đề với bảng phân vùng, chống phân mảnh và lập chỉ mục
 • Giảm thời gian lưu thông mạng bằng các chỉ mục phân vùng, cơ sở dữ liệu
 • Nó cung cấp các báo cáo SQL rộng lớn
 • Cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn về cơ sở dữ liệu, tệp và bảng biểu và hơn thế nữa

Download link: https://www.lepide.com/sql-storage-manager/download.html

18) Microsoft SQL Server Management Studio Express:

SQL Server Management Studio Express là một công cụ mã nguồn mở để truy cập, quản lý và phát triển tất cả các thành phần của SQL. Công cụ này hỗ trợ hầu hết các nhiệm vụ quản trị cho SQL Server.

Tính năng, đặc điểm:

 • Một môi trường đơn tích hợp cho việc quản lý và tạo lập cơ sở dữ liệu SQL Server Database
 • Nó cho phép người dùng gửi chúng tới một Trình biên tập Mã, hoặc viết chúng để thực hiện sau này.
 • Các hộp thoại không có phương thức và có thể định lại kích cỡ giúp người dùng truy cập vào nhiều công cụ trong khi hộp thoại mở
 • Hộp thoại lập lịch chung cho phép người dùng thực hiện hành động của các hộp thoại quản lý sau đó
 • Xuất và nhập SQL Server Management Studio
 • Lưu hoặc in XML Deadlock và Showplan các tập tin tự động tạo ra bởi SQL Server
 • Một hướng dẫn về SQL Server Management Studio để giúp người dùng tận dụng được nhiều tính năng mới để trở nên năng suất ngay
 • Một màn hình hoạt động mới với chức năng lọc và tự động làm mới
 • Các giao diện Mail Database tích hợp
 • Một trình duyệt Web tích hợp để duyệt các trợ giúp trực tuyến hoặc MSDN
 • Tích hợp Trợ giúp từ các cộng đồng trực tuyến
 • Một lỗi mới và hộp thông tin cung cấp thông tin cung cấp thêm thông tin. Nó cũng cho phép người dùng gửi e-mail và tin nhắn đến nhóm hỗ trợ

Download link: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

19) Database Performance Analyzer for SQL Server:

SolarWinds Database Performance Analyzer là công cụ theo dõi và phân tích hiệu suất cho quản trị cơ sở dữ liệu. Nó cũng tìm ra lý do tắc nghẽn và giảm chi phí tổng thể của hoạt động cơ sở dữ liệu.

Tính năng, đặc điểm:

 • Theo dõi các ràng buộc về dung lượng, truy vấn, và hiệu năng của máy chủ
 • Chuyên gia cơ sở dữ liệu và SQL truy vấn điều chỉnh tư vấn
 • Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của các vấn đề phức tạp
 • Xác định các vấn đề cơ sở dữ liệu trong thời gian thực
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu qua nhà cung cấp từ một giao diện đơn
 • Chi phí thấp trên cơ sở dữ liệu được giám sát
 • Chặn và Ngưng phân tích
 • Phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến SQL Server thực hiện
 • Giám sát cơ sở dữ liệu trong các môi trường lai, tại chỗ, ảo hóa và trong đám mây
 • Giúp chủ động điều chỉnh truy vấn để ứng dụng có thể phản hồi nhanh hơn

Download link: http://www.solarwinds.com/downloads

20) Sequel Pro:

Sequel Pro là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhanh, dễ sử dụng để làm việc với MySQL. Công cụ quản lý SQL hữu ích cho tương tác với cơ sở dữ liệu của bạn. Nó cũng dễ dàng để thêm cơ sở dữ liệu mới, thêm các bảng mới, thêm các hàng mới, và bất kỳ loại cơ sở dữ liệu khác sử dụng phần mềm này.

Tính năng, đặc điểm:

 • Phần mềm quản lý SQL nguồn mở
 • Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng
 • Không cần Java để chạy chương trình này
 • Nhiều bộ kết quả
 • SQLPro cung cấp hỗ trợ tất cả các loại cơ sở dữ liệu chính bao gồm MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server và Oracle 8i
 • Đây là ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu Mac nhanh, dễ sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL
 • Nó cho phép bạn truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ cục bộ và từ xa

Download link: https://www.sequelpro.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.