-2

Thế nào là một Requirement tốt

Sự quan trọng của Requirement !

Một phần mềm được làm ra và phát triển với mục đích giải quyết một bài toán cụ thể nào đó của doanh nghiệp. Việc phần mềm được phát triển có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của requirement được khai thác từ khách hàng. Đồng nghĩa công việc khai thác yêu cầu từ phía khách hàng của BA là vô cùng quan trọng. Khi requirement sai sẽ kéo theo rất nhiều sai sót về quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt với mô hình waterfall. (hình dưới). Đầu vào sai là cả một quá trình sai. Sai một ly đi ngàn dặm. Vậy, thế nào là một requirement tốt, một requiment chất lượng. Một bộ requirement tốt thường có những đặc điểm sau:

  • Không mơ hồ
  • Có thể kiểm chứng (Verifiable)
  • Rõ ràng (súc tích, ngắn gọn, đơn giản)
  • Chính xác
  • Có thể hiểu được (các stakeholder có thể hiểu được)
  • Khả thi (thực tế, có thể thực hiện được)
  • Độc lập
  • Cần thiết (giải quyết bài toán cụ thể doanh nghiệp đang cần)
  • Không trừu tượng quá

Việc một bộ yêu cầu đạt được những tiêu chí trên là khó, phụ thuộc nhiều vào phía khách hàng và BA. Yêu cầu càng chất lượng thì việc phát triển phần mềm đáp ứng giải quyết nhu cầu của khách hàng càng cao. Vì thế trọng trách của BA là quan trọng, vai trò của BA trong quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp là cần thiết.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.