+8

Webpack 5: Cài đặt webpack

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Ở bài một chúng ta đã tìm hiểu webpack là gì? Bài hôm nay sẽ học cách cài đặt webpack và thực hành trên hệ điều hành (HĐH) win 10, vì webpack chạy trên môi trường NodeJS nên chúng ta cần cài đặt theo các bước sau:

1. Cài đặt NodeJS

2. Cài đặt webpack

Bước 1: Tạo folder thực hành

Tạo một folder webpack-demo ở ngay desktop để thực hành

Bước 2: Mở cmd

Click vào trong folder trên và mở cmd lên. Đối với HĐH window bạn có thể gõ cmd trên thanh địa chỉ của folder và ấn enter để mở lên

Hình 1: Cách mở cmd trên HĐH Window

Bước 3: Tạo file package.json

Đây là file cấu hình của dự án lưu trữ các thông tin: tên dự án, mô tả dự án, phiên bản, tác giả, các packages được sử dụng... Trong cửa sổ cmd ta gõ:

npm init

Lúc gõ xong trong cmd sẽ hỏi một số thông tin sau:

package name: (webpack-demo)

package name: giá trị mặc định chính là tên folder của mình. Bạn có thể ấn enter để chọn luôn tên này hoặc tự đặt tên khác. Lưu ý tên không quá 214 ký tự, không chứa khoảng trắng, không tiếng việt có dấu, chỉ chứa ký tự thường, dấu gạch ngang hoặc dấu gạch dưới...

version: (1.0.0)

version: giá trị mặc định là 1.0.0, quy tắc đánh số phiên bản version bạn nên tìm hiểu thêm trên mạng còn hiện tại cứ kệ enter lấy giá trị mặc định.

description: 

description: mô tả cho dự án, nên ghi ngắn gọn, đơn giản, súc tích, không hư cấu, nếu hiện tại chưa biết chém gió gì thì lại enter thôi

entry point: (index.js)

entry point: giá trị mặc định là index.js Nó hỏi file js chạy chính của dự án là file nào, lại cứ enter thôi

test command:

test command: khi chạy npm run test nó sẽ hiện ra những cái bạn ghi ở đây, nói chung không nên ghi gì cứ enter thôi

git repository:

git repository: cái này là git repository tương ứng với dự án của bạn, giờ không có cũng cứ enter thôi

keywords:

keywords: các từ khóa của dự án, không biết viết từ khóa nào thì cũng kệ enter thôi

author:

author: tác giả của dự án, điền đại một cái tên như kentrung chẳng hạn, không thì thôi lại enter

license: (ISC)

license: giá trị mặc định là ISC. Đây là giấy phép bản quyền của dự án có ISC với MIT, nói chung mình không tìm hiểu nên không biết, cứ enter next thông tin tiếp theo thôi.

About to write to C:\Users\kentrung\Desktop\webpack-demo\package.json:

{
 "name": "webpack-demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}


Is this OK? (yes)

Sau khi enter hỏi license xong thì nó show ra cho mình một bản phác thảo với những thông tin mà mình cung cấp. Thú thực là mình có cung cấp cái *** gì đâu toàn ấn enter. Cuối bài nó hỏi bản phác thảo này OK không và để giá trị mặc định là yes. Nếu bạn enter là chấp nhận còn chưa chim ưng thì gõ no để không đồng ý và làm lại. Khi gõ no và ấn enter nó sẽ báo Aborted. có nghĩa là đã bị hủy bỏ. Đây là bản tham khảo những giá trị mình nhập

Có câu nói: cuộc sống quá ngắn để rút USB đúng cách. Bạn cảm thấy mệt mỏi khi gõ npm init và nhập vào một loạt các thông tin thì đã có một câu lệnh giúp bạn tạo file package.json nhanh chóng và đặt toàn bộ các giá trị mặc định đó là:

npm init -y

Quay lại folder webpack-demo trên máy tính bạn sẽ thấy có thêm một file package.json bên trong đó, ảo thật đấy!

Bước 4. Cài đặt webpack và webpack-cli

Vẫn trong cửa sổ cmd trên sau khi tạo xong file package.json, bạn ghi câu lệnh này để cài đặt hai thằng trên.

npm install webpack webpack-cli --save-dev

Tham số --save-dev để báo với package.json chỉ cài thư viện này lúc đang code phát triển dự án thôi còn khi triển khai thật thì không cần. Đó là lí do mà phần dependencies của package.json được chia làm 2 phần: dependenciesdevDependencies

Sau khi đợi chạy xong câu lệnh trên thì quay lại folder webpack-demo bạn sẽ thấy có folder node_modules, package.jsonpackage-lock.json theo cấu trúc như sau

webpack-demo
 |- node_modules/
 |- package-lock.json
 |- package.json

Mình chỉ cần quan tâm đến file package.json thôi và code bên trong sẽ như này, lưu ý phiên bản của webpackwebpack-cli có thể khác với của mình

{
 "name": "webpack-demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "webpack": "^5.76.1",
  "webpack-cli": "^5.0.1"
 }
}

Vậy là xong, cài đặt webpack không quá phức tạp phải không bro?


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.