+1

Làm thế nào để thiết kế một Test case tự động hoặc script?

Tự động hóa luôn theo sau kiểm thử thủ công. Thông thường, một hoặc nhiều vòng kiểm thử thủ công đã được thực hiện trên AUT. Điều này ngụ ý rằng các trường hợp kiểm thử thủ công đã tồn tại và đã được thực hiện ít nhất một lần.

Ví dụ, giả sử đây là Test case kiểm thử thủ công của bạn. Nó chỉ đơn giản là đăng nhập vào trang web Gmail.com. Bây giờ, điều này có vẻ đơn giản, phải không? Làm thế nào để điều này trở thành một kịch bản tự động hóa?

Làm thế nào để chuyển đổi những Test case thủ công này thành một kịch bản tự động hóa?

Sau đây là các nguyên tắc mà chúng ta sẽ làm theo để đạt được bản dịch của một kịch bản tự động hóa:

1: Trạng thái của AUT

Cột Pre-condition là không có gì ngoại trừ một trạng thái cụ thể của background được thiết lập cho một bước nhất định sẽ được thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng trong hai kịch bản:

Để bắt đầu thử nghiệm: Trong trường hợp này, chúng tôi cần trình duyệt có sẵn và khởi chạy. (Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được giải quyết trong một thời gian ngắn). Bây giờ, làm thế nào để viết cùng một điều trong thế giới tự động hóa? Hãy xem xét QTP. Bạn có một lựa chọn để khởi động trình duyệt bằng cách sử dụng các câu lệnh lập trình hoặc bạn có thể sử dụng hộp thoại 'ghi lại và chạy cài đặt' để thiết lập các thuộc tính. Thiết lập chính xác các thuộc tính này là rất quan trọng. Thông thường đây là lý do tại sao một đoạn mã cụ thể sẽ hoạt động trong một máy tính và sẽ không hoạt động với các phần khác.

Để thực hiện một bước nhất định: Đối với bước 2 được thực hiện, chúng ta cần bước 1 để được thực hiện và hoàn thành. Để làm được như vậy bằng tay, chúng ta chỉ có thể đợi cho đến khi việc thực hiện từng bước được thực hiện và trang được tải đầy đủ. Sử dụng đồng bộ hóa hoặc chờ đợi các câu lệnh trong kịch bản tự động hóa của bạn để chờ cho đến khi trạng thái bạn muốn trở thành sự thật.

2: Test Steps

Chúng ta có thể phân loại các bước kiểm tra thủ công thành 3 loại:

  1. Nhập liệu - Các bước nhập dữ liệu là nơi bạn nhập một số thông tin như là đầu vào cho AUT của bạn.
  2. Thay đổi các bước trạng thái AUT - các bước này là những thay đổi sẽ gây ra sự thay đổi xảy ra với AUT của bạn. Nó có thể bao gồm việc đi đến một trang mới, một trường nhất định có thể nhìn thấy được, một edit box có khả năng được chỉnh sửa vv
  3. Kết hợp - như tên của nó, đó là sự kết hợp của cả hai loại trên. Trường hợp của checkbox, khi được bật sẽ làm cho một trường nhất định hoạt động. Trong trường hợp đó, bạn đang nhập giá trị "True" cho trường checkbox và nó cũng dẫn đến trạng thái của AUT của bạn. Trong trường hợp kiểm tra ở trên, chỉ có các loại 1 và 2 bước tồn tại.

Loại 1: các bước thử nghiệm 2 & 3 Loại 2: Thử nghiệm bước 1 và 4 Điều kiện tiên quyết để tạo một tập lệnh tự động sử dụng bất kỳ công cụ nào là dành thời gian để phân tích công cụ cũng như AUT. Hãy thử xem cả hai tương tác với nhau như thế nào. Ví dụ, QTP có 3 cách ghi âm và mỗi một cách thì khác nhau. Nếu bạn đã biết làm thế nào nó xác định các đối tượng, thì bạn sẽ biết cái nào sẽ được sử dụng và sẽ sử dụng nó tốt hơn. Nếu bạn có một ứng dụng web, nơi QTP có thể xác định các đối tượng một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng chế độ bình thường. Nếu không bạn có thể phải sử dụng các phương pháp tương tự hoặc cấp thấp hơn. Lưu ý: Khi bạn chạy cùng một mã cho nhiều bộ dữ liệu, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang trả lại trạng thái ban đầu cho AUT trước khi bắt đầu lần lặp kế tiếp.

Các bước tự động hóa:

Các bước nhập dữ liệu không quá khác nhau trong tự động hóa và phương pháp thủ công. Tất cả đều phải nhập dữ liệu. Cách bạn tham khảo trường là khác nhau. Vì nó sẽ được máy thực hiện các bước, chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng chúng ta nhắc đến các fields trong AUT theo cách mà công cụ này hiểu. Điều đó có nghĩa là bạn phải sử dụng tên logic của nó như được sử dụng trong code.

Đối với việc thay đổi AUT / Kết hợp các steps trong kịch bản thủ công, bạn thực hiện hành động (nhấp hoặc kiểm tra hoặc nhập) và xác minh thay đổi chỉ một lần. Nhưng trong một kịch bản tự động hóa là không thể. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta thêm các bước cho hành động và xác nhận / xác minh.

Chú thích cho dễ đọc.

Các câu lệnh Debug – Những cái này đặc biệt quan trọng cái mà bạn đang tạo và kiểm thử chính. Cố gắng sử dụng hộp thư thường xuyên để xuất các giá trị khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của việc thực hiện kiểm tra. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một tầm nhìn vào bài kiểm tra như không có gì khác sẽ.

Báo cáo đầu ra - để ghi vào kết quả hoặc bất kỳ nơi nào bên ngoài khác như tờ notepad hoặc excel.

3: Xác minh và xác nhận

Nếu không có xác minh và xác nhận hợp lệ, mục đích kiểm thử là checkpoint (sẽ không nhất thiết có nghĩa là các bản inbuilt) .Vì vậy, bạn sẽ phải sử dụng rất nhiều câu lệnh có điều kiện và các câu lệnh lặp để xây dựng logic.

Ví dụ: để đăng nhập thành công, hãy tìm kiếm trang hộp thư đến không phải là số lượng email mới, bởi vì đó không phải là một giá trị không đổi .

Vì vậy, bạn phải chọn một cái gì đó là đúng mỗi khi một loạt các hoạt động xảy ra - mà không có thất bại.

4: Test Data

Dưới đây là các yêu cầu của một số câu hỏi mà bạn sẽ đặt câu hỏi để trả lời cho các yêu cầu dữ liệu kiểm thử của bạn:

Nơi đặt Test Data? Để hardcode hay không? Lo ngại về an ninh? Khả năng tái sử dụng? Khi bạn nhìn lại tập lệnh kiểm tra thủ công, bạn sẽ nhận thấy dữ liệu kiểm thử , tên người dùng và mật khẩu là một trong những điều kiện tiên quyết để bắt đầu kiểm thử .

5: Kết quả

Đối với một trường hợp kiểm thử thủ công, bạn có thể đặt kết quả của từng bước trong cột "Kết quả thực tế". Một file kết quả của công cụ tự động hóa chứa kết quả của từng bước khi thực hiện.

Ngày nay những tool tự động đóa có tính năng báo cáo rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn có thể vẫn cần phải điều chỉnh kết quả kiểm tra. Vì vậy, bao gồm các bước để viết thường xuyên để các tập tin kết quả để bạn sẽ biết chính xác những gì đã đi vào trong khi thực hiện đã xảy ra. Nếu công cụ mà bạn đang sử dụng không hỗ trợ bằng văn bản cho kết quả nó tạo ra, đó là một ý tưởng tốt để có ít nhất một file excel hoặc notepad gắn liền với mỗi bài kiểm tra để đưa vào comment về tình trạng thực hiện.

6: Công bố hoạt động

Một khi bạn kêt thúc kiểm thử, không cần phải được đề cập một cách rõ ràng trong trường hợp kiểm thử thủ công của mình để đóng trình duyệt hoặc đóng AUT vv..Là một kiểm thử viên, bạn sẽ làm điều đó cần mẫn. Trong trường hợp trường hợp kiểm thử tự động hóa, bạn có thể bao gồm các bước sau . trong kịch bản của bạn Dọn dẹp là những gì chúng ta gọi đó là các hoạt động. Kill tất cả các kết nối mà bạn đã tạo. Đóng tất cả các ứng dụng để giải phóng bộ nhớ.

Chúng ta sẽ cùng điểm qua từng bước: Bước 1: Pre-condition: đang khởi chạy trình duyệt IE với URL Gmail.com theo chương trình.

Bước 2 & 7: Đồng bộ hóa câu lệnh Khi chúng tôi sửa đổi ở trên, đây là những điều quan trọng để đảm bảo rằng AUT đến với trạng thái mong muốn trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3 & 4: Nhập dữ liệu Tất cả dữ liệu được mã hóa cứng vào trong kịch bản Mặc dù không khuyến khích, đây là một sự khởi đầu.

Bước 5: Thay đổi bước AUT. Nó có nghĩa là một bước trước khi nó có, không cần a. đã thành công, nhưng nếu bạn là người siêng năng, bạn có thể đưa vào đây.

Bước 6 và 8: nhận xét

Bước 9 & 11 câu lệnh điều kiện. V & V / Checkpoint. Chúng tôi đang cố gắng để xem nếu đăng nhập thành công bằng cách kiểm tra nếu có một liên kết hộp thư đến trong trang kết quả. Nếu bạn lưu ý cẩn thận, liên kết với các văn bản bên trong được xem xét , "hộp thư đến " . vì vậy, không phụ thuộc vào bất kỳ số lượng email mới (mà có thể thay đổi) nhận được, nếu bạn có một liên kết hộp thư đến (mà luôn luôn là một hằng số) có sẵn, có nghĩa là các trạm kiểm soát thông qua.

Bước 10: Message box. Tính rõ ràng.

Bước 12 & 13: Đây là các hoạt động cleanup. Bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản và đóng trình duyệt.

Kết luận

Vì vậy, bạn sẽ thấy kịch bản tự động hoá dễ dàng như thế nào khi bạn có một kịch bản hướng dẫn bằng văn bản và một bộ các nguyên tắc cơ bản để làm theo. Vì đây không phải là một bài viết liên quan đến các khuôn khổ, tôi vẫn không rõ chức năng, các yếu tố có thể sử dụng lại, kịch bản là khối xây dựng cơ bản, rất dễ dàng để cải thiện một kịch bản khi bạn có những điều cơ bản đúng.

Nguồn: http://www.softwaretestinghelp.com/how-to-translate-manual-test-cases-into-automation-scripts/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.