DISCUSSIONS

Thursday, 7:41 AM

Ok bạn. Đón đọc nhé 😄

0
Thursday, 6:35 AM

@huukimit không bạn ơi, lúc encrypt mình chỉ truyền data của mình vào thôi, lạ ở chỗ là khi domain A đang gửi lại request để gen ra crypt mới thì domain B gửi request lên thì lại decrypt đc, mình có log ra thì nó decrypt được chính đoạn crypt mà request trước bị lỗi

0
Thursday, 6:33 AM

Mình tự hỏi khi encrypt bạn có custom secret key không nhỉ vì theo mình biết thì MAC nó được sinh ra sau khi hash value + secret key. Khả năng cao là secret key không đúng nên lúc compare chuỗi MAC sẽ thấy khác biệt và throw exception.

0
Thursday, 5:40 AM

Nice informative post !!

0
Thursday, 4:31 AM

Đã chạy được tới đây và bị lỗi : model.fit(train_x, train_y, n_epoch=N_EPOCHS, validation_set=(val_x, val_y), show_metric=True) Traceback (most recent call last): File "<pyshell#105>", line 1, in <module> model.fit(train_x, train_y, n_epoch=N_EPOCHS, validation_set=(val_x, val_y), show_metric=True) File "C:\python3.6\lib\site-packages\tflearn\models\dnn.py", line 184, in fit self.targets) File "C:\python3.6\lib\site-packages\tflearn\utils.py", line 320, in feed_dict_builder feed_dict[net_targets[i]] = y IndexError: list index out of range

0
Hoàng Ân Nguyễn
commented to the post [Slides]Working with shader by
Thursday, 4:03 AM

Shader chạy trên GPU chứ nhỉ?

0
Thursday, 3:57 AM

letter = arr[30000] bị lỗi, nó có phải là letter = rows[30000]

0
Thursday, 3:22 AM

Thứ nhất "1 framework của JS hoạt động đối với môi trường phát triển mobile", ý ở đây là React Native, mà RN thì đúng là framework đấy

Thứ hai "Thay vì render DOM của browser", ý người ta là nói Reactjs sau khi so sánh Vitual Dom với Dom thì sẽ render lại Dom với những thay đổi cần thiết, còn ở React Native sẽ thì sẽ Native Component qua Bridge.

Thứ ba, React Native hỗ trợ nhiều Bridge nhưng 1 thời điểm chỉ sử dụng 1 cái đúng không, vậy những cái kia không nét đứt thì là gì.

Người ta đã dịch cho đọc rồi thì biết đọc đi, thắc mắc vớ vẩn, "việc chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân nhưng cũng nên làm rõ những phần cơ bản", cơ bản ? =))

0
Thursday, 3:17 AM

Chào bạn, cho mình hỏi tạo file hand_written.csv như thế nào vậy. không phải là train từ image hả?

0
Thursday, 2:16 AM

ak em nhầm cmnr bác ơi. bác đang nói là user ak, e cứ nghĩ bác đang nói đến photo. nếu user thứ 1025 thì nó chuyển sang shard mới vì shard = userID % 2000 mà. chưa đến 2000 nó vẫn chuyển. 😄

0
Thursday, 2:11 AM

Bạn ơi cho mình hỏi trong file build.gradle thì phần new XmlParser().parse bảo cannot resolve? Cần import thêm gì không bạn?

0
Thursday, 2:05 AM

Em nghĩ chắc là đến user thứ 1025 nó sẽ tự chuyển shard khác.

0
Wednesday, 11:47 PM

Đoạn reply của mình đâu có nói tới 3 cách đâu mà có cách thứ 2 thứ 3 nhỉ? :3 Mình cũng thấy là cần

Nếu bản không muốn phải chọc vào database thì bạn có thể cache cái thông tin này lại.

Đúng rồi, cache ở đâu? Theo mình bạn có thể sử dụng ở hệ thống lưu trữ có tốc độ truy vấn cao như Redis (mình có trả lời ở câu hỏi bên dưới của Tran Van Tung). Chứ nếu truy vấn với RDBMS thì sẽ rất có vấn đề. Thử tưởng tượng 1 page angular có rất nhiều component, mỗi component thực hiện 1 lệnh request data nào đó và đều fai xác thực. Và nếu với số lượng ng dùng lớn thì lượng truy vấn cho việc xác thực k thôi đã k nhỏ rồi

Đấy cũng là ý kiến cá nhân của mình mà mình đúc rút ra được thôi. các bạn hãy tự mình tìm hiểu sâu thêm nhé cảm ơn ba

0
Wednesday, 11:18 PM

cần phải sử log thành ln thì kết quả mới ra như trên

0
Wednesday, 11:04 PM

tính idf cho kết quả _id=3 mình tính ko ra được két quả 0.693

0
Wednesday, 4:09 PM

có cần thiết phải dùng khóa ngoại không? mình thấy không dùng khóa ngoại vẫn lấy được dữ liệu giữa các bảng?

0
Wednesday, 4:09 PM

query join hay query kiểu : select * from table1, table2 where table1.colum = table2.colum hơn vậy?

0
Wednesday, 9:35 AM

Share code đi bạn ơi, để mình test thử với ạ

0
chauchau
commented to answer in the question chỉnh sửa các công thúc toán học trong php?? by
Wednesday, 8:23 AM

vâng. e đang dùng thư viện mathjax để đọc, còn edit thì e chưa xử lý được:(

0