Access Token

Access Token

Sort by: Newest posts
Avatar

Tạo 1 custom Token mỗi khi đăng nhập và lưu vào database với Spring Boot - Thymeleaf - Elasticsearch kết hợp với sử dụng Kaizen Elastic. Tạo 1 function tại FE trigger gọi đến BE xin cấp token mới sau 1 khoảng thời gian chỉ định

403 0 0
2
Avatar

[Postman] Set access token xịn như ông senior

2.9K 22 7
Avatar

Sự khác biệt giữa xác thực dựa trên session và token

3.2K 7 3
Avatar

JWT (JSON Web Token) hay là chứng minh nhân dân?

1.1K 8 3
Avatar

PASETO - một lựa chọn đáng cân nhắc cho bài toán Token Based Authentication

2.4K 7 0
5
Avatar

Tìm hiểu về kĩ thuật tấn công CSRF, tác hại và cách phòng trống trong rails

106 0 7
Avatar

Session và Token Based Authentication

8.6K 9 1
  • Avatar
13
Avatar

Authorization Framework: Access Token, Refresh Token cũng giống việc sinh viên thuê nhà trọ

1.7K 2 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.