+4

[K8S] Một số tool Kubernetes dành cho thực hành Labs

Chào 500 anh em yêu tech. Lại là mình đây!

Để thực hành K8s thì có rất nhiều cách setup nhưng để đơn giản hoá thì hôm nay mình chia sẻ với anh em một số tool Kubernetes dành cho thực hành Labs. Việc triển khai một ứng dụng trên K8s trở nên đơn giản hơn. Trước khi bắt đầu thực hiện trên các nền tảng như AKS, EKS, GKE...

Let's Go!!!!

Những cái tên kể đến trong bài viết này gồm có:

 • K0s
 • MicroK8s
 • Kind
 • K3s
 • Minikube

1. K0s

image.png

- K0s là một tool, được thiết kế để đơn giản hóa quá trình triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ trên cơ sở hạ tầng containerized.

- K0S tập trung vào việc cung cấp một giải pháp nhẹ và dễ triển khai cho việc chạy các ứng dụng trong môi trường Kubernetes.

Thông tin về K0s:

 • Website: k0sproject.io
 • GitHub repository: k0sproject/k0s
 • GitHub stars: 4,000+
 • Contributors: 30+
 • First commit: June 2020
 • Key developer: Mirantis
 • Supported K8s versions: 1.20 and 1.29

2. Microk8s

image.png

MicroK8s là tool Kubernetes nhẹ và dễ sử dụng, được phát triển bởi Canonical, công ty đứng sau hệ điều hành Ubuntu. Mục tiêu của MicroK8s là đơn giản hóa quá trình triển khai và quản lý các container và ứng dụng trên môi trường Kubernetes.

Thông tin về Microk8s

 • Website: microk8s.io
 • GitHub repository: ubuntu/microk8s
 • GitHub stars: ~5,700
 • Contributors: 120+
 • First commit: May 2018
 • Key developer: Canonical
 • Supported K8s versions: 1.19—1.29

3. Kind

image.png

Kind là viết tắt của "Kubernetes IN Docker," là một tool giúp triển khai cụm Kubernetes trên máy tính cá nhân hoặc môi trường phát triển bằng cách sử dụng Docker containers để tạo ra các node Kubernetes.

Kind giúp giả lập một môi trường Kubernetes trên máy cá nhân hoặc trong các quy trình phát triển, giúp giảm độ phức tạp khi làm việc với Kubernetes.

Thông tin về Kind

 • Website: kind.sigs.k8s.io
 • GitHub repository: kubernetes-sigs/kind
 • GitHub stars: ~8,500
 • Contributors: 200+
 • First commit: September 2018
 • Key developer: Kubernetes SIG
 • Supported K8s versions: 1.21

image.png

4. K3s

image.png

K3s là tool khá nhẹ được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng có tài nguyên hạn chế như máy tính cá nhân, các thiết bị IoT (Internet of Things), hoặc các môi trường đòi hỏi một cụm Kubernetes nhỏ và linh hoạt.

K3s được phát triển bởi Rancher Labs.

Thông tin về K3s

 • Website: k3s.io (and k3d.io)
 • GitHub repository: k3s-io/k3s (rancher/k3d)
 • GitHub stars: ~17,800 (~2800)
 • Contributors: 1,750+ (50+)
 • First commit: January 2019 (April 2019)
 • Key developer: CNCF (Rancher)
 • Supported K8s versions: 1.17—1.29

5. Minikube

image.png

Minikube là một tool giúp bạn triển khai một cụm Kubernetes đơn giản trên máy tính cá nhân để phát triển, thử nghiệm và học tập.

Minikube được phát triển bởi Kubernetes.

Thông tin về minikube

 • Website: minikube.sigs.k8s.io
 • GitHub repository: kubernetes/minikube
 • GitHub stars: ~21,800
 • Contributors: 650+
 • First commit: April 2016
 • Key developer: Kubernetes SIG
 • Supported K8s versions: 1.11—1.26

image.png

6. Điểm khác giữa các tool này

Có một vài điểm khác biệt việc sử dụng thành phần core bên trong giữ các tool nhưng hầu hết đều đáp ứng các yêu cầu cơ bản cần thiết trong việc triển khai một ứng dụng trên K8s. image.png Chúc các bạn thành công!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.