Awesome Academy

DISCUSSIONS

Tuesday, 4:04 PM

Bài viết bổ ích quá, chắc bạn chịu khó tnay thì k có bạn gái đâu nhỉ

0
Tuesday, 4:02 PM

oke bạn nhé 😄

0
Tuesday, 3:28 PM

má, cám ơn bác nhiều. nãy giờ thấy code mẫu trên gg ko hiểu tại sao phải có nginx trong khi local có cần nginx đâu 😄 tks

+1
Tuesday, 1:17 PM

Tôi cũng đang làm theo cách này, quản lý view/css/js = thư mục đánh theo tên là đc mà.

0
Tuesday, 11:35 AM

Bác giải thích giúp e là tại sao của e luôn bị sender nốt found k ạ. e đã làm như hướng dẫn rồi Screen Shot 2021-01-19 at 16.51.51.png

0
Tuesday, 10:17 AM

@dinhmh Khi tạo payload, mình đã đệm =00 vào giữa những chữ cái để khi convert.quoted-printable-decode nó sẽ xóa hết những byte đó đi, sau đó như mình đã giải thích phía trên, sử dụng chuyển đổi bảng mã UTF-16 sang UTF-8 để loại bỏ Payload thứ 2 và decode base64 để ra đoạn mã hoàn chỉnh 😄

0
Tuesday, 9:05 AM

bạn giải thích thêm về payload ở bước 3 được k? 🤔

0
Tuesday, 8:42 AM

@Override

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {

  mLocationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);
  String channelId = getString(R.string.project_id);
  android.app.NotificationManager notificationManager = (android.app.NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
    NotificationChannel channel = new NotificationChannel(
        channelId,
        "Channel human readable title",
        android.app.NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
    notificationManager.createNotificationChannel(channel);

  }
  Intent intent1 = new Intent(this, MainActivity.class);
  intent1.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(App.getInstance(), 0, intent1, PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT);

  Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this)
      .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher)
      .setContentTitle("Icar Tracking")
      .setContentText("Giữ an toàn bạn nhé!!!")
      .setAutoCancel(false)
      .setContentIntent(pendingIntent)
      .setOngoing(true)
      .setChannelId(getString(R.string.project_id))
      .build();
  startForeground(2001, notification);
  if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    return START_NOT_STICKY;
  }
  mLocationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 3000,
      0, mLocationListener);
  return START_NOT_STICKY;
}

Mình đã thử startForceground nhưng khi kill app thì khoảng 20s sau service vẫn ngỏm là sao ạ

0
Tuesday, 8:38 AM

Theme của mình đã phức tạp ở việc tạo css mới để ghi đè css cũ, thay đổi layout và có tạo ra hai nhánh ở git để quản lý rồi, giờ mình chỉ muốn là laravel có hỗ trợ multiple theme ở trong thư mục resources, tạo 2 view và control nó dc k?

0
Tuesday, 8:36 AM

@cyb3reagle giữa dòng đời tất nập, ta vô tình đâm phầm phập vào nhau 😆

0
Tuesday, 8:26 AM

Chúng ta như những người xa lạ vô tình gặp nhau giữa dòng đời thôi bác ơi.

0
Tuesday, 8:21 AM

@cyb3reagle Nói chung là cái xóa log kia thì mình k được nhưng 2 người đồng nghiệp của mình thì xóa bt, còn mình thì xóa log bằng cái cách convert file log, vì khi đấy k có payload convert được thì nó sẽ trả về rỗng ✌️. Cơ mà bác có phải là minhnb mà em biết k nhỉ :-s.

0
Tuesday, 7:59 AM

chắc cuối năm phải làm cái lễ cúng tổ nghề thôi =)))

0
Tuesday, 7:46 AM

Tâm linh bạn ơi, mình cũng là người chơi hệ tâm linh thôi 😦

0
Tuesday, 7:45 AM

Bài viết rất hay và bổ ích ❤️ cảm ơn bạn rất nhiều

+1
Tuesday, 7:27 AM

bro biết vì sao chưa xóa được log chưa nhỉ. mình cũng gặp TH tương tự mà không hiểu vì sao... :3

+1
commented to answer in the question
Tuesday, 6:34 AM

Đúng rồi b, mình đang làm như vậy là lưu trên 2 nhánh khác nhau ở git. Giờ làm sau để trên môi trường production, sẽ cho người dùng sử dụng giao diện tùy vào lựa chọn của khách hàng.

0
commented to answer in the question
Tuesday, 6:33 AM

Cảm ơn b đã quan tâm, của mình cụ thể là như sau:

 • Project của mình hiện đang hoạt động với giao diện cũ trên nhánh master ở gitlab.
 • Vẫn với project đó mình có thay đổi giao diện ở một nhánh mới trên git gồm: File css mới thay đổi để ghi đè các css cũ, thay đổi về bố cục layout, thay đổi về element trong html ở view.

Vấn đề giờ mình muốn đó là: Sẽ multiple theme, tức là sử dụng 2 theme hoạt động cùng một lúc tùy thuộc vào người dùng lựa chọn kiểu như facebook chọn giao diện mới khi sử dụng ở thời gian đầu, về sau nếu oke thì mình mới chuyển hoàn toàn sang giao diện mới đề dùng.

++ Lưu ý là project này đã có cả tính năng và logic đang hoạt động r.

0
Tuesday, 6:15 AM

@HungNguyenVan Chỗ này nó phức tạp hơn cách trình bày của a nhiều lắm. Nhưng có thể hiểu nôm na, phần stack memory (chứa biến local và function call) sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với heap memory (chứa các object, instance...), mỗi phần sẽ bắn ra lỗi khác nhau nếu như bộ nhớ của chúng ko kịp giải phóng, hoặc đủ để chứa thêm các thành phần khác nữa. Cụ thể :

 • StackOverFlowError => lỗi này sẽ bắn ra bên Stack.
 • OutOfMemoryError => lỗi này sẽ bắn ra bên Heap (sẽ dễ thấy hơn trên Android, khi em tạo ra những object lớn cùng lúc VD: map, image... mà không được tối ưu ) ==> A đang tưởng tượng heap overflow là case này.
+1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.