Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts
Avatar

Lầm tưởng thường gặp về test tự động

469 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để thực hiện Manual Performance Testing?

959 1 0
1
Avatar

Quản lý rủi ro khi thực thi kiểm thử (Test Execution)

1.7K 1 0
0
Avatar

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

385 0 0
1
Avatar

Giới thiệu các công cụ so sánh files (Diff) dành cho Linux/Ubuntu tốt nhất

4.1K 13 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Test responsive web design như thế nào?

9.3K 2 0
0
Avatar

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm thử (test planning phase)

1.8K 0 0
0
Avatar

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

388 0 0
0
Avatar

Đôi điều về thương hiệu doanh nghiệp

2.3K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

1.1K 1 0
1
Avatar

QA đã hết thời?

710 0 0
2
Avatar

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) - Những điều cần biết

8.0K 4 0
0
Avatar

Kiểm thử mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT)

1.0K 2 0
1
Avatar

Từ 3 phút còn 3 giây

765 2 0
4
Avatar

Kanban, Scrum và Agile: Những điểm khác biệt cơ bản

11.4K 14 0
13
Avatar

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 2

756 8 0
11
Avatar

Bảy nguyên tắc làm nên một cuộc họp hiệu quả

3.6K 1 0
1
Avatar

Một số điều cơ bản về kiểm thử ứng dụng web

507 0 0
1
Avatar

Giới thiệu gem APNS

396 1 0
0
Avatar

CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI KIỂM THỬ HIỆU SUẤT

2.6K 0 0
0

Translated Article


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.