-3

Sự khác nhau giữa Node.Js Vs AngularJS

NodeJS là gì?

NodeJS là một thư viện đa nền tảng chạy trên môi trường của Javascript. Đây là một open-source được dùng để phát triển ứng dụng web server trên JS. Các ứng dụng NodeJS được viết bằng Javascript. Các ứng dụng này có thể chạy trên môi trường Linux hoặc Window. NodeJS có rất nhiều thư viện hỗ trợ. Nó giúp development đơn giản hóa trong quá trình code.

AngularJS là gì?

Angular là một framwork để phát triển ứng dụng web một cách năng động. Nó cho phép development sử dụng HTML và cú pháp của HTML để biểu diễn các thành phần 1 cách ngắn gọn, rõ ràng. Nó là nhiều tính năng của Javascript với mục tiêu là đơn giản hóa. Nó hỗ trợ phát triển web động và Single Page App và MVC.

NodeJS Vs AngularJS

NodeJS AngularJS
NodeJS là một framework đa nền tảng được viết bằng ngôn ngữ Javascript Angular là môt mã nguồn mở được phát triển bởi Google
Cần cài đặt Nodejs trên máy tính hoặc máy chủ Bạn chỉ cần thêm tệp AngularJs giống bất kỳ tệp Javascript nào được dùng trong ứng dụng
Nodejs được viết bằng C, C++, Javascript. Nó hỗ trợ cấu trúc Non-blocking trong nhập, xuất. AngularJS được viết hoàn toàn bằng JavaScript. Nó cũng cho phép mở rộng cú pháp của HTML để mô tả các thành phần của ứng dụng của bạn
Node.js rất hữu ích để xây dựng ứng dụng có máy chủ nhanh và dễ mở rộng. Là một framework phù hợp nhất cho việc xây dựng các ứng dụng web phía máy khách đơn.
NodeJS có nhiều framework khác như: Sails.js, Partial.js, vs Express.js Angular là một web application framework
lý tưởng để phát triển các dự án quy mô nhỏ lý tưởng cho việc tạo các ứng dụng web tương tác mạnh mẽ và tương tác.
Development có thể sử dụng JavaScript trên Client cũng như trên server. Vì vậy, họ có thể tập trung vào việc học một ngôn ngữ. AngularJS cần một sự hiểu biết về TypeScript, scope, và nhiều vấn đề khách của Javascript
Node.js khá hữu ích cho việc tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu vì JavaScript được sử dụng để viết các truy vấn cơ sở dữ liệu như MongoDB, CouchDB. Điều này làm giảm nhiệm vụ của Dev vì họ không cần phải nhớ sự khác biệt cú pháp trong khi kết hợp các cơ sở dữ liệu Node.js và NoSQL. Hầu như các framework sử dụng MVC đề chia nhỏ các thành phần của một ừng dụng web. Và Angular đã làm được bằng cách chia chúng thành các components
Node.js sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng vẽ / chỉnh sửa theo thời gian thực, trong đó người dùng có thể nhìn thấy tài liệu đang được sửa đổi bởi một người dùng khác như Dropbox hoặc Google Docs. Cách tiếp cận khai báo của Angular đơn giản hoá việc phát triển ứng dụng theo một cách WYSIWYG. Thay vì dành thời gian để chương trình chạy như thế nào và những gì được nạp trước tiên, các nhà phát triển có thể định nghĩa những gì họ muốn, và Angular JS sẽ chăm sóc các phụ thuộc.
Node.js sẽ hữu ích nhất trong các tình huống khi cần một server gì đó nhanh và khả năng mở rộng. Angular rất hữu ích trong việc tạo ra các ứng dụng thời gian thực như nhắn tin trò chuyện hoặc ứng dụng trò chuyện.

NodeJS với AngularJS cái nào tốt hơn?

NodeJS và Angular đều có một mục tiêu là xây dựng ứng dụng web bằng Javascript. Tuy nhiên cả 2 đều có sự khác nhau về cấu trúc và cách thực hiện. NodeJS được xây dựng chủ yếu để xây dựng các ứng dụng phía máy chủ. Angular được xây dựng để đáp ứng nhu cầu phía client.

Cả hai đều là các framework được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì vậy còn phụ thuộc vào dự án mà người ta lựa chọn cho phù hợp.

Kết luận

  • NodeJS là một open-source đa nền tảng chạy trên môi trường của Javascript.
  • NodeJS cung cấp rất nhiều thư viện hỗ trợ cho đơn giản hóa Javascript
  • Angular là một framework giúp phát triển web-app.
  • Mục tiêu của Angular là giúp cho develop phát triển ứng dụng một cách đơn giản.
  • NodeJS là một ý tưởng tốt trong một dự án nhỏ còn Angular là một lựa chọn tốt cho một dự án lớn.
  • NodeJS vs Angular đều là 2 nền tảng được xây dựng với mục tiêu là xây dưng web trên ngôn ngữ Javascript. Tuy nhiên cả 2 đều có sự khác nhau về cấu trúc.

Nguồn dịch: https://www.guru99.com/node-js-vs-angularjs.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.