0

Các phương pháp và kỹ thuật ngăn chặn lỗi

Phương pháp tiếp cận phòng ngừa khuyết tật hiệu quả và tầm nhìn quan trọng:

Đảm bảo chất lượng là thuật ngữ thường được sử dụng để nói tới team kiểm thử trong các dự án CNTT.

Các hoạt động đảm bảo chất lượng không chỉ nhằm mục đích xác định khiếm khuyết (mà là tìm ra các khiếm khuyết sau khi chúng xảy ra. Đơn giản chỉ là kiểm tra hay kiểm soát chất lượng) mà còn bao gồm cả việc ngăn ngừa lỗi (đảm bảo các lỗi không xảy ra ở nơi đầu tiên hoặc các lỗi được gỡ bỏ / giảm trước khi đi vào sản phẩm phần mềm).

Một phương trình đơn giản tương đương có thể là:

QA = QC (xác định khuyết tật) + Phòng ngừa khuyết tật

Mặc dù điều này nghe khá đơn giản, có ít sự nhấn mạnh hoặc chỉ đạo về cách chính xác những nhiệm vụ phòng ngừa khuyết tật là chính xác.

Sự thật của vấn đề là, các khuyết tật tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm hoặc tệ hơn sau khi phát hành thì sẽ tốn kém hơn để tìm và sửa chữa và có thể gây mất lòng tin vào thương hiệu. Do đó, các biện pháp phòng ngừa sớm hơn sẽ được tiến hành thực hiện, thì tốt hơn. Bên cạnh đó, phòng ngừa khuyết tật cũng giúp các công ty đạt được mức CMMI cao nhất (Capability Maturity Model Integration).

Trong bài này, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về phòng ngừa khuyết tật.

Phòng ngừa khuyết tật

Defect Prevention là một bước hoặc một hoạt động quan trọng trong bất kỳ quy trình phát triển phần mềm nào và như sơ đồ dưới đây là một nửa trong số các nhiệm vụ kiểm thử:

Tóm lại, dưới đây là trách nhiệm phòng ngừa khuyết tật cho nhân viên kiểm thử trong từng giai đoạn dưới đây:

1) Xem xét/đánh giá các yêu cầu kỹ thuật:

Sau khi tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng, hãy chuẩn bị yêu cầu của bạn.

Một bản đánh giá quan trọng ở bước này- Mức độ đánh giá đầu tiên phải nằm trong team, tiếp theo là mức độ đánh giá bên ngoài khác (do một dev hoặc BA hoặc khách hàng) đảm bảo rằng tất cả các quan điểm được đồng bộ.

2) Xem xét/Đánh giá thiết kế :

Giai đoạn thiết kế có thể được coi là một giai đoạn chiến lược và thông qua nó sẽ đảm bảo rằng nhóm QA hiểu được ưu và khuyết điểm của mỗi chiến lược.

Loại hướng dẫn quan trọng này sẽ giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào với các chiến lược nói trên và khắc phục chúng trước khi đi tiếp. Đây có thể được coi là nghiên cứu khả thi cho chiến lược (hoặc các chiến lược).

3) Đánh giá Code:

Không có nhiều nhân viên kiểm thử tham gia trực tiếp vào giai đoạn này, nhưng việc xem xét vẫn tiếp tục ở đây. Các lập trình viên sẽ tiến hành việc kiểm tra code, kiểm tra toàn bộ và các bài đánh giá trước khi kiểm tra ở mức Unit và tích hợp ứng dụng.

Phương pháp phòng ngừa khuyết tật và kỹ thuật

Một số phương pháp truyền thống và phổ biến đã được sử dụng từ một thời gian dài để phòng ngừa khuyết tật được liệt kê dưới đây;

1) Review and Inspection: Phương pháp này bao gồm việc rà soát lại bởi một thành viên cá nhân (tự kiểm tra), đánh giá và kiểm tra tất cả các sản phẩm làm việc.

=> Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy kiểm tra bài viết Tài liệu kiểm tra bài đánh giá của chúng tôi.

2) Walkthrough: Điều này ít nhiều giống như một bài đánh giá nhưng nó chủ yếu liên quan đến việc so sánh hệ thống với nguyên mẫu, nó sẽ đưa ra một ý tưởng tốt hơn về tính đúng đắn và / hoặc cảm quan của hệ thống.

3) Defect Logging and Documentation: Phương pháp này cung cấp một số thông tin quan trọng, đối số / thông số có thể được sử dụng để hỗ trợ phân tích khuyết tật.

4) Root Cause Analysis: phân tích nguyên nhân gốc bao gồm hai phương pháp tiếp cận chính:

I) Phân tích Pareto:

Phân tích Pareto là một kỹ thuật chính thức và đơn giản giúp sắp xếp thứ tự giải quyết vấn đề cho tác động tối đa. Nó nói rằng 80% vấn đề phát sinh do 20% lý do.

Do đó, các vấn đề được xác định trước được ưu tiên theo tần số và một phân tích dựa trên số liệu thống kê được thực hiện để tìm ra 20% lý do gây ra 80% vấn đề. Bằng cách đơn giản tập trung vào 20% lý do và loại bỏ những điều này, kết quả được đảm bảo trong khi tối ưu hóa phạm vi công việc liên quan.

II) Phân tích xương cá hay còn gọi là biểu đồ Xương cá:

Còn được gọi là phân tích Ishikawa, phương pháp này là một hình ảnh trực quan hơn nguyên nhân phân tích kỹ thuật. Không có số liệu thống kê được đưa ra vì phương pháp này dựa trên sự thảo luận góp ý của cả team . Sơ đồ dưới đây giúp bạn hiểu điều này tốt hơn.

Vấn đề thì được viết đầu tiên ở phía bên phải và trên đường ngang đi qua nó, các nguyên nhân khác nhau được liệt kê. Các nhánh có nhiều xương lànguyên nhân gây ra các lỗi (hoặc đường dây / nhánh) là vấn đề nghiêm trọng nhất và sẽ được thực hiện để loại bỏ. Kỹ thuật này đôi khi được gọi là phân tích nguyên nhân và kết quả.

Mức độ và xử lý lỗi của TMM do Tổ chức kiểm thử

  1. TMM (Testing Maturity Model) dựa trên CMM tức là Mô hình đánh giá mức độ trưởng thành .

  2. Ngăn ngừa khuyết tật liên quan đến nhiều nhân viên và nỗ lực cộng tác của họ ở các giai đoạn khác nhau, đó là lý do tại sao nó đóng một vai trò nổi bật trongTMM 5. Nếu khiếm khuyết xảy ra thường xuyên trong bất kỳ trường hợp kiểm thử hoặc phương thức nào, tổ chức có thể phân bổ một nhóm nhân viên để phân tích khiếm khuyết và phát triển kế hoạch chứa các hành động để thay đổi quá trình với sự cố.

  3. Một số lợi ích của chương trình phòng ngừa khuyết tật là:

Nhân viên được động viên và nâng cao ý thức hơn Sự hài lòng của khách hàng Tăng độ tin cậy, khả năng quản lý và tính dự báo Nâng cao cải tiến quy trình liên tục

Vai trò và trách nhiệm của nhóm

Ba nhóm quan trọng tham gia vào quá trình phòng ngừa khuyết tật:

1) Vai trò của Người quản lý:

• Để thành công của bất kỳ chương trình quản lý ngăn chặn lỗi phát sinh phải nhận được hỗ trợ mạnh mẽ. • Sự hỗ trợ có thể dưới hình thức các nguồn lực, đào tạo, và các công cụ cần thiết để thực hiện kế hoạch thành công. • Ban quản lý nên xác định chính sách thích hợp và cần phải thực hiện một số thay đổi văn hoá nếu cần. • Các nhà quản lý có nhiệm vụ thúc đẩy các cuộc thảo luận, phân phối danh sách khiếm khuyết phổ biến và những thay đổi trong quy trình.

2) Vai trò của Người kiểm tra:

• Nhân viên kiểm thử duy trì cơ sở dữ liệu defect trong đó bao gồm việc thu thập dữ liệu lỗi. • Dữ liệu lỗi phải được cập nhật thường xuyên và thông tin lỗi nên được lưu giữ tại mọi thời điểm. • Lên kế hoạch thực hiện thay đổi

3) Vai trò của khách hàng:

Khách hàng đóng một vai trò tương đối nhỏ hoặc hạn chế nhưng cam kết của họ đối với chất lượng là rất quan trọng.

Phần kết luận

Ngăn ngừa khuyết tật đóng một vai trò chính và vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Nó giúp quản lý chất lượng của sản phẩm phần mềm một cách "sớm hơn và rẻ hơn" với sự trợ giúp của các kỹ thuật được liệt kê ở trên.

Nó đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết sớm mà không cần phải đợi đến khi nó được đưa vào ứng dụng. Nó coi việc xác định nguyên nhân gốc là phương tiện chính để xác định và cuối cùng xóa bỏ các vấn đề.

Để duy trì chất lượng của phần mềm là trách nhiệm của ban quản lý cốt lõi và toàn bộ nhóm, bao gồm cả chìa khóa dự án, khách hàng và các thành viên trong nhóm.

Nguồn dịch: http://www.softwaretestinghelp.com/defect-prevention-methods/#more-16402


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.