Phỏng vấn

Phỏng vấn

Sort by: Newest posts
Avatar

Doanh nghiệp không trả lương tương xứng cho giá trị của nhân viên

762 4 1
  • Avatar
14
Avatar

Những câu hỏi có thể bạn sẽ gặp khi đi phỏng vấn (phần 2)

2.3K 6 0
5
Avatar

Những câu hỏi có thể bạn sẽ gặp khi đi phỏng vấn (phần 1)

2.9K 3 0
3
Avatar

10 câu hỏi phỏng vấn JavaScript cho năm 2020

9.4K 8 0
15
Avatar

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

1.4K 2 0
0
Avatar

Quy tắc 333 hay là phiếm đàm về chuyện phỏng vấn Senior Developer

1.7K 12 1
  • Avatar
12
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn JavaScript hay và khó 2 - Chắc ai đó sẽ cần !

2.6K 10 7
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn JavaScript hay và khó 1 - Chắc ai đó sẽ cần !

3.6K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

2.4K 13 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.