DISCUSSIONS

duongricky commented to the post Laravel mix trong laravel 5.4 by Pham Van Huy
about 21 hours ago

e có thắc mắc mix là gì, a cho e xin thêm vài tài liệu về vấn đề này với ạ.Tks a !!!

0
about 22 hours ago

Anh cũng đang draft nhưng chưa hoàn thiện nên chưa nói trước được gì 😃 😃

Mà anh thấy bạn anh mới viết bài này em xem thử xem https://viblo.asia/p/machine-learning-attention-attention-attention-eW65GPJYKDO

Anh vẫn muốn hoàn thiện những nội dung này trong thời gian sớm nhất nhưng dạo này chưa có thời gian để viết tiếp. 😦 😦

0
Danh Lợi commented to the post Continuous Testing in Agile by Shanewas Niloy
about 22 hours ago

thank for sharing. good job 😃)

0
Wednesday, 9:17 AM

Viết 1 bài tutorial về attention đi anh 😃))

0
Wednesday, 9:17 AM

Server xây dựng bằng Nodejs có khả năng chịu được nhiều hơn hàng ngàn connection đồng thời so với Apache, IIS ,...

cần dẫn chứng số liệu này

0
Wednesday, 9:15 AM

Một vài nhược điểm của non-blocking:

 • Khó code, debug hơn
 • Nếu 1 task die thì die cả dàn; restart server không phải là 1 giải pháp
 • Fork process lãng phí RAM, có thể gây ra các vấn đề deadlock/race condition
0
Phạm Anh Tuấn commented to answer in the question nchar trong mysql là gì? by Phạm Anh Tuấn
Wednesday, 9:04 AM

@erics Điều này chính xác. Dữ liệu được lưu ở các hqt còn phụ thuộc vào collation nữa. Rõ nhất là khi bạn tạo 1 DB ở mysql còn trong các hệ khác thì phải tự config nếu dùng GUI 😃

0
nguyen commented to answer in the question nchar trong mysql là gì? by Phạm Anh Tuấn
Wednesday, 8:55 AM

bạn nói đúng, còn về phần vì sao nó lưu được các ký tự như vậy thì mình tìm hiểu được là: việc lưu trữ kỹ tự của char phụ thuộc vào collation của database, collation sẽ chỉ rõ việc sẽ phải lưu trữ 1 char như thế nào.

 • nếu bạn chọn collation là ascii, thì bạn sẽ k thể lưu trữ được các kỹ tự unicode dài hơn 2 bytes.
 • nếu chọn collation là utf thì bạn sẽ lưu trữ được các ký tự unicode dài hơn 2 bytes.
+1
Wednesday, 7:24 AM

Always Use the Latest Version

+1
Wednesday, 7:24 AM

Tks for your post, it very helpful

0
Wednesday, 7:10 AM

Bài viết hay lắm, Cám ơn bạn nhiều 😃))

0
Wednesday, 6:59 AM

Anh nghĩ có thể ứng dụng One Class Classification giống như paper này https://arxiv.org/pdf/1801.05365.pdf

0
Wednesday, 6:47 AM

Nếu có thể, share source mình với, [email protected]

0
Hai Nguyen Hong commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Tiến Nguyễn Văn
Wednesday, 6:44 AM

@tiennguyen98 uh thank you chu

+1
Tiến Nguyễn Văn commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Tiến Nguyễn Văn
Wednesday, 5:52 AM

@hai2 Vì anh đang lấy dữ liệu từ API về. Lúc này tì component sẽ được render ra tuy nhiên dữ liệu vẫn chưa được lấy về kịp (bất đồng bộ).

0
Hai Nguyen Hong commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Tiến Nguyễn Văn
Wednesday, 5:17 AM

@tiennguyen98 dc chú ạ, tai sao thế nhỉ, ảo vãi

0
Tiến Nguyễn Văn commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Tiến Nguyễn Văn
Wednesday, 5:14 AM

@hai2 :v RIP thêm <post-form v-if="post.title". Ko được nữa thì nghỉ =))

0
Hai Nguyen Hong commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Nguyễn Hoàng
Wednesday, 4:41 AM

@quankm1097 ở component con của mình đã có props rồi, nhưng cái data () ở component con không lấy được cái props đó ý ban,

0
Khổng Minh Quân commented to answer in the question Vuejs: data lấy dữ liệu từ props (error) by Nguyễn Hoàng
Wednesday, 4:30 AM

@hai2 bạn thử sửa lại thế này xem được không

async created () {
  const STORE_KEY = '$_post'
  if (! (STORE_KEY in this.$store._modules.root._children)) {
   await this.$store.registerModule(STORE_KEY, store)
  }
  await this.getPostById()
 },
+1
Wednesday, 4:28 AM

Bài viết rất hay. Thiệt là cảm ơn huynh đệ quá đi đó mà.

0