android UI

android UI

Sort by: Newest posts

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

42 2 0
1

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

315 1 0
6

Vòng đời của một View trong Android

91 0 0
1

Thiết kế giao diện cùng Material Design

51 1 0
2

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

67 0 0
1

Android UI Testing Framework

71 0 0
0

Material Design cho Android ( phần 1 )

55 1 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

53 0 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

144 0 0
1

Android Jetpack - Emoji Compatibility

131 2 0
2

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

256 1 0
0