Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts

Làm thế nào để thực hiện Manual Performance Testing?

540 0 0
0

Quản lý rủi ro khi thực thi kiểm thử (Test Execution)

1.0K 0 0
0

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

283 0 0
1

Giới thiệu các công cụ so sánh files (Diff) dành cho Linux/Ubuntu tốt nhất

2.9K 12 2
10

Test responsive web design như thế nào?

4.1K 1 0
0

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm thử (test planning phase)

1.4K 0 0
0

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

313 0 0
0

Đôi điều về thương hiệu doanh nghiệp

1.3K 0 2
0

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

696 1 0
1

QA đã hết thời?

682 0 0
2

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) - Những điều cần biết

2.6K 4 0
0

Kiểm thử mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT)

793 2 0
1

Từ 3 phút còn 3 giây

727 2 0
4

Kanban, Scrum và Agile: Những điểm khác biệt cơ bản

8.3K 12 0
12

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 2

430 8 0
11

Bảy nguyên tắc làm nên một cuộc họp hiệu quả

2.1K 1 0
1

Một số điều cơ bản về kiểm thử ứng dụng web

393 0 0
1

Giới thiệu gem APNS

260 1 0
0

CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI KIỂM THỬ HIỆU SUẤT

1.3K 0 0
0

Kiểm thử trong Internet of Things

758 1 0
0

Translated Article