android UI

android UI

Sort by: Newest posts

Sử dụng MergeAdapter cho RecyclerView trong Android

69 0 0
3

8 luật vàng trong thiết kế giao diện người dùng

226 4 1
3

Một số Tips hữu ích khi xây dựng giao diện Android

127 3 0
2

Xu hướng thiết kế giao diện Mobile hiện nay

457 2 0
7

Vòng đời của một View trong Android

206 0 0
2

Thiết kế giao diện cùng Material Design

114 1 0
2

Gesture Navigation trong Android 10 phần 1: Going edge to edge

139 0 0
1

Android UI Testing Framework

137 0 0
0

Material Design cho Android ( phần 1 )

156 1 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 2 )

68 0 0
1

Android UI,UX : Developer cũng là những user ( part 1 )

158 0 0
1

Android Jetpack - Emoji Compatibility

152 2 0
2

Giới thiệu các thư viện hữu ích trong lập trình giao diện android (Phần 2)

290 1 0
0