Translated Article

Translated Article

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Database(Data) Testing

810 1 0
0

Quy trình phân tích nghiệp vụ: 8 bước để trở thành 1 BA tốt

5.5K 4 0
3

5 Khó khăn và giải pháp trong kiểm thử di động

344 0 0
0

Checklist test trang web thương mại điện tử

4.5K 9 0
1

Xu hướng trong testing: CONTINUOUS DELIVERY, PRODUCTION LINE và THE DEPLOYMENT PIPELINE

135 0 0
0

Lầm tưởng thường gặp về test tự động

237 0 0
0

Làm thế nào để thực hiện Manual Performance Testing?

431 0 0
0

Quản lý rủi ro khi thực thi kiểm thử (Test Execution)

674 0 0
0

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

220 0 0
1

Giới thiệu các công cụ so sánh files (Diff) dành cho Linux/Ubuntu tốt nhất

2.1K 12 2
10

Test responsive web design như thế nào?

2.6K 1 0
0

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm thử (test planning phase)

1.2K 0 0
0

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

279 0 0
0

Đôi điều về thương hiệu doanh nghiệp

1.1K 0 2
0

Hướng dẫn nhỏ để thực hiện kiểm thử khả năng tương tác (Interoperability Testing)

472 1 0
1

QA đã hết thời?

671 0 0
2

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) - Những điều cần biết

1.2K 4 0
0

Kiểm thử mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - IoT)

662 2 0
1

Từ 3 phút còn 3 giây

674 2 0
4

Kanban, Scrum và Agile: Những điểm khác biệt cơ bản

6.7K 11 0
12

Translated Article