Web

Web

Sort by: Newest posts
Avatar

Lỗ hổng Heartbleed là gì? Heartbleed hoạt động như thế nào?

2.0K 1 0
6
Avatar

Tìm hiểu về khái niệm Webhook

19.8K 12 4
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

VulnHub CTF - DC-2 - Cướp 5 flags và cái kết

484 1 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

CSS @keyframes animation - Làm chủ và xây dựng animation qua ví dụ

1.5K 1 0
0
Avatar

Phần 1: Một vài kiến thức nền tảng về web

1.6K 6 0
2
Avatar

Giới thiệu về web components

6.4K 2 0
4
Avatar

ActiveRecord’s queries tricks

72 0 0
2
Avatar

Giải thuật Adaboost ứng dụng trong nhận dạng biển số xe(Data Mining)

6.4K 0 0
2
Avatar

SỬ DỤNG ACUNETIX WEB VULNERABILITY SCANNER ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÁT HIỆN ĐIỂM YẾU CỦA ỨNG DỤNG WEB

7.3K 0 0
5
Avatar

Tạo ứng dụng demo Reactjs sử dụng Rails API

183 1 0
3
Avatar

Authentication story part 2: Authentication cơ bản

5.5K 17 11
  • Avatar
  • Avatar
52
Avatar

CSS Scroll Snapping

2.9K 7 0
10
Avatar

Ruby On Rails vs Laravel. Framework nào mạnh nhất?

999 0 0
4
Avatar

Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) là gì?

31.9K 5 0
2
Avatar

Real-time Chat API Integration for Android, iOS App & Website

621 0 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

CDN ( Content Delivery Network ) caching

1.5K 0 0
2
Avatar

Lottie - Animation library for developers & designers

1.4K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

CDN ( Content Delivery Network or Content Distribution Network )

558 0 0
0
Avatar

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

1.1K 3 0
1
Avatar

GUI Checklist - Danh sách các mục cần kiểm tra giao diện

2.7K 3 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.