Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts
Avatar

Lầm tưởng thường gặp về test tự động

314 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để thực hiện Manual Performance Testing?

590 0 0
0
Avatar

Quản lý rủi ro khi thực thi kiểm thử (Test Execution)

1.2K 0 0
0
Avatar

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

303 0 0
1
Avatar

Giới thiệu các công cụ so sánh files (Diff) dành cho Linux/Ubuntu tốt nhất

3.1K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Test responsive web design như thế nào?

4.8K 1 0
0
Avatar

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm thử (test planning phase)

1.5K 0 0
0
Avatar

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

317 0 0
0
Avatar

Đôi điều về thương hiệu doanh nghiệp

1.5K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

760 1 0
1
Avatar

QA đã hết thời?

684 0 0
2
Avatar

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) - Những điều cần biết

3.2K 4 0
0
Avatar

Kiểm thử mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT)

831 2 0
1
Avatar

Từ 3 phút còn 3 giây

731 2 0
4
Avatar

Kanban, Scrum và Agile: Những điểm khác biệt cơ bản

8.6K 12 0
12
Avatar

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 2

454 8 0
11
Avatar

Bảy nguyên tắc làm nên một cuộc họp hiệu quả

2.3K 1 0
1
Avatar

Một số điều cơ bản về kiểm thử ứng dụng web

410 0 0
1
Avatar

Giới thiệu gem APNS

273 1 0
0
Avatar

CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI KIỂM THỬ HIỆU SUẤT

1.5K 0 0
0

Translated Article


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.