+2

Giải quyết vấn đề multiple loading của jQuery trong webpack

Gần đây tôi gặp một vấn đề của jquery validation trong dự án của mình. Đó là việc các hàm của jquery validation không thể hoạt động. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân gốc của vấn đề. Sau thời gian tìm hiểu cùng với sự gọi ý của những người có kinh nghiệm, tôi đã tìm ra nguyên nhân của lỗi chính là việc load nhiều phiên bản jquery trong file bunder của webpack. Bài viết này tôi sẽ giúp các bạn giải thích vấn đề cũng như giải pháp cho nó.

Giải thích nguyên nhân

Dự án tôi thực hiện sử dụng Laravel. Trong đó, phần fontend sử dụng nodejswebpack. Như các bạn đã biết webpack là một bundler rất nổi tiếng và được rất nhiều người sử dụng, với các bạn chưa biết về webpack thì thể bắt đầu tìm hiểu ở đây. Đây là tool dùng để build js, minify các file js, image, html, css thành một output duy nhất giúp cho các công việc của fontend trở nên dễ dàng hơn, đồng thời tăng hiệu suất của ứng dụng. Nhược điểm của nó chính là việc config cực kì rối, có nhiều cú pháp xa lạ với lập trình viên dẫn đến khó khăn cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, đối với dự án Laravel thì vấn đề này đã được khắc phục với việc dùng thư viện laravel-mix. Hầu hết các cấu hình cơ bản đã được laravel-mix thực hiện, việc của chúng ta còn lại tương đối đơn giản. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu các node module được config trong package.json

{
 ...
 "devDependencies": {
  "axios": "^0.17.0",
  "babel-preset-es2017": "^6.24.1",
  "babel-preset-stage-0": "^6.24.1",
  "bootstrap": "^3.3.7",
  "cross-env": "^5.1.3",
  "font-awesome": "^4.7.0",
  "jquery": "^3.3.1",
  "laravel-mix": "^1.7.2",
  "less": "^2.7.3",
  "less-loader": "^4.0.6",
  "lodash": "^4.17.5",
  "node-sass": "^4.5.3",
  "vue": "^2.5.13",
  "yarn": "^1.5.1"
 },
 "dependencies": {
  "jquery-validation": "^1.17.0",
  "production": "0.0.2"
 }
}

Ở đây, chúng tôi sử dụng jquery version >=3.3.1, jquery-validation >=1.17.0. Tại bootstrap.js chúng tôi config như sau:

try {
  window.$ = window.jQuery = require('jquery');
} catch (e) {}

require('jquery-validation');

Các bạn có thể thấy cả 2 thư viện jqueryjquery-validation được require. Trong đó, chúng tôi cũng đã thiết lập các biến global của jquery để tránh việc conflict với các thư viện khác. Như vậy tất cả những nơi có sử dụng kiểu như $(items), jQuery(iten) thì đều được hiểu là jquery.

Trong app.js chúng tôi có sử dụng một số hàm validate bằng jquery validation như sau:

 jQuery.validator.addMethod("phoneNumber", function(value, element) {
    value = value.replace(/-/g, '');
    if (this.optional(element) || (/^0[1-9][0-9]+$/).test(value)) {
      return true;
    }
    return false;
  }, "Validate message")

Sau khi buil bằng webpack và chạy web thì gặp lỗi như thế này:

Chúng ta có thể hiểu là đối tượng jQuery.validator đang không tồi tại. Nhưng vì sao đối tượng này lại không tồn tại mặc dù nó đã được require ở bootstrap.js. Đó là vấn đề khó hiểu chúng ta cần lời giải đáp ở đây. Sau khi kiểm tra output của việc build webpack tôi phát hiện ra một điểm là có 2 phiên bản của jquery được load:

Đầu tiên là version jquery được config ở package.json:

"./node_modules/jquery/dist/jquery.js":

Thứ 2 là phiên bản jquery riêng của jquery validation:

"./node_modules/jquery-validation/dist/jquery.js":

Như vậy có hai phiên bản của jquery được load và có một sự conflict giữa chúng, điều này dẫn đến đối tượng jQuery.validator khi thực thi đang được hiểu là đối tượng thuộc jquery chứ không phải là của jquery validation do vậy nó không hiểu hàm addMethod. Đây chính là nguyên nhân vấn đề mà tôi gặp phải. Với nguyên nhân này, chúng ta cần load một bản jquery duy nhất là tương thích với các chức năng đang sử dụng cũng như với jquery validation.

Giải pháp

1. Giải pháp tạm thời

Sử dụng một hack code như bên dưới trong file bootstrap.js:

$(function() {
  window.jQueryValidationHack = require('jquery-validation');
  window.jQuery.validator = window.jQueryValidationHack.validator;
  window.jQuery.fn.validate = window.jQueryValidationHack.fn.validate;
});

Vì như đã giải thích ở trên thì đối tượng window.jQuery luôn được hiểu là thuộc thư viện jquery, trong khi đó trong đó jquery validation cũng có các đối tượng window.jQuery.validator hay window.jQuery.fn.validate. Chính vì thế khi có conflict xảy ra thì chúng luôn là undefined. Giải pháp là đặt cho jquery validation một định danh khác để không nhầm lẫn với jquery. Giải pháp này chỉ là hack code, bởi nguyên nhân gốc là nhiều version jquery được load chưa được giải quyết.

2. Sử dụng alias trong webpack

Trong webpack có một config giúp chúng ta chỉ định một version duy nhất của jquery được load. Chúng ta cần xem xét version này đảm bảo có thể hoat động cho tất cả. Trong trường hợp của tôi, tôi đã đưa config trong file webpack.mix.js:

mix.webpackConfig({
  resolve: {
    alias: {
      jquery: path.resolve(__dirname, 'node_modules/jquery/dist/jquery.min.js')
    }
  }
});

Với config này tất cả các đối tượng jquery dùng trong dự án đều ánh xạ đến thư viện được thiết lập ở mục alias và sẽ không còn vấn đề conflict nào còn xảy ra nữa. Tôi đã áp dụng cách này và mọi thứ hoạt động tốt. Vì vậy tôi vote cho giải pháp này.

3. Dùng thẻ script thông thường cho jquery

Đơn giản để tránh việc load nhiều lần trong webpack chúng ta đưa chúng ra thẻ script như trước đây. Tôi không khuyến khích phương án này vì nó làm chậm performace do có thêm request tài nguyên. Hơn nữa nó cũng là cách làm đi ngược với xu thế phát triển.

<script scr="./node_modules/jquery/dist/jquery.js"></script>
<script scr="./node_modules/jquery-validation/dist/jquery-validation.min.js""></script>

Tổng kết

Bài viết này tôi đã giải thích nguyên nhân và giải pháp khắc phục khi có sự xung đột giữa các phiên bản jquery dẫn đến lỗi của jquery validation. Hy vọng điều này sẽ giúp ích được các bạn gặp vấn đề tương tự. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số giải pháp ở tài liệu tham khảo dưới đây, ngoài ba giải pháp tôi đã trình bày ở trên tôi chưa thử các giải pháp còn lại. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.