Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

299 0 0
0

Đôi điều về thương hiệu doanh nghiệp

1.2K 0 2
0

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

610 1 0
1

QA đã hết thời?

675 0 0
2

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) - Những điều cần biết

1.6K 4 0
0

Kiểm thử mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT)

740 2 0
1

Từ 3 phút còn 3 giây

710 2 0
4

Kanban, Scrum và Agile: Những điểm khác biệt cơ bản

7.4K 11 0
12

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 2

377 8 0
11

Bảy nguyên tắc làm nên một cuộc họp hiệu quả

1.8K 1 0
1

Một số điều cơ bản về kiểm thử ứng dụng web

370 0 0
1

Giới thiệu gem APNS

225 1 0
0

CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI KIỂM THỬ HIỆU SUẤT

1.1K 0 0
0

Kiểm thử trong Internet of Things

682 1 0
0

Làm gì khi không đủ thời gian thực hiện test

717 1 0
1

Authentication trong Laravel 5.3

13.1K 9 1
7

Làm gì khi không đủ thời gian để test

251 0 0
0

Vai trò của Marketing Owner trong dự án

250 0 0
1

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng di động cho người mới bắt đầu

1.2K 1 0
0

Part4- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

443 0 0
0

Translated Article