android UI

android UI

Sort by: Newest posts
Avatar

Automate UI test on RecyclerView

506 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu toàn diện về Android Canvas

426 2 3
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Automation test UI trên Android mobile cùng Espresso

597 0 0
1
Avatar

WebP - một định dạng hình ảnh ưa thích cho các ứng dụng Android

572 0 0
2
Avatar

Theme vs Style trong Android

156 0 0
1
Avatar

Sử dụng MergeAdapter cho RecyclerView trong Android

330 0 0
3
Avatar

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

1.6K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

388 3 0
2
Avatar

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

1.0K 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Vòng đời của một View trong Android

892 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Thiết kế giao diện cùng Material Design

599 1 0
2
Avatar

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

474 0 0
1
Avatar

Android UI Testing Framework

508 0 0
0
Avatar

Material Design cho Android ( phần 1 )

917 1 0
1
Avatar

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

133 0 0
1
Avatar

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

232 0 0
2
Avatar

Android Jetpack - Emoji Compatibility

246 2 0
2
Avatar

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

416 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.