android UI

android UI

Sort by: Newest posts

Automate UI test on RecyclerView

77 0 0
0

Tìm hiểu toàn diện về Android Canvas

218 2 3
8

Automation test UI trên Android mobile cùng Espresso

183 0 0
1

WebP - một định dạng hình ảnh ưa thích cho các ứng dụng Android

329 0 0
2

Theme vs Style trong Android

113 0 0
0

Sử dụng MergeAdapter cho RecyclerView trong Android

255 0 0
3

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

906 4 1
3

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

279 3 0
2

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

869 2 1
7

Vòng đời của một View trong Android

543 0 1
3

Thiết kế giao diện cùng Material Design

356 1 0
2

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

339 0 0
1

Android UI Testing Framework

345 0 0
0

Material Design cho Android ( phần 1 )

615 1 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

120 0 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

203 0 0
2

Android Jetpack - Emoji Compatibility

213 2 0
2

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

369 1 0
0