Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts

Agile Retrospective - Tại sao nó lại cần thiết và một số cách để thực hiện

4.9K 3 0
5

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

1.0K 4 0
5

Quan điểm khác biệt giữa “Tester” và “Developer”

2.6K 0 0
1

Kiểm thử mobile - Application (P1)

1.3K 0 0
0

Mailtrap và Testing

2.7K 25 4
20

Software Testing - Documentation

368 1 0
0

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 3

753 16 0
10

Tổng quan về Angular JS

1.9K 0 0
2

Part2- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

1.4K 0 0
0

Kỹ thuật ước lượng - Estimation Techniques

3.7K 0 0
0

16 điều nên làm khi bạn hết "yêu" test

376 0 0
0

Tìm hiểu về All pairs Testing và ưu điểm của pair testing giữa các tester khi làm việc

2.4K 8 0
6

Mobile Testing - Emulator và Simulator

1.9K 1 0
1

Selenium Python Bindings (part1)

4.1K 0 1
1

Mobile Testing - UI

236 1 0
1

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 2

777 12 0
9

Chuyển từ kiểm thử trong mô hình thác nước sang mô hình Agile

499 0 0
0

Cuộc giải phẫu của một QA

137 1 0
0

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho Android Testing

2.4K 3 0
0

Những tính năng đáng được mong đợi trong Laravel 5.3

573 0 0
0

Translated Article