+2

Bắt Đầu với Javascript (P1)

Phần này sẽ giới thiệu về JavaScript và thảo luận về một số khái niệm cơ bản.

1. Những gì bạn cần biết về Javascript.

Để học tốt javascript thì bạn nên cần chuẩn bị cho mình các nền tảng sau trước khi học javascript:

Sự hiểu biết chung về Internet và World Wide Web (WWW). Có kiến thức tốt về Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản (HTML). Một số kinh nghiệm lập trình. Nếu bạn là người mới lập trình, hãy thử một trong các hướng dẫn được liên kết trên trang chính về JavaScript.

2. Tìm các thông tin về JavaScript ở đâu?

Bạn có thể tìm kiếm các tài liệu javascript trên MDN như sau:

Learning the Web: Cung cấp thông tin cho người mới bắt đầu và giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình và Internet. JavaScript Guide: Cung cấp tổng quan về ngôn ngữ JavaScript và các đối tượng của nó. JavaScript Reference: cung cấp tài liệu tham khảo chi tiết cho JavaScript. Nếu bạn chưa quen với JavaScript, hãy bắt đầu với các bài viết trong phạm vi bài học và hướng dẫn sử dụng JavaScript. Một khi bạn đã nắm vững các nguyên tắc cơ bản, bạn có thể sử dụng Tài liệu tham khảo JavaScript để biết thêm chi tiết về từng đối tượng và câu lệnh.

3. JavaScript là gì?

  • Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra.
  • Nó là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ. *JavaScript chứa một thư viện chuẩn các đối tượng, chẳng hạn như Array, Date và Math, và một bộ các phần tử ngôn ngữ chính như toán tử, các cấu trúc điều khiển và các câu lệnh. JavaScript cốt lõi có thể được mở rộng cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách bổ sung thêm các đối tượng; ví dụ: Client-side JavaScript: Mở rộng ngôn ngữ cốt lõi bằng cách cung cấp các đối tượng để điều khiển một trình duyệt và nó là Document Object Model (DOM). Ví dụ: tiện ích mở rộng phía máy khách cho phép ứng dụng đặt các phần tử trên biểu mẫu HTML và đáp ứng các sự kiện của người dùng chẳng hạn như nhấp chuột, hình thức nhập và điều hướng trang.

Server-side JavaScript: Mở rộng ngôn ngữ cốt lõi bằng cách cung cấp các đối tượng liên quan đến việc chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ, phần mở rộng phía máy chủ cho phép một ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu, cung cấp sự liên tục của thông tin từ một lời gọi đến một ứng dụng khác, hoặc thực hiện các thao tác tập tin trên một máy chủ.

4. JavaScript và Java

Javascript và Java hoàn toàn khác nha, đừng nhầm lẫn nhé. Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.