manhhomienbienthuy

@naa

Report

P vs. NP và chuyện bảo mật

215 2 1
10

Little endian vs. Big endian

157 2 0
2

Python: Đối tượng, mutable và immutable

170 1 0
2

JavaScript: async/await, những keyword giúp chúng ta code bất đồng bộ dễ hơn bao giờ hết

285 4 0
6

JavaScript: code bất đồng bộ dễ dàng hơn với Promise

617 16 1
11

Hãy sử dụng ESLint cho dự án của bạn!

1.9K 9 0
13

HTTP/2.0 có gì hot?

207 0 0
3

Django: hiểu và sử dụng inline formset

140 0 0
2

Một số tips để nâng cao hoạt động ứng dụng Web của bạn

131 3 0
2

Algorithm: Kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không

1K 4 0
2

Python: Cách sử dụng hàm lồng nhau

1K 2 0
5

Python: instance method vs class method vs static method

871 1 0
3

"this" trong JavaScript

1.9K 11 2
12

Luyện kỹ năng code Python với Python Challenge

1.1K 4 0
10

Quy hoạch động - một thuật toán thần thánh

13K 30 8
27

Những thủ thuật Python bạn nhất định phải biết trên con đường go pro

2.2K 12 0
10

Security checklist cho web developer

671 17 0
8

Python context manager - bạn đã thực sự hiểu?

1.4K 9 1
5

Một số ý kiến về View của Django

1.5K 5 0
2

Hệ mã hóa RSA và chữ ký số

8.1K 11 0
4