android UI

android UI

Sort by: Newest posts

Automate UI test on RecyclerView

34 0 0
0

Tìm hiểu toàn diện về Android Canvas

174 2 3
8

Automation test UI trên Android mobile cùng Espresso

111 0 0
1

WebP - một định dạng hình ảnh ưa thích cho các ứng dụng Android

243 0 0
2

Theme vs Style trong Android

97 0 0
0

Sử dụng MergeAdapter cho RecyclerView trong Android

237 0 0
3

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

781 4 1
3

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

242 3 0
2

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

797 2 1
7

Vòng đời của một View trong Android

443 0 1
2

Thiết kế giao diện cùng Material Design

301 1 0
2

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

302 0 0
1

Android UI Testing Framework

303 0 0
0

Material Design cho Android ( phần 1 )

493 1 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

107 0 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

187 0 0
1

Android Jetpack - Emoji Compatibility

191 2 0
2

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

350 1 0
0