DISCUSSIONS

Avatar
Wednesday, 5:02 PM

bài viết hay quá ❤️

+1
Avatar
Wednesday, 2:15 PM

mong anh dịch dễ hiểu hơn

0
Avatar
Wednesday, 9:16 AM

có cách nào lấy thông id file vừa upload ko a ơi

0
Avatar
Wednesday, 6:25 AM

Dạ em cảm ơn anh nhiều 😃

0
Avatar
Wednesday, 4:37 AM

bài viết hay

0
Avatar
Wednesday, 4:28 AM

Mạng nội bộ thì bạn đã có quền truy cập vào server web, xong server web đó lại thông với database, thì bạn vẫn xử nó bình thường

0
Avatar
Wednesday, 4:08 AM

Untitled.png coppy nội dung App.js vào lỗi này sửa sao ạ!

0
Avatar
Wednesday, 3:37 AM

Ý bạn bị duplicate là write 1 record -> thành 2 record à ?

0
Avatar
Wednesday, 2:04 AM

mục đích có function transform để mình định nghĩa lại response là instance của Entity

0
Avatar
Wednesday, 1:52 AM

Mình có thắc mắc về phần kết nối trực tiếp đến batabase bằng máy của bạn được là do database họ public chứ nếu để ở mạng nội bộ thì không được đúng không ạ?

0
Avatar
Tuesday, 10:32 PM

Xin cảm ơn!

0
Avatar
Tuesday, 1:10 PM

Bài viết rất hữu ích

0
Avatar
Tuesday, 9:36 AM

"Vì đặc thù của database là không phân tán"

Really nigga???

0
Avatar
Tuesday, 3:51 AM

cho mình hỏi là mục đích sử dụng thêm cái Factory để làm gì nhỉ, tại sao ở component mình k gọi thẳng đến Repository luôn mà lại phải thông qua Factory rồi từ Factory gọi đến Repository nhỉ

0
Avatar
Tuesday, 1:43 AM

bài viết rất ý hữu ích

0
Avatar
Tuesday, 1:37 AM

bài viết rất chi tiết

0
Avatar
Monday, 3:35 PM

hi e

 • ở ảnh đầu tiên, laravel echo Server đang cố gắng kết nối tới redis ở localhost "127.0.0.1" của nó, và hiển nhiên là ko có nên nó báo lỗi, e check xem ở docker-compose.yml service laravel echo server e đã mount file .env vào hay chưa (vậy thì nó mới đọc được các biến như LARAVEL_ECHO_SERVER_REDIS_HOST):
laravel_echo_server:
  build:
   context: .docker/laravel-echo-server
   dockerfile: Dockerfile
  volumes:
   - .env:/app/.env
  restart: unless-stopped

 • vẫn ở ảnh đầu, service app báo lỗi ko tìm thấy file docker-entrypoint.sh, e check xem ở Dockerfile của e ở đầu file đã có WORKDIR /var/www/html hay chưa nhé, xem a làm ở đây này
0
Avatar
Monday, 3:07 PM

@tmphuong lỗi này thật sự là dị, theo hướng dẫn ở đây: https://stackoverflow.com/a/69713899/7569705

Thì e thêm vào package.json -> scripts prod: "npm run production --openssl-legacy-provider"

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.