Tìm hiểu về kiểm thử ứng dụng truyền thông xã hội

Các ứng dụng truyền thông xã hội là những ứng dụng nhằm để kết nối với mọi người, giải trí, kinh doanh, tìm hoặc cung cấp việc làm... Ngoài lợi ích của nó, các ứng dụng truyền thông xã hội cũng có thể rất nguy hại. Nếu ứng dụng không đảm bảo vấn đề bảo mật có thể sẽ làm lộ thông tin người dùng, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Do đó, việc kiểm tra ứng dụng truyền thông xã hội là rất quan trọng.

Dưới đây là một cái nhìn về cách kiểm tra các ứng dụng truyền thông xã hội.

1. Tại sao kiểm tra ứng dụng truyền thông xã hội lại quan trọng?

Theo thống kê số người trên toàn thế giới dùng phương tiện truyền thông xã hội hoạt động hàng tháng dự kiến sẽ đạt khoảng 3,02 tỷ người vào năm 2021. Một sô lượng người dùng lớn như vậy chắc chắn cần phải được bảo mật và cung cấp trải nghiệm mượt mà cho tất cả người dùng. Do đó, việc kiểm tra các ứng dụng này rất quan trọng.

2. Các loại thử nghiệm ứng dụng truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội là tập hợp các chức năng khác nhau. Kiểm tra ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội bao gồm:

 • Kiểm thử phần mềm doanh nghiệp: Các ứng dụng truyền thông xã hội phục vụ nhiều người và yêu cầu kiểm tra bảo mật ở mức độ cao. Do đó các ứng dụng này đòi hỏi một số giải pháp thử nghiệm doanh nghiệp cao cấp phải được thử nghiệm.
 • Thử nghiệm Web 2.0: Là một ứng dụng dựa trên web 2.0, thử nghiệm ứng dụng truyền thông xã hội đòi hỏi sự tham gia sớm của những người thử nghiệm. Các ứng dụng này cũng dễ bị thay đổi thường xuyên và do đó tự động hóa các trường hợp thử nghiệm cho các ứng dụng đó được ưu tiên.
 • Kiểm tra web: Cần được thực hiện bao gồm khả năng tương thích, Kiểm tra bảo mật, Kiểm tra hiệu suất và kiểm tra cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra SaaS: SaaS được gọi là phần mềm mô hình dịch vụ. Các dịch vụ truyền thông xã hội theo mô hình Saas và được yêu cầu xác nhận để hoạt động đúng bằng cách sử dụng thử nghiệm SaaS.
 • Kiểm tra Web Analytics: Các ứng dụng truyền thông xã hội xử lý một lượng lớn dữ liệu, kiểm tra phân tích trang web giúp thu thập dữ liệu trang web và sau đó phân tích và báo cáo dựa trên các mục tiêu người dùng của bạn.
 • Kiểm tra User ceptance : bao gồm kiểm tra tính hấp dẫn và thân thiện với người dùng
 • Kiểm tra quản lý nội dung: Kiểm tra quản lý nội dung xác nhận rằng nội dung có phù hợp với người dùng. Các ứng dụng truyền thông xã hội như Facebook là một đại dương nội dung, nội dung mới được đăng tải mọi lúc, và do đó, kiểm tra quản lý nội dung trở thành một nhiệm vụ đang diễn ra và rất quan trọng để tránh mọi vấn đề liên quan đến nội dung.
 • Kiểm tra SEO: SEO cần một giờ để quảng bá các trang web / ứng dụng trực tuyến của bạn. Do đó kiểm tra SEO trở nên rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và tiếp xúc đúng đắn của ứng dụng.
 • Kiểm tra ứng dụng Quảng cáo trực tuyến. Các ứng dụng truyền thông xã hội ngày nay thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng quảng cáo trực tuyến. Xác nhận chức năng phù hợp của quảng cáo trực tuyến là rất quan trọng.

3. Vòng đời kiểm tra ứng dụng truyền thông xã hội

Để đảm bảo rằng thử nghiệm phương tiện truyền thông xã hội của bạn diễn ra tốt đẹp, hãy làm theo một phương pháp thử nghiệm thích hợp. Dưới đây là các bước bạn có thể làm theo để đảm bảo kiểm tra đúng các ứng dụng truyền thông xã hội của mình.

 1. Phân tích các yêu cầu kiểm tra:

Bước đầu tiên và quan trọng nhất nếu phân tích các yêu cầu kiểm tra. Xác định phạm vi thử nghiệm và mục tiêu thử nghiệm. Lập danh sách tất cả những gì bạn cần kiểm tra, bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tài nguyên bạn sẽ cần để kiểm tra.

 1. Tạo kế hoạch kiểm tra:

Tạo kế hoạch kiểm tra là bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm ứng dụng truyền thông xã hội thành công. Kế hoạch kiểm tra phụ thuộc vào những gì người thử nghiệm làm nhằm đạt mục đích thử nghiệm. Do đó, họ nên có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì họ phải kiểm tra.

 1. Phân bổ tài nguyên để kiểm tra:

Theo phân tích của bạn trong giai đoạn Phân tích các yêu cầu kiểm tra từ đó phân bổ tài nguyên như nguồn nhân lực, phân bổ thời gian để thử nghiệm... Trước khi bắt đầu thử nghiệm ứng dụng di động truyền thông xã hội, bạn nên liệt kê các kỹ thuật kiểm tra : Kiểm tra chức năng và Kiểm tra phi chức năng.

Đồng thời phải chú ý về lại mạng, hệ điều hành và nền tảng thiết bị để kiểm tra chức năng.

Đối với Kiểm tra phi chức năng, cần xem xét yêu cầu của ứng dụng để chọn kỹ thuật kiểm tra khác nhau như Kiểm tra hiệu suất, Kiểm tra khả năng sử dụng, Kiểm tra khả năng thích ứng và Kiểm tra bảo mật.

 1. Tạo tài liệu thử nghiệm

Đây là bước đầu tiên để thử nghiệm thực tế. Tạo các trường hợp thử nghiệm dựa trên kế hoạch kiểm tra do bạn tạo trong các giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Tạo một tài liệu trường hợp thử nghiệm với tất cả các tính năng và chức năng của ứng dụng truyền thông xã hội của bạn. Các trường hợp thử nghiệm phải bao gồm tất cả các trường hợp thử nghiệm chức năng cùng với các trường hợp thử nghiệm khác để kiểm tra khả năng sử dụng, kiểm tra khả năng thích ứng, kiểm tra tốc độ của ứng dụng, sử dụng bộ nhớ, sử dụng pin và yêu cầu dữ liệu.

 1. Xác định sự kết hợp giữa Kiểm tra thủ công và Kiểm tra tự động.

Kiểm tra các ứng dụng truyền thông xã hội bao gồm sự hợp nhất của cả kiểm tra thủ công và tự động. Chuẩn bị một tài liệu riêng cho các trường hợp kiểm thử thủ công và các kịch bản kiểm thử tự động.

 1. Thực hiện kiểm thử

Đây là giai đoạn thực hiện các trường hợp kiểm thử mà bạn đã viết ở giai đoạn Tạo tài liệu thử nghiệm.

 1. Xác định và sửa lỗi

Trong khi thực hiện các trường hợp thử nghiệm, tất cả các lỗi được phát hiện phải được báo cáo cho nhóm phát triển, để sửa chữa chúng.

 1. Tài liệu

Tài liệu tất cả các lỗi mà bạn đã tìm thấy. Tài liệu này có thể giúp bạn làm tài liệu tham khảo cho thử nghiệm trong tương lai.

 1. Hoàn thành kiểm thử

Sau khi loại bỏ lỗi, ứng dụng phải được kiểm tra lại để kiểm tra xem các lỗi đã được sửa đúng chưa và để kiểm tra xem sự thay đổi trong mã không ảnh hưởng đến các chức năng hiện tại. Mặc dù không có gì giống như hoàn thành kiểm tra, vì ứng dụng có thể yêu cầu được kiểm tra nhiều lần bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi mã nào. Nhưng nếu trong bất kỳ vòng thử nghiệm nào, mã được xác định là không có lỗi, thử nghiệm được coi là hoàn thành.

Phần kết luận

Các ứng dụng truyền thông xã hội đang chứng kiến một sự tăng vọt đột ngột. Mọi người đang phụ thuộc vào họ để tìm hiểu và sử dụng hàng ngày. Một nền tảng rộng như vậy đòi hỏi phải được kiểm tra toàn diện để chúng không có mối đe dọa nào đối với người dùng của họ ở cấp độ cá nhân hoặc chuyên nghiệp.

Tài kiệu tham khảo: https://www.testbytes.net/blog/how-to-test-a-social-media-application/

All Rights Reserved