android UI

android UI

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu toàn diện về Android Canvas

54 1 1
5

Automation test UI trên Android mobile cùng Espresso

61 0 0
1

WebP - một định dạng hình ảnh ưa thích cho các ứng dụng Android

140 0 0
1

Theme vs Style trong Android

79 0 0
0

Sử dụng MergeAdapter cho RecyclerView trong Android

194 0 0
3

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

539 4 1
3

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

196 3 0
2

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

671 2 1
7

Vòng đời của một View trong Android

360 0 0
2

Thiết kế giao diện cùng Material Design

207 1 0
2

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

237 0 0
1

Android UI Testing Framework

239 0 0
0

Material Design cho Android ( phần 1 )

361 1 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

95 0 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

182 0 0
1

Android Jetpack - Emoji Compatibility

180 2 0
2

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

329 1 0
0