Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

Sunday, 7:13 AM

hóng các bài sâu hơn tiếp sau của bạn @ledangtuanbk 😃 👍

0
Sunday, 5:11 AM

Cái này đơn gỉan thôi bạn nha. Mình k còn source trong bài viết này nên làm tạm lại 1 cái Accessory là một class chứa data như sau:

class Accessory { int _id; String _title; int _price; String _imageUrl;

Accessory(this._id, this._title, this._price, this._imageUrl); } mình viết lại nên chắc sẽ thiếu vài trường ở trong bài viết.

0
Sunday, 5:03 AM

Cột deleted_at theo mình tìm hiểu thì không có đánh index. Thì sau này soft_deleted sẽ làm chậm đi hệ thống rất nhiều. Không biết laravel có cách khắc phục không nhỉ?

0
Sunday, 3:36 AM

hoặc đọc code được MND implement bằng cách khử đệ quy https://github.com/behnammodi/polyfill/blob/master/array.polyfill.js

0
Sunday, 3:33 AM
  1. Dùng hàm .flat của mảng, tham khảo thêm ở MDN
  2. Tự implement bằng đệ quy const array = [[1, [7,[8],7],2], 3, 4, 5, [6,[[0,8,8],8,8], 7, 8, 9]]; function flat(arr){ const tempArray = [] for (let element of arr){ if(Array.isArray(element)){ tempArray.push(...flat(element)) } else{ tempArray.push(element) } } return tempArray } let b = flat(array) console.log(b)
0
Sunday, 3:09 AM

gem "swagger-block" => gem "swagger-blocks", gem "swagger-ui-engine" => gem "swagger_ui_engine"

0
Sunday, 2:33 AM

E gop y 1 chut a : Ben tren ghi tao file register.php e nghi phai la registration.php, Va tao file route.xml phai la routes.xml thieu s a.

0
Sunday, 2:18 AM

nếu mảng đa chiều thì làm ntn vậy bạn ơi vd : [[1, [7,[8],7]2], 3, 4, 5, [6,[,[0,8,8]8,8] 7, 8, 9]];

0
Sunday, 2:10 AM

Phần dùng lastIndexOf() là bậy rồi nha. Ví dụ chuỗi JavaScriptJava thì lastIndexOf('Java') không ra 0 đâu.

+1
Sunday, 1:20 AM

Chào bạn, mình thấy ý kiến của bạn khá hay, nó giúp tối ưu được query. Người thiết kế hệ thống nên lưu trữ như vậy. Mình đã từng làm theo cách đấy, tuy nhiên nếu có khá nhiều luồng can thiệp vào DB mà mình không kiểm soát được, mình thường dùng thêm 1 thread để sync lại các giá trị đó, khoảng thời gian sinh tùy thuộc vào yêu cầu hệ thống.

0
Saturday, 1:00 PM

Em đang đọc từ phần 1 qua, rồi đến làm thế nào để tạo và gọi _sampleData cũng như Accessory tự nhiên bị kẹt luôn. Anh có thể nói chi tiết thêm về các tạo/khai báo chúng được không?

0
Saturday, 10:29 AM

@mrhoang thì câu mình hỏi là từ Udemy mà :v nên thấy Udemy 1 đằng nhưng câu kia 1 nẻo mới thắc mắc. ngoài ra là 15 instances chia 2 AZ thì không thể có số lượng bằng nhau được

0
Saturday, 10:28 AM

Mình có vài thắc mắc mong bạn giải đáp:

  1. Thế chấp coin A để đi vay coin B thì có 2 mục đích là:
  • không muốn bán coin A để mua coin B vì dự đoán coin A khả năng lên giá trong tương lai nên muốn hold.
  • muốn có coin B để đầu tư hoặc hold cho các chiến dịch IEO, IDO

Không biết mình hiểu vậy có đúng k?

  1. Khi tổng giá trị thế chấp nhỏ hơn tổng giá trị đi vay do chênh lệch giá sau khi vay. Lúc này, để giảm rủi ro thì hệ thống tự động thanh lý một phần là một phần gì. Coin A hay coin B? Và thanh lý tức là tự động bán rồi chuyển sang cho coin B owner hay sao.

Mong bạn giải đáp, mình cảm ơn.

0
Saturday, 10:20 AM

Keychain và UserUserDefaults lưu data ở đâu?

0
Apr 10th, 9:05 AM

Bài viết rất hay và chi tiết, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích. Nhưng mình thấy vẫn tồn tại khá nhiều lỗi đánh máy và chính tả. Bạn nên đọc lại sau khi viết để bài viết hoàn chỉnh hơn. 🍷

0
Apr 10th, 7:54 AM

Mình đã làm theo hướng dẫn nhưng khi mình post image thì báo lỗi " Class 'Cloudinary' not found". Capture.PNG

0
Apr 10th, 6:50 AM

@maicaotri đúng rồi, sau mình có thể sử dụng những tài nguyên đã tách này cho các mục đích khác

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.