+7

Webpack 5: Webpack import jQuery

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm thư viện jQuery vào trong webpack theo phong cách load module. Nếu như ngày xưa chúng ta phải thêm jQuery vào trang web theo kiểu này

<script src="jquery.js"></script>

Giờ với webpack chúng tôi không làm như thế vì không hợp với xu thế ^^. Cùng tìm hiểu xem cách làm như nào nhé!

1. Chuẩn bị file và tình huống

Các file code ban đầu:

const path = require('path')

module.exports = {
 mode: 'development',
 entry: {
  main: [
   './src/a.js',
   './src/b.js'
  ]
 },
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>
<body>
 <h1>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</h1>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
$('h1').css('color', 'white')
$('h1').css('background', 'purple')

Đoạn code jQuery trên có tác dụng tìm thẻ h1 và thêm một ít css vào trong đó cũng khá đơn giản.

Chưa fix lỗi mà ta cứ chạy webpack npm run dev và xem kết quả thế nào

Mở file dist/index.html thì thấy thẻ h1 không có css gì cả, mở log ra xem thì báo lỗi

Uncaught ReferenceError: $ is not defined at (a.js:1)

2. Load jQuery theo từng file

Trước tiên mình phải cài đặt jQuery qua npm

Link thư viện: https://www.npmjs.com/package/jquery

npm install jquery

Ở trường hợp ta chỉ cần file src/a.js load jQuery

const $ = require('jquery')

$('h1').css('color', 'white')

Chạy lại webpack và ta có log như sau:

Uncaught ReferenceError: $ is not defined at (b.js:1)

Như vậy ở file src/a.js đã chạy code jQuery ngon lành nhưng file src/b.js thì không. Vẫn theo cách trên thì file nào cần thì gọi jQuery là xong.

const $ = require('jquery')

$('h1').css('background', 'purple')

Chạy lại webpack và kết quả là không còn lỗi nữa, css đã được thêm vào thành công.

3. Webpack Provide Plugin

Với cách trên file nào cần thì phải gọi jQuery vào, khá mất công viết. Ta có cách thứ hai dùng provide plugin của webpack để tự động tải jQuery, chúng ta chỉ cần trỏ cả hai biến mà nó hiển thị vào module tương ứng

const path = require('path')
const webpack = require('webpack')

module.exports = {
 mode: 'development',
 entry: {
  main: [
   './src/a.js',
   './src/b.js'
  ]
 },
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new webpack.ProvidePlugin({
   $: 'jquery',
   jQuery: 'jquery'
  })
 ]
}

Bây giờ hai file js cứ code jQuery ầm ầm mà không cần phải import im-piếc gì nữa

$('h1').css('color', 'white')
$('h1').css('background', 'purple')

Giờ chạy lại webpack: npm run dev và kết quả là css đã được thêm vào đúng theo mong muốn. Vậy là xong chúng ta không còn phải thêm jQuery thủ công như trước nữa, tất cả đã có webpack lo các chú chỉ việc code ^^!


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.