Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts
Avatar

Ví dụ về Full Text Search sử dụng Scout and Algolia Packages

1.5K 4 1
  • Avatar
2
Avatar

Agile Retrospective - Tại sao nó lại cần thiết và một số cách để thực hiện

10.2K 5 0
5
Avatar

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

2.2K 4 0
5
Avatar

Quan điểm khác biệt giữa “Tester” và “Developer”

5.4K 0 0
1
Avatar

Kiểm thử mobile - Application (P1)

1.8K 0 0
0
Avatar

Mailtrap và Testing

5.7K 28 4
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Software Testing - Documentation

757 1 0
0
Avatar

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 3

1.0K 18 0
10
Avatar

Tổng quan về Angular JS

2.4K 0 0
2
Avatar

Part2- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

3.1K 2 0
0
Avatar

Kỹ thuật ước lượng - Estimation Techniques

6.4K 0 0
0
Avatar

16 điều nên làm khi bạn hết "yêu" test

560 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về All pairs Testing và ưu điểm của pair testing giữa các tester khi làm việc

3.1K 9 0
6
Avatar

Mobile Testing - Emulator và Simulator

2.5K 2 0
2
Avatar

Selenium Python Bindings (part1)

9.9K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Mobile Testing - UI

429 1 0
1
Avatar

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 2

930 13 0
11
Avatar

Chuyển từ kiểm thử trong mô hình thác nước sang mô hình Agile

752 2 0
1
Avatar

Cuộc giải phẫu của một QA

191 1 0
0
Avatar

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho Android Testing

3.4K 4 0
-2

Translated Article


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.